Skulptur

Kunstnerforbundet har til enhver tid et stort og godt utvalg billedkunst og kunsthåndverk til formidling fra flere enn 300 kunstnere. Kunstnerkontaktnettet vårt øker stadig, og nye arbeider blir jevnlig eksponert på sidene. Herunder presenteres kunstnerne og et utvalg av deres kunstverk. Ta kontakt for forespørsel om kunstnere og arbeider du er interessert i. Spør oss gjerne også om kunstnere som ikke er representert på nettsidene.

Øgle
Kvinnefigur II
Installasjonsfoto fra utstillingen
Ursuppe
Situs
Elena Engelsen
Knut Steen
Victor Mutelekesha
Hilmar Fredriksen
Gunn Harbitz
Fole
Ariadnes tråd
Geir, sittende
Huset bak trærne
Installasjonsfoto fra utstillingen
Skule Waksvik
Kristine Brodersen
Gisle Harr
Hanne Tyrmi
Steinar Haga Kristensen