Utstillingssøknader

Kunstnerforbundet har åpen søknad om utstillingsplass.

Søknadsportalen vår er nå åpen. Frist for å søke om utstillingsplass er søndag 1. september kl. 24:00.
Alle som søkte om plass i fjor er nødt til å registrere seg igjen, på grunn av personvernhensyn. (Dvs. at brukernavn og passord fra forrige registrering må angis på nytt).

Send inntil 10 bilder i jpg-format. Maks. 2 Mb pr. bilde. Andre filformater som pdf, tiff osv. vil ikke bli akseptert.
Det er også mulig å lenke til videoer og lydfiler fra eksterne videodelingstjenester i søknaden. (Videofiler kan ikke lastes opp direkte i søknaden).

Oppgi gjerne ønsket utstillingssal; Overlyssalen, Kabinettet, Vindussalen eller salene i 2. etasje. Kart over salene finner du her: https://kunstnerforbundet.no/kunstnerforbundet

Svar på søknaden kan forventes ved årsskiftet.

Lykke til!

https://soknad.kunstnerforbundet.no/people/new

I feltet prosjektbeskrivelse ber vi om en beskrivelse av ditt kunstneriske prosjekt. Det er ikke nødvendig å utforme et ferdig definert utstillingskonsept. Formulér gjerne noen tanker om din kunstneriske produksjon slik at juryen kan danne seg et bilde av din praksis.