1/10
Bakgrunn

Oversiktsbilde

2/10

Kari Mølstad

Objekter i glass

Glassets overflater og dets evne til å kommunisere med utgangspunkt i stadig nye håndverksmessige grep, er et tilbakevendende aspekt hos Kari Mølstad. Gjennom ulike teknikker søker hun refleksjoner og optiske effekter i glasset. Hun er opptatt av kontraster som matt mot blankt, transparent mot opak, og organiske former mot strenge linjer. Det essensielle i arbeidsprosessen er det tilfeldige som skjer i det hun ikke kan styre, men som hun likevel legger til rette for. Hun er inspirert av samspillet, forandringene og de ulike funksjonsmåtene i naturen. Spesielt er vann et tilbakevendende tema hos henne med overflate, gjennomsiktighet og spekteret av farger og nyanser. Et mål er at arbeidene hennes kan gi assosiasjoner til denne livsviktige ressursen og på en kunstnerisk måte videreformidle behovet og ønsket om å ta vare på den.

Kari Mølstad er utdannet kunstner fra Danmark og Sverige og driver egen glassblåservirksomhet sammen med Yngve Havstad i Lillehammer på Fabrikken, Hett glass. Hennes arbeider er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet. I 2013 ble hun tildelt Scheiblers Kunsthåndverkpris.


Bilde nr. 5 og 8 i serien er fotografert av Jørn Hagen, de resterende er fotografert av Kunstnerforbundet.

3/10
Med 2 2
Kari Mølstad
Objekter i glass
Fasett og stein
glass, høyde 26 cm
4/10
Dsc 6857
Kari Mølstad
Objekter i glass
Bue
glass, Høyde: 16 cm
5/10
Dsc 6852
Kari Mølstad
Objekter i glass
Brilliant
glass, høyde 25 cm
6/10
Dsc 6853
Kari Mølstad
Objekter i glass
Ferie II
glass, høyde 23 cm
7/10
20141008 005 2
Kari Mølstad
Objekter i glass
Ripple
glass, diameter 24 cm
8/10
Dsc 6848
Kari Mølstad
Objekter i glass
Stein og Steinvaser
glass, diam. 8-9 cm
9/10
Dsc 6842
Kari Mølstad
Objekter i glass
Stein og Steinvaser
glass, diam. 8-9 cm
10/10
20141008 028 2
Kari Mølstad
Objekter i glass
Stein
glass, diam 8-9 cm