Raisa Porsanger tilsatt som aspirant i Kunstnerforbundet

Raisa 6821

Kunstnerforbundet er glade for å kunne annonsere at Raisa Porsanger er tilsatt som aspirant i Kunstnerforbundet med støtte fra Kulturrådets aspirantordning.

Raisa Porsanger (f. 1988 i Hammerfest) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og studerer for tiden Design og kommunikasjon i digitale medier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet stilt ut på Tegnebiennalen 2016 og på Kristiansand Kunsthall og i høst deltok hun med en videoinstallasjon i danseforestillingen “Grip” på Riksscenen.

- Porsanger har siden hun ble ansatt som helgevakt i 2011 vært en stor ressurs for galleriet. Vi er svært glade for å kunne tilby Raisa en full stilling i et ettårig engasjement ved hjelp av Kulturrådets aspirantordning. Porsanger har samisk bakgrunn og besitter i tillegg til solid kunnskap om samisk kunst og kultur også et bredt nettverk som Kunstnerforbundet håper å kunne dra nytte av, sier daglig leder ved Kunstnerforbundet, Kjersti Solbakken. Porsanger er blant annet medlem i Kulturutvalget i Oslo Sameforening og har sittet i byggekomiteen til Samisk Hus Oslo som nylig flyttet inn i nye lokaler i Dronningens gate i Oslo.

I tillegg til etablering og utvikling av relevante samarbeidsprosjekter og publikumsrettede aktiviteter vil Porsanger bidra aktivt i galleriets arbeid med digitaliseringsprosesser og effektivisering av salgsrutiner. Porsanger tiltrådte stillingen med virkning fra 1. desember 2017.

Kl copy