Kunstnerforbundet søker daglig leder

Vil du lede et av landets eldste og mest sentrale visningssteder for kunst i Oslo? Kunstnerforbundet søker daglig leder i et femårig åremål med tiltredelse 1. august 2022.

Kunstnerforbundet har de siste årene gjennomgått en omfattende utviklingsperiode som inkluderer nye formidlingstiltak, samarbeidsprosjekter, organisasjonsutvikling samt sikring av driftsgrunnlag og bygningsmasse. 

Etter fem års engasjement for Kunstnerforbundet har daglig leder Kjersti Solbakken og kurator Kari Skippervold valgt å takke for seg. Avgjørelsen er fundamentert i et ønske om å slippe til nye stemmer som kan videreutvikle institusjonens mangfoldige identitet.

Kunstnerforbundet ønsker å benytte anledningen til å takke både Kjersti Solbakken og Kari Skippervold for arbeidet som har blitt lagt ned de siste fem årene.

Kunstnerforbundet er en spennende kunnskapsinstitusjon som presenterer samtidskunst i et historisk rammeverk. Det har vært fantastisk å være med å utvikle institusjonen i denne perioden, sier kurator Kari Skippervold.

Fra lokalene i Kjeld Stubs gate 3 har Kunstnerforbundet i over 100 år formidlet kunst til generasjoner av besøkende. 

Det ligger et stort potensial i Kunstnerforbundet. Jeg er svært takknemlig for ansvaret jeg ble gitt med denne jobben og ser nå frem til å følge Kunstnerforbundet fra sidelinjen, sier daglig leder Kjersti Solbakken.

Kunstnerforbundet søker nå en leder som kan befeste og styrke Kunstnerforbundets posisjon som en toneangivende og ledende institusjon for formidling av samtidskunst. 

Vil du lede et av landets eldste og mest sentrale visningssteder for kunst i Oslo?

Kunstnerforbundet søker daglig leder i et femårig åremål med tiltredelse 1. august 2022.

Søknadsfrist 01.02.2022

Kunstnerforbundet er en kunstnerstyrt, ikke-kommersiell visnings- og formidlingsinstitusjon med vekt på skiftende utstillinger av samtidskunst og kunsthåndverk fra hele landet. Fra lokalene våre i Kjeld Stubs gate 3 har vi i over 100 år formidlet kunst til generasjoner av besøkende. 

Kunstnerforbundet har de siste årene gjennomgått en omfattende utviklingsperiode som inkluderer nye formidlingstiltak, samarbeidsprosjekter, organisasjonsutvikling samt sikring av driftsgrunnlag og bygningsmasse. Nå søker vi en leder som kan befeste og styrke Kunstnerforbundets posisjon som en toneangivende og ledende institusjon for formidling av samtidskunst.

Kunstnerforbundets hovedvirksomhet er utstillinger, kunnskapsproduksjon, formidling og salg av samtidskunst. Daglig leder har både faglig og administrativt ansvar for Kunstnerforbundet. Sammen med styret og institusjonens fagansatte utarbeider daglig leder galleriets kunstneriske program. 

Stillingen inkluderer personalansvar for en stab der kjernen i dag består av kurator, økonomiansvarlig, gallerikoordinator, utstillingskoordinator og prosjektleder for Atelier Kunstnerforbundet, i tillegg til teknisk stab, ekstravakter og renhold.

Vi ønsker oss en inspirerende, aktiv og uredd leder som kan bidra til å løfte Kunstnerforbundet videre. Kunstnerforbundet ønsker en leder som har evnen til å hente frem det beste i våre ansatte og som arbeider strategisk med langsiktige perspektiver. Daglig leder skal kommunisere med våre ulike samarbeidspartnere og støttespillere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den vi søker må trives med utfordringer og krevende arbeidsoppgaver. En ny daglig leder må være dynamisk og ha stor framdrift og arbeidskapasitet. Kandidaten må ha evne til å videreutvikle institusjonens utadrettede virksomhet og bidra til å opparbeide interesse og nysgjerrighet for Kunstnerforbundet blant nye brukere. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring

 • Relevant kunstfaglig utdanning eller realkompetanse

 • Erfaring med økonomi- og budsjettarbeid

 • Har relevante nettverk og evner å bygge nye

 • Kommuniserer godt på skandinavisk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Evne til å lede medarbeidere mot et felles mål

 • God til å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner internt og eksternt

 • Utviklingsorientert og initiativrik

 • Sterkt engasjement for kunstformidling

Vi tilbyr:

 • En stilling tett på kunsten med stor mulighet for faglig utvikling

 • En utfordrende jobb med lokal, nasjonal og internasjonal forankring

 • En engasjert og kompetent stab

 • Arbeidssted i historiske lokaler sentralt i Oslo sentrum

 • Konkurransedyktige betingelser

Kunstnerforbundet er en inkluderende arbeidsplass, og ønsker å ansette flere personer som bidrar til utvikling av mangfold hos oss. Kunstnerforbundet oppfordrer alle til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte. Kunstnerforbundet er ikke universelt utformet i dag, men jobber med et prosjekt som skal bedre tilgangen til bygget. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om dette.

Praktisk informasjon

Arbeidstid: 100% stilling
Arbeidssted: Kunstnerforbundet, Oslo
Lønn: Etter avtale.
Tiltredelse: 1. august 2022 med mulighet for overlapping i juni

Søknadsfrist: 01.02.2022

Søknad, som skal inneholde cv og referanser, sendes per e-post til: soknad@kunstnerforbundet.no

Merk e-posten «Søknad daglig leder». Søknader behandles konfidensielt.


Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Mattias Härenstam
Styreleder Kunstnerforbundet
E-post: mattiasharenstam@yahoo.com
Tlf: 97 78 72 70

eller

Kjersti Solbakken
Daglig leder Kunstnerforbundet
E-post: kjersti@kunstnerforbundet.no
Tlf: 91 60 39 32 

Om Kunstnerforbundet

Kunstnerforbundet ble opprettet i 1910 av yngre, profilerte kunstnere og er ett av Skandinavias eldste kunstnerstyrte gallerier. Galleriet er organisert som et idealistisk aksjeselskap. 150 samtidskunstnere er i dag tilknyttet galleriet som aksjonærer. Alle kan søke om utstillingsplass, og Kunstnerforbundet har de senere årene mottatt over 600 søknader årlig. Over 30.000 besøkende deltar årlig i Kunstnerforbundets formidlingsprogram.

Kunstnerforbundet ser det som en vesentlig oppgave å bidra til å etablere en økonomisk plattform for kunstnerne. I over hundre år har galleriet tilrettelagt for offentlig innkjøp, utsmykninger og formidlingssalg til førstegangskjøpere og samlere.

Kunstnerforbundet eier bygården i Kjeld Stubs gate 3, sentralt beliggende bak Rådhuset i Oslo sentrum. Gården huser visningsrom for kunst, formidlingsrom, salgsavdeling, kontorer, kunstlager og atelierer for kunstnere.

Kunstnerforbundets inntekter kommer i hovedsak fra salg av kunst. I tillegg kommer offentlig driftstilskudd bevilget under post 75 på Statsbudsjettet. Siden 2018 mottar Kunstnerforbundet driftstilskudd fra Oslo Kommune. Siden 2018 har Kunstnerforbundet driftet programmet Atelier Kunstnerforbundet med støtte fra Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Billedkunstnernes Hjelpefond og Fritt Ord.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern