Kommende utstillinger

10. januar - 24. februar
Everyone Says Hello, Internasjonal smykkeutstilling i samarbeid med Norwegian Crafts. Kurator: Lars Sture

28. februar - 31. mars
Tiril Hasselknippe
Elisabeth Haarr
Andreas Siqueland

4. april - 19. mai
John Raustein
Irene Nordli
Margareta Bergman

Pressekontakt

Kjersti Solbakken,
Daglig leder
kjersti@kunstnerforbundet.no

Pressemelding


Kunstnerforbundet, 4. januar 2018

Velkommen til nye utstillinger torsdag 11. januar kl. 18!

Snorre Ytterstad

The Gaslighting
Overlyssalen

Snorre Ytterstads lekne, formale og grunnleggende inngrep springer ut fra en generell interesse av å problematisere skulptur og objekt som persepsjon og språk.

I utstillingen The Gaslighting undersøker Ytterstad manipulasjonens evne til å omformulere iboende verdier. Begrepet Gaslighting er en form for psykologisk eller politisk manipulasjon som bevisst sår tvil i et individ eller en gruppes virkelighetsoppfatning ved å bruke vedvarende metoder som fornektelse, bortforklaring, motsigelse og løgn, eller andre former for bias.

For Ytterstad forholder objektet seg til konkrete kontekster. I serien Hvis alt du har er en hammer ser vi gyngende hammere som balanserer på hver sin murstein. Arbeidenes tittel tar utgangspunkt i utsagnet I guess If the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail (ref. General Wesley Clark ifm amerikansk krigføring 2007). Gjennom en fysisk manipulasjon av objekter, begreper og fenomener problematiserer Ytterstad det imaginære og det konkrete. I forskyvningene som skjer i møtet mellom disse ytterpunktene oppstår det i Ytterstads arbeider en form for poesi som gjerne både inneholder flere lag av humor så vel som det dypeste alvor.

I serien The Albers Cover manipuleres den sirkulære LP-skiven inn i en ny kvadratisk form, mens det kvadratiske omslaget forvandles til en sirkel. Verket tar utgangspunkt i syv platecovere som Josef Albers laget for Command Records i perioden 1958-62. Det ”umulige” geometriske problemet – ”squaring the circle”, går også igjen i arbeidet Circling the square – The Class Ceiling, men her er det overlyssalens kvadratiske trådglass som manipuleres.

Ytterstads arbeider kretser gjerne rundt arketyper og kjente forestillinger eller verdisystemer innenfor og utenfor kunstrommet. Arbeidene synliggjør på denne måten forholdet mellom det rasjonelle og det sanselige i kunsten.

Snorre Ytterstad (f. 1969) er billedkunstner født i Bodø. Ytterstad bor og arbeider for tiden i Oslo. Han har utdanning fra Vestlandets Kunstakademi i Bergen (1992–95) og fra Statens Kunstakademi i Oslo (1995–96). Ytterstad har hatt en rekke separatutstillinger blant annet på Nasjonalmuseet Museet for Samtidskunst (2011), Galleri Erik Steen, Oslo (2008), UKS, Oslo (2002) og Galleria Kari Kenetti, Helsingfors (2001). Ytterstad har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant annet på Stormen Bibliotek (2014), Kunstnernes Hus, Oslo (2000), UKS-biennalen, Henie Onstad Kunstsenter (1998).

Book & Hedén

KNOW-HOW / SHOW-HOW
Kabinettet

Aller først vil jeg be dere utvide kunstbegrepet utover alt slikt som omfatter bevisst kunstnerisk virksomhet, til ikke bare å omfatte maleri og skulptur, og arkitektur, men også former og farger på alle husholdningsredskaper, ja til og med plasseringen av åkrer og beitemarker, utformingen av byer og alle våre landeveier. Med andre ord utvide det til utseendet på hele den ytre rammen om våre liv. For jeg må be dere tro at hver eneste en av de gjenstandene som utgjør våre omgivelser, må være enten vakker eller stygg, enten oppløftende eller nedslående, enten en pest og en plage for den som skaper den, eller til glede og trøst. Hvordan står det altså til med våre omgivelser i vår tid?

- William Morris, ”Kunsten under plutokratiet” (1883)

KNOW-HOW/ SHOW-HOW handler om vårt mangelfulle minne. Om at en større kunnskapsmengde i vår tid går tapt enn den vi vinner. Det handler om glemsel av noe som helt nylig har vært i bruk. Noe som kanskje ennå ikke har nådd arkivene og samtidig er så ubetydelig at det kanskje aldri havner der.

Utgangspunktet for Book & Hedéns prosjekt var en serie forholdsvis moderne kjøkkenredskaper, som bar spor av mye bruk og hverdagsliv, men hvor funksjonen i mange tilfeller var ukjent. Det var produkter laget av anonyme formgivere fra noe som kunne oppfattes som et uendelig reservoar. Nå befant disse tingene seg i et ingenmannsland, uten tilhørighet, et stykke løsreven kollektiv glemsel. Fotoserien er en påminnelse om denne glemselen.

Med tittelen forflytter de begrepet KNOW-HOW med sine tekniske assosiasjoner (industrihemmeligheter) inn på kjøkkenet, et av kvinnens domener, adskilt fra stue og representasjon, samtidig som de også utnevner kjøkkenet til et utopisk område hvor ”det frie arbeid med hånden” kan finne sted. Dette med referanse til Arts and Crafts bevegelsens forgrunnsfigurer John Ruskin og William Morris. SHOW-HOW er en demonstrasjonsvideo med noen enkelte kjøkkenredskaper og er delt inn i kapitler med Morris foredrag som titler.

Ingrid Book og Carina Hedén bor og arbeider i Oslo og har samarbeidet siden 1987.
På 90-tallet underviste de ved Statens Kunstakademi og en rekke kunsthøyskoler i Norden.
Book & Hedén har hatt separatutstillinger på steder som Sogn og Fjordane Kunstmuseum (2017), Konsthall C, Stockholm (2014), Kunstnerforbundet (2013), Preus Museum (2008), Kunstnernes Hus (2007), Salzburger Kunstverein (2007), Museet for Samtidskunst (2003). I 2004 representerte de Norge ved den 26e São Paulo Biennalen og i 2008 var de festspillutstillere i Bergen. De har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn og utland som Henie Onstad Kunstsenter (2016), Nasjonalmuseet (2016), Stenersenmuseet (2014), Freies Museum, Berlin (2012), Moderna Museet, Stockholm (2010) Today Art Museum, Beijing (2006), Berlinbiennalen (2004).

Jon Gundersen

Implosjon/eksplosjon
Vindussalen

I Jon Gundersens utstilling Implosjon/eksplosjon vises en skulptur og en serie preparerte plansjer som aldri før har blitt vist. Verkene spenner over et tidsrom fra 1988 til 2015. Arbeidene er basert på form-øvelser som tar utgangspunkt i plansjer kunstneren har funnet fra antikvariater i Paris. Gundersens praksis handler om å undersøke tingenes iboende muligheter. I verkene i utstillingen benytter han seg av dekkfarger for å fremheve og dekke til ulike aspekter ved motiver fra kunsthistoriske arkiver og motejournaler fra 30-tallet.

Motivene består av funksjonalistiske ornamenter og stiliserte motiver av moteplagg. Arbeidene fremstår som en påminnelse om behovet for å dvele ved bilder. Gjennom subtile bearbeidelser skaper Gundersen rom for å se tilsynelatende gjenkjennelige og hverdagslige elementer på en ny måte. Gundersens arbeider står i en kontinuerlig spenning mellom det som beskriver og det som forvirrer. I en neddempet gråtoneskala med innslag av enkelte farger risser han møysommelig opp felt som trekker ut og presiserer det eksisterende materialet.

Bronseskulpturen Implosjon/eksplosjon har gitt tittelen til utstillingen. Verket kan på en og samme tid leses som en form som er på vei til å bli en terning, eller det kan sees som en terning som går i oppløsning. Implosjon er en prosess der objektet destruktivt komprimeres eller kollapser innover og den kubiske formen befinner seg i en tilstand hvor den både utvider seg og trekker seg sammen.

Gundersens særegne og omfattende praksis er preget av en leken tilnærming til spørsmål rundt hva det er vi ser og hva kunst er. Han kobler gjerne det høyverdige sammen med det hverdagslige og benytter seg av tilsynelatende enkle illusjoner for å invitere betrakteren inn en verden som er like nøktern og rasjonell som den er surrealistisk og drømmende.

Jon Gundersen (født 1942) bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (1963-67). Han har hatt en rekke separatutstillinger, deriblant ved Kunstnernes Hus, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kunstnerforbundet og Stenersenmuseet. Han har blitt innkjøpt av institusjoner som Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd og Oslo Kommunes Kunstsamlinger. Gundersen har gjennomført en rekke store utsmykkingsprosjekter, deriblant ved Sentralsykehuset i Trondheim, Hamar Rådhus, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus.

Tarje Eikanger Gullaksen

Beholdere
Salene i 2. etasje

Of course invisible Diana, while contemplating Actaeon as he is imagining her, muses on her own body; yet this body, in which she will manifest herself to herself, she actually borrows from Actaeon’s imagination.
- Pierre Klossowski – Diana at her Bath

I utstillingen Beholdere presenterer Gullaksen en serie arbeider som tar utgangspunkt i beholderen som kulturelt symbol og motiv. De tvetydige arbeidene kan leses som notater som befinner seg i et mellomrom mellom det irrasjonelle og det håndgripelige, mellom materialitet og tomrom.

I videoverket Sweet Dream Darling ser vi to menneskeskikkelser utkledt som pandabjørner som utfører en improvisert danserutine med en antenne i hånda. Tittelen viser til navnene på pandabjørnene som ble gitt som gave fra Kinesiske myndigheter til Berlin Zoo med diplomatiske hensikter. Et maleri viser skilpadden Bank med våte kluter over øynene. Verket bygger på historien om skilpadden som levde i en ønskebrønn og døde av at den spiste myntene som ble kastet i brønnen. I begge verkene blir naturen både billedlig og helt konkret en beholder for historier om hvordan menneskets gode intensjoner ofte følges av utilsiktede og kontraproduktive konsekvenser.

Gjennom verk som spenner fra tegning, maleri, video og skulptur undersøker Gullaksen spørsmål knyttet til persepsjon, repetisjon og oversettelse. Feil og misforståelser som oppstår i vår fortolkning av omverdenen blir for Gullaksen et konstruktivt utgangspunkt for å undersøke språkets evne til å befeste eller avkrefte og til å så tvil eller tro.

Tarje Eikanger Gullaksen (født 1973) bor og arbeider i Berlin og Oslo og er utdannet ved Kunstakademiet i København. Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Harpefoss Hotell (2015), Krome Gallery i Berlin (2013 og 2010), UKS (2010) og Nord-Jyllands Kunstmuseum (2007). Han har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger på blant annet Folkeobservatoriet (2016), Norsk Skulpturbiennale på Vigelandmuseet (2015), Gurusaday Dutta Museum i Kolkata (2015) og Sprengel Museum Hannover (2012) for å nevne noen. Arbeidene hans befinner seg i samlinger som Hamburger Kunsthalle og Stalke Collection i København. Gullaksen fullførte nylig en utsmykning for KORO ved Jernaldergården i Stavanger.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Vederlagsfondet.Pressebilder

Book heden nytt pressebilde
Book & Hedén 2
Kl copy
Logo bkv
Dsc 6788
Gundersen
Gullaksen presse
Gullaksen
Ytterstad pressebilde
Ytterstad
Book heden pressebilde show how hopes and fears for art 1882
Book&Hedén: still fra SHOW-HOW, video UHD (4K), 24 min, 2013 ”Hopes and Fears for Art” 1882


Pressemeldinger - Arkiv