Verk

Lommekniv / Pocket knife
Lommekniv / Pocket knife
Stål og sølv, 21x 16 cm

Anne Sigrid Hveem

BIO

Kniven, menneskets uunværlige redskap og et dødelig våpen, er for meg et symbol på hvordan vi forvalter den friheten som er gitt oss til å velge våre prosjekt.

I gamle dager gikk man til bords med to kniver i slira- en med kort og en med langt blad. Den siste skulle man skjære mat med og den første skulle trekkes hvis det kom til munnhuggeri.

Lommekniven er en festkniv som kun skal benyttes til aktverdige formål, slik det står i paragraf 352a av straffeloven.

CV

Født 11.09.1973

UTDANNING
Årsenhet i kunst og håndverk i avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT. 2002-2003
Bachelor ved avdeling for visuell kunst, KhiO. 2003-2006
Master ved avdeling for visuell kunst, KhiO. Et semester ved La Massama Barcelona. 2006-2008