1/5
Lyche 100

Oversiktsbilde

2/5

Harald Lyche

To hovedverk i februar

Kunstnerforbundet har invitert Lyche til å presentere verkene CAPI og AMOR i grafikkavdelingen.
  

Disse ble startet i Paris i året 2000. De ble så fraktet til Oslo der de ble spent opp på rammer. Året 2012 tok jeg for seg bildene på ny og malte dem ferdig. Dette ble gjort utendørs i Malerhaugveien på Helsfyr. Noen mindre detaljer ble til på kveldstid inne i lokaliteter beliggende samme sted.
  
I mellom den første og den siste arbeids-sesjonen er det tolv år. Mye hadde skjedd i løpet av disse årene naturlig nok og det var meget utfordrende å gå inn i bildene igjen på nytt og forsøke å gjøre dem ferdig. Jeg kjenner ikke til et lignende prosjekt.
  
Jeg anser CAPI og AMOR for å være blant mine aller viktigste hovedverk.
  
Harald Lyche, februar 2014

3/5
Lyche amor
Harald Lyche
To hovedverk i februar
AMOR
olje på lerret, 208x200 cm
4/5
Lyche capi
Harald Lyche
To hovedverk i februar
CAPI
olje på lerret, 208x200 cm
5/5
Installasjon 100
Harald Lyche
To hovedverk i februar
Installasjonsfoto