Kommende utstillinger

29. november - 22. desember
Juleutstillingen NÅ ER DET JUL IGJEN

16. januar - 23. februar
Erlend Leirdal
Mette Stausland
Lars Strandh

27. februar - 4. april
Solveig Lønseth
Silje Figenschou Thoresen
Karen Klim

Pressekontakt

Kjersti Solbakken,
Daglig leder
kjersti@kunstnerforbundet.no

Pressemelding


Kunstnerforbundet, 18. oktober 2018

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 25. oktober kl. 18!

Leonard Rickhard

Malerier og tegninger
1. etasje
25.10.-25.11.2018

Siden debututstillingen i 1974 har Leonard Rickhard markert seg som en av Norges mest sentrale kunstnere gjennom sin konsekvente aktualisering av maleriet. Den omfattende utstillingen Malerier og tegninger vil finne sted i alle saler i galleriets første etasje og er hans åttende utstilling i Kunstnerforbundet.

Rickhards arbeider bærer preg av en rungende stillhet fylt med nerve og intensitet. Gjennom hans strukturelle og metodiske tilnærming i et kontrollert og behersket språk lar han stadig mer komplekse motsatser få rom til å vibrere. Hans undersøkelser av en subjektiv virkelighet avgrenses ikke bare til selve maleriet, men også til rommet utenfor bildet. Med titler som Utsatt figur studerer en foss i flom blir vi nøkternt presentert for et bilde av en potensielt dramatisk situasjon som vekselvis markerer et varsel, en observasjon, en fotnote eller en metafor.

Leonard Rickhard beveger seg mellom ambivalente ytterpunkter. På allegorisk vis blir vi trukket inn i en parallell virkelighet samtidig som bildene peker tilbake på sine egne avgrensninger og fremstillingsmåter. Gjennom ulike nivåer av stilisering og abstraksjon og hans særegne skjematiske behandling av billedflaten fremstiller Rickhard elementære erfaringer og innsikter. Han omformulerer etablerte, eksisterende og historisk sentrale problemstillinger og lokker oss inn i en verden hvor vi aldri kan slå oss helt til ro.

Leonard Rickhard (f 1945 i Tvedestrand) bor og arbeider i Arendal. Rickhard er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og hadde sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet i 1974. Et utvalg separatutstillinger inkluderer institusjoner som ARoS Aarhus Kunstmuseum (2016), Bomuldsfabriken Kunsthall (2012), Haugar Vestfold Kunstmuseum (2008), Sørlandets Kunstmuseum (2005), Nasjonalgalleriet (2004), Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst (2001), Lillehammer Kunstmuseum (1996), Kunstnernes Hus / Stavanger Kunstmuseum (1995) og en rekke utstillinger i Kunstnerforbundet, på Galleri Dobloug og OSL contemporary. I 2009 var han årets festspillutstiller i Bergen Kunsthall. I 2000 ble han tildelt den svenske Prins Eugen-medaljen, i 2009 fikk han St. Olavs orden, og i 2015 mottok han Anders Jahres kulturpris. Han har deltatt på mange kollektive mønstringer i både inn- og utland, og er innkjøpt av en rekke offentlige og private samlinger.Øystein Wyller Odden

Bordun
2. etasje
25.10.-25.11.2018

Øystein Wyller Odden arbeider med installasjoner og objekter, ofte i forbindelse med lyd og musikk. Arbeidene tar for seg forholdet mellom teknologi, arkitektur og mennesker, og består i forsøk på å undersøke og eksponere underliggende strukturer i dette materialet.

Til sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet har Øystein Wyller Odden laget to installasjoner som begge tar utgangspunkt i strømnettets frekvens. Strømmen i alle stikkontakter i Norden skifter polaritet samtidig, ca 50 ganger i sekundet. Frekvensen oppleves ofte som en hørbar tone på som ligger nærmest en mørk G, gjerne med et rikt spekter av overtoner. Lyden representerer et elektroakustisk nullpunkt der den avgis fra de fleste elektroniske innretninger og utgjør dermed en brorpart av hva vi kjenner som stillhet. Den er en grunntone i den elektriske sivilisasjonen, en bordun-tone som har ligget under den teknologiske utviklingen det siste århundret.

I Norge jobber Statnett med å holde denne tonen stabil; når forbruket går opp må det mer vann i turbinene for at frekvensen ikke skal bli for lav, og når forbruket er lavt må man begrense produksjonen. Slik fluktuerer tonen rundt 50 hz i en konstant balansering av tilbud og etterspørsel.

Installasjonen Kraftbalanse (komposisjon for flygel og vekselstrøm) består av et preparert flygel, stemt til å resonere med 50 hz. Flygelet er påmontert vibrasjonselementer, såkalte BassPumps, som opprinnelig er ment til å monteres under seter i for eksempel hjemmekinoen for å gi en følelse av høy bass. Vibrasjonselementene er koblet rett til strømnettet slik at de får flygelet til å vibrere med vekselstrømmens frekvens. Små endringer i grunntonen vil gi utslag i hvor mye flygelet resonerer og dermed hvilke overtoner som er fremtredende. Lydbildet flygelet skaper endrer seg dermed etter forholdet mellom kraftforbruk og kraftproduksjon.

Installasjonen Mains Hum (Kirker i Oslo) består av en gruppe orgelkomposisjoner basert på hvordan strømlyden manifesterer seg i kirkebygg. Hver komposisjon er bygget på analyser og transkriberinger av lyden fra kirkens elektriske anlegg, fremført på de respektive kirkenes orgel av Jørn Tore Egseth og Øystein Wyller Odden. Innspillingene av verkene ble gjort slik at orgelkomposisjon og strømlyd ble innspilt samtidig, i èn tagning.

Øystein Wyller Odden (f. 1983 på Notodden) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har tidligere hatt separatutstilling blant annet ved visningssteder som Telemark Kunstsenter (2018), Nordnorsk Kunstnersenter (2016) og Fotogalleriet (2011), og har deltatt på gruppeutstillinger ved blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Tegnerforbundet og Akershus Kunstsenter.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes vederlagsfond.


Pressebilder

Logo odden
Wyller odden pressebilde
Wyller Odden
Leonard rickhard 2018
Rickhard


Pressemeldinger - Arkiv