Boklansering Ingrid Lønningdal – 10

Foto: Vegard Kleven

I forbindelse med Oslo Art Weekend 2019 inviterer Kunstnerforbundet og Teknisk Industri til boklansering av monografien Ingrid Lønningdal – 10. Publikasjonen er redigert av Anne Szefer Karlsen, designet av Studio Geist og utgis av Teknisk Industri. Gjennom bokas 240 sider presenteres verksdokumentasjon fra de første 10 årene av Lønningdals praksis sammen med syv nyproduserte tekster, ført i pennen av Andreas Angelidakis, Martin Braathen, Maria Horvei, Inga Lāce og Anna Ådahl, i tillegg til redaktøren og kunstneren.

Kunstnermonografier forbindes gjerne med kanoniserte kunstnere som har passert midten av karrieren og som kan vise til betydningsfullt arbeid over tid. 10 år etter endt utdannelse slutter imidlertid mange yngre kunstnere å lage kunst. Et mål med publikasjonen har vært å tydeliggjøre essensen av kunstnerskapet og slik legge grunnlaget for arbeidet fremover.

Publikasjonen bygger på en 12 år lang samtale mellom kunstner Ingrid Lønningdal og redaktør Anne Szefer Karlsen, og på lanseringen gir de en introduksjon til boka. Samtalen vil dreie om samarbeid og hvordan det sosiale ble trukket inn i redaksjonsprosessen via en guidet tur på Økern, ulike innganger til kunstnerskapet og tematikker det belyser, samt utstillingen Fibre Reinforcement som for tiden vises i Kunstnerforbundet og som publikasjonen presenteres i.

Anne Szefer Karlsen er kurator, redaktør og skribent, professor i kuratorpraksis og leder for Masterprogrammet i kuratorpraksis ved Fakultet for kunst, musikk og design på Universitetet i Bergen, i tillegg til seniorrådgiver ved Bergen Assembly.

Ingrid Lønningdal bor og arbeider i Oslo og Lier. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Oslo Kunstforening, Trøndelag senter for samtidskunst og Nordnorsk kunstnersenter, og har deltatt i utstillinger som Kunsten tilhører dem som ser den, Norsk skulpturbiennale, Vigeland-museet og Inside Outside Architecture, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Lønningdal har gjort flere monumentalverk i offentlig rom og er kjøpt inn av en rekke offentlige samlinger. Lønningdal er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og er universitetslektor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Utstillingen har mottatt støtte fra Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Oslo kommune. Publikasjonen er i tillegg støttet av Office for Contemporary Art Norway, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen – Fakultet for kunst, musikk og design.

Foto: Vegard Kleven