Ut av Lisbet Dæhlins hender

43 8104

I forbindelse med Kunstnerforbundets retrospektive utstilling av Lisbet Dæhlins arbeider inviterer vi til dobbeltlansering av tidsskriftet Kunsthåndverk 1/2018 og boken Material Perceptions!

I årets første utgave av tidsskriftet Kunsthåndverk slår vi et slag for de som utfordrer det vante: vante forestillinger om hvordan ting skal se ut eller snakkes om. I forbindelse med Kunstnerforbundets retrospektive utstilling av Lisbet Dæhlins arbeider har Marianne Zamezcnik skrevet om keramikeren som utfordret hva hverdagsobjektet krukken kunne være.

I februar ble den femte boken i Norwegian Crafts serie Documents on Contemporary Crafts sluppet i London. Med boken Material Perceptions ønsker redaktørene André Gali og Knut Astrup Bull å utfordre den estetikken som leser kunsthåndverket på billedkunstens premisser ved å fremme noen perspektiver som de håper kan styrke argumentet om at kunsthåndverket tilhører en egen diskurs.

14. mars kl. 18 inviterer vi til en todelt samtale med utgangspunkt i Lisbet Dæhlins kunstnerskap, ledet av Marianne Zamecznik. Første del av samtalen tar sikte på å presentere Dæhlins arbeider og biografi gjennom synspunktene til av en av de som kjente henne fra tiden ved Frysja kunstnersenter, glasskunstner Karen Klim. Andre del av samtalen vil ta objektene til Dæhlin inn i en teoretisk kontekst, i lys av Knut Astrup Bulls tekst «You in between. From Aesthetic Difference to Aesthetic Differing» hentet fra boken Material Perceptions.

Eventet er et samarbeid mellom Kunstnerforbundet, Norwegian Crafts, Norske Kunsthåndverkere og tidsskriftet Kunsthåndverk.

VELKOMMEN til Kunstnerforbundet 14. mars kl. 18!

Utstillingen er støttet av:


502a1571
Material Perceptions
Khverk1 cover
Kunsthåndverk 1/2018