Ønsker du å stille ut i Kunstnerforbundet?

Soknad2020

For english version, scroll down.

Søknaden vil gjelde for utstillinger i 2020.
På grunn av nye personvernregler er alle tidligere brukerkontoer slettet. Alle søkere må registrere seg på nytt.

Søknaden sendes inn via skjemaet det lenkes til nederst på siden.
Dette nettbaserte skjemaet er den eneste måten å søke om utstillingsplass.

Inntil ti (10) dokumentasjonsfoto kan vedlegges søknaden. Vi mottar ingen originalarbeider, all dokumentasjon skal lastes opp med søknadsskjemaet. Kun dokumentasjonsfoto i jpg-format kan vedlegges, filstørrelse: max 2 mb.

Fristen for å sende inn søknaden er

lørdag 1. september kl. 24:00.

På grunn av stor søknadsmengde vil søknader sendt med brevpost eller via e-post dessverre ikke komme i betraktning.

Dersom du har problemer med søknadsskjema anbefaler vi å benytte en annen nettleser.

Lykke til!
Søknadsskjema


English:
The application will apply to exhibitions in 2020.

The application is submitted via the form linked to at the bottom of this page.
This online form is the only way to apply for exhibition space.

Up to ten documentation photos can be attached to the application. We do not receive any original work, all documentation will be uploaded using the application form. Only jpg format documentation can be attached, file size: max 2 mb.

The deadline for submitting the application is
Saturday, September 1, 24:00.
 
Due to the large amount of applications, applications sent by mail or by email will unfortunately not be considered.

If you have problems with the application form, we recommend using another browser.
 
Good luck!
Application form