Smykker

Kunstnerforbundet har til enhver tid et stort og godt utvalg billedkunst og kunsthåndverk til formidling fra flere enn 300 kunstnere. Kunstnerkontaktnettet vårt øker stadig, og nye arbeider blir jevnlig eksponert på sidene. Herunder presenteres kunstnerne og et utvalg av deres kunstverk. Ta kontakt for forespørsel om kunstnere og arbeider du er interessert i. Spør oss gjerne også om kunstnere som ikke er representert på nettsidene.

Oversiktsbilde fra utstillingen
Ring
Brosje
Armdjevelskap
Paradisjoggerne
Anne Léger
Dina Hald
Elise Hatlø
Arne Aalberg
Konrad Mehus
Natt og dag, brosje
Cell 1
Åndens tale II
Altoid Wolves
Armbånd
Millie Behrens
Runa Vethal Stølen
Liv Blåvarp
Anna Talbot
Gunnhild Tjåland