Utstilling 11. mars - 9. april 2006

Ervin Løffler skulptur   overlyssalen

Det er med stor glede vi presenterer Ervin Løfflers fjerde utstilling i Kunstnerforbundet. Løffler, som er født og utdannet i Ungarn, er en av få norske billedhuggere som har konsentrert sitt arbeid om et abstrakt uttrykk.

Utstillingen ”Hester og Ryttere” består av 11 skulpturer i størrelsen 60 – 105 cm. Samtlige arbeider er laget i tidsrommet 2002-2005, men hester har vært et tilbakevendende tema i Løfflers produksjon. Kunstnerens fascinasjon ved hestekroppen ligger i mulighetene den gir ham til å eksperimentere med form. Når rytteren kommer i tillegg blir arbeidet mer krevende: Ett av hovedmålene for Løffler er at formene innbyrdes må ha samhørighet, de påvirker hverandre og skulpturen endrer seg idet man betrakter den fra forskjellige vinkler.

Ervin Løffler har siden 1978 oppholdt seg i kunstnerbyen PietraSanta i Italia over lengre perioder. Med utgangspunkt i marmorblokken har han funnet frem til et helt spesielt formspråk som hører hjemme i en mellomeuropeisk kubistisk tradisjon. Løffler arbeider også i bronse, og en del av opplevelsen knyttet til hans skulptur ligger i en høyt utviklet følsomhet i forhold til materialets særegenheter. Kjærligheten til håndverkstradisjonen ligger dypt befestet i Ervin Løfflers kunstnerskap.

Løffler har stilt ut en rekke steder, nasjonalt så vel som internasjonalt. Han er representert i bl.a. Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet (nå Nasjonalmuseet for Kunst), Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og Haugesund faste galleri. 18 skulpturer er offentlig innkjøpt til utsmykking.

Les mer om kunstneren..

Hest XIX
Hest XXV
Rytter VI
6 Hest XIX
marquina nera, høyde 61 cm
2 Hest XXV
statuariomarmor, høyde 74 cm
9 Rytter VI
bronse, høyde 102 cm

George Morgenstern video/lysbilder   vindussalen

Kunstnerforbundets vindussal er midlertidig ombygget for å vise et digitalt komponert ”lysbildeshow” av George Morgenstern. Forestillingens seks historier i tekst og bilder vandrer frem og tilbake i tiden, fra kunstnerens egne minner til samfunns- og mediehistorie, og mellom de fire kompassretningene over det nordamerikanske kontinent. Blant aktørene som dukker opp underveis er Thomas Edison, kunstnerens farmor, og Abraham Lincoln. Hendelsesforløpet utvikler seg som en slags ”road movie”, hvor en ting fører til en annen, og kan i så måte (uten sammenligning forøvrig) minne om kjedereaksjonen i Fischli og Weiss minneverdige film The Way Things Go fra 1987.

Three False Starts består av tre deler, hvor alle har det samme utgangspunktet: Kunstnerens fars deltakelse i Annen verdenskrig. Deretter går sekvensene hver sin vei, for å ende opp på tre ulike steder. (“False star” betyr forøvrig ”tyvstart”, hvor løpet må begynnes på nytt, men uten det norske uttrykkets tyvaktige assosiasjoner.) Sekