Ang. svar på utstillingssøknadene

Soknad2018

Vi fikk inn over 600 søknader om utstilingsplass til året 2019. Det vil ta en stund å gå gjennom alt, så svarene sendes ut innen årsskiftet.