Utstillingssøknader

Kunstnerforbundet har åpen søknad om utstillingsplass.

Søknadsportalen vår er nå åpen. Frist for å søke om utstillingsplass er søndag 1. september kl. 24:00.
Alle som søkte om plass i fjor er nødt til å registrere seg igjen, på grunn av personvernhensyn. (Dvs. at brukernavn og passord fra forrige registrering må angis på nytt).

Send inntil 10 bilder i jpg-format. Maks. 2 Mb pr. bilde. Andre filformater som pdf, tiff osv. vil ikke bli akseptert.
Det er også mulig å lenke til videoer og lydfiler fra eksterne videodelingstjenester i søknaden. (Videofiler kan ikke lastes opp direkte i søknaden).

Oppgi gjerne ønsket utstillingssal; Overlyssalen, Kabinettet, Vindussalen eller salene i 2. etasje. Kart over salene finner du her: https://kunstnerforbundet.no/kunstnerforbundet

Svar på søknaden kan forventes ved årsskiftet.

Lykke til!

https://soknad.kunstnerforbundet.no/people/new

I feltet prosjektbeskrivelse ber vi om en beskrivelse av ditt kunstneriske prosjekt. Det er ikke nødvendig å utforme et ferdig definert utstillingskonsept. Formulér gjerne noen tanker om din kunstneriske produksjon slik at juryen kan danne seg et bilde av din praksis.

English

Open call for exhibition applications

Our online application form is now open for admissions.
The application deadline is: 1. september at 24:00.

All candidates who have previously registered in our system are asked to please sign up again. Because of E.U. regulations the list of last years sign-ons have been deleted from our database.
(Usernames and passwords from last year will followingly not be valid).

Please submit up to ten (10) digital images documenting your work, (Maximum 2 Mb each). The only file format accepted is jpg. Other formats such as pdf, tiff, and psd will not register.
Linking to video- or sound files is also possible. They can not be uploaded directly to the application form, but will have to be published through a video sharing service (Vimeo etc.) and linked to in the application.

Please notify us of which of our exhibition spaces you are applying for. We have four separate rooms available; ; Overlyssalen, Kabinettet, Vindussalen or salene i 2. etasje. Floorplans are available here: “https://kunstnerforbundet.no/kunstnerforbundet”:http://https://kunstnerforbundet.no/kunstnerforbundet

Please expect the outcome of your application to be announced by the end of the year.

Good luck!

In the field «Project description» we ask for a summary of your artistic project. It is unnecessary to define a complete concept for the exhibition at this time, we merely ask for some thoughts around your artistic production, so that the jury can easier understand your work.

Application form: “https://soknad.kunstnerforbundet.no/people/new”:https://soknad.kunstnerforbundet.no/people/new":https://soknad.kunstnerforbundet.no/people/new