Kommende utstillinger

20. september - 21. oktober
Hanne Borchgrevink
Silje Linge Haaland
Kari Steihaug
Morten Krohg

25. oktober - 25. november
Leonard Rickhard
Øystein Wyller Odden

30. november - 23. desember
Juleutstillingen

Pressekontakt

Kjersti Solbakken,
Daglig leder
kjersti@kunstnerforbundet.no

Pressemelding


Kunstnerforbundet, 3. august 2017

Velkommen til nye utstillinger torsdag 10. august kl. 18!

Ann Cathrin November Høibo

Elin Hedberg

Elin Hedberg arbeider med former som er gjenkjennelige fra hverdagen. Med utgangspunkt i kannen, vasen og skålen stiller hun sentrale spørsmål knyttet til vårt forhold til beholderen og bruksobjektet. Hedberg arbeider primært med metall og tre ved bruk av korpusteknikker, sandstøp, øks og hoggjern. De ulike materialene og teknikkene gir objektene et bredt spekter av taktile kvaliteter.

Hedberg jobber kontinuerlig med en undersøkelse knyttet til abstraksjon av bruksobjekter. Gjennom grep som å lukke åpningen i vasen og gjøre den hul eller massiv forsvinner bruksaspektet i objektet. Funksjonen blir noe verket først og fremst viser til. De ikke-funksjonelle formene innehar likevel et formspråk og en skala som innbyr til taktile møter mellom betrakteren og verket. Gjennom å arbeide med bruksobjektenes former, karakterer og detaljer, som tuten og håndtaket, søker kunstneren etter den samme nærhet som bruksobjektene gjerne innehar i hverdagen.

Gjennom å plukke opp et objekt, og ved å vri og vende på det, henter vi ut informasjon om et objekts tyngde, form, størrelse, struktur og materiale. Elin Hedberg forsøker på samme måte å skape situasjoner som er gjenkjennbare for å appellere til vårt grunnleggende behov for å undersøke våre omgivelser ved hjelp av et større sanseapparat. Hedberg undersøker spørsmål knyttet til kategorisering, funksjon og persepsjon. Hvordan tolker og organiserer vi sanseinformasjonen vi erverver om våre nære hverdagsobjekter?

Til utstillingen på Kunstnerforbundet har Hedberg arbeidet med korpusobjekter i kobber og sølv samt objekter i tre. Objektene presenteres i høye smale pidestaller i stål som plasserer verkene i ulike høyder fra gulv til tak. Gjennom dette grepet ønsker Hedberg å skape rom for å ikke bare se objektene, men heller invitere til et møte med arbeidene hvor objektenes plass i den avgrensede hyllen, i forhold til hverandre og i møte med arkitekturen som oppfordrer publikum til å bevege seg tett innpå verkene.

Elin Hedberg (f. 1988) har sin MFA på Kunsthøgskolen i Oslo i 2015 og ble tildelt Norske Kunsthåndverkeres studentpris for sitt eksamensarbeid. Hun har deltatt på utstillinger i Norge og i utlandet, blant annet What Wood Would – fortellinger i tre, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2017, Norwegian Contemporary Crafts and Design med Norwegian Crafts, Ventura Lambrate, Milano, 2016 og Collective Design Fair med Galleri Format, New York 2016.

Marianne Hurum

Marianne Hurum viser en gruppe nye malerier i sin utstilling INFINITY POOL på Kunstnerforbundet. I Hurums lekne malerier inviteres betrakteren inn i en drømmeaktig verden preget av letthjertet abstraksjon og ubegrenset romlighet. Ville ansikter, bokstaver, sjøgress og blomster trer disig frem gjennom lag på lag med maling. Hurum utforsker gjennom sine malerier tema som skjønnhet, fravær og kontroll. Maleriene er som portretter av ulike egenarter, karakterer og tilstander. Flytende og svevende former hentes fra minnet og inntrykk og dyrkes og dyttes rundt i maleriene som er laget liggende på gulvet med mengder av vann og ujevn fargebruk.

De endelige komposisjonene er preget av humor, frihet og av gleden over det umulige i å kjempe mot bølger. Hurums teknikk er med det litt som gartnerens, som lar den ville skjønnheten styre samtidig som hun former og signerer. Hurum jobber i en grunnleggende tro på maleriet som et sted der samtiden nedfeller seg gjennom komposisjon, form og farge.

Marianne Hurum har gjennom sin praksis de senere årene manifestert seg som en kunstner som åpner opp maleriet for en stadig mer subjektiv og erfaringsbasert forståelse. Hennes tilnærming til maleriet er personlig, umiddelbar og samtidig analytisk. Gjennom å peke på gester og attityde – på hvordan malingen er påført – blir arbeidene mangefasetterte bilder som på en og samme tid evner å engasjere på et personlig, politisk og poetisk nivå.

Marianne Hurum (f.1978) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Konsthøgskolan i Malmø, Kunstakademiet i Oslo og UIC i Chicago. Tidligere og nåværende utstillinger inkluderer 0-0 Los Angeles, Lothringer 13_laden i Munchen, Astrup Fearley Museet og Kunstnernes Hus i Oslo. Kommende utstillinger og prosjekter inkluderer et års arbeidsopphold på Jakob Weidemans Ringsveen og en separatutstilling på Lillehammer Kunstmuseum.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Dag Skedsmo

Dag Skedsmos benytter seg av en behersket bruk av farger og virkemidler i verk som springer ut fra et konkret, serielt og minimalistisk uttrykk. Enten det dreier seg om maleri, objekt eller skulptur baserer det formale i Skedsmos komposisjoner seg på grunnleggende geometriske prinsipper. Gjennom å utforske en rekke mulige variasjoner innenfor den samme konstruksjonen fremstår arbeidene som subtile øvelser hvor hvert eneste grep blir avgjørende for den endelige komposisjonen.

I utstillingen i Kunstnerforbundet viser Skedsmo en serie skulpturer og veggobjekter i lakkert stål. Skulpturene tar utgangspunktet i et enkelt kvadrat som etter et gitt system knekkes opp eller ned i 90 graders vinkel. Veggobjektene er bygget opp etter samme tema, men her er delene kun brettet opp og i forskjellige vinkler. En annen serie veggobjekter (Noland) består av varianter av en mer kompleks form som utgangspunkt, som knekkes opp etter kun tre enkle linjer.

Fargebruken er ofte monokrom og Skedsmo benytter seg gjerne av svarte nyanser. Bruddet mellom de harde flatene bygger opp under den presise og irreversible prosessen den konstruktivistiske metoden medfører. Samtidig gir verkene rom for en sansbar og intuitiv opplevelse av arbeidene. Skedsmo har siden 80-tallet vært en foregangskunstner innen det ikke-figurative formspråket og hans praksis har stått i aktiv dialog med verk av kunstnere som blant andre color-field maleren Kenneth Noland. I denne tradisjonen står det abstrakte maleriet med sine enkle og rene former og farger uten tonale kontraster for både form og innhold, hvor motiv og grunn har samme verdi.

Dag Skedsmo (f. 1951) bor og arbeider i Kongsvinger. Han har hatt separatutstilling ved steder som Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter (2017 og 2006), Kunstnerforbundet (2012, 2003 og 1995), Galleri Norske Grafikere (1996), Han har deltatt i gruppeutstillinger som Tegnerforbundet (2016), Norsk Skulpturbiennale, Vigelandsmuseet (2007), Kunst 4, Museet for samtidskunst (2004) og Nonfigurativ kunst i Norge 1920-2000, Lillehammer, Trondheim og Bergen Kunstmuseum (2002), og en serie utstillinger med Gruppen 3+1 med Terje Roalkvam og Paul Brand. Skedsmo har utført en rekke utsmykkingsoppdrag, blant annet i Regjeringskvartalet og på Gardermoen. Verkene hans befinner seg i samlinger som Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Göteborg Konstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum og Nord-Norsk Kunstmuseum for å nevne noen.


Pressebilder

Dsc 0737
Marianne Hurum
Img 6932
Ann Cathrin November Høibo
Image7a
Dag Skedsmo
Elin hedberg changes objekt koppar
Elin Hedberg, Changes


Pressemeldinger - Arkiv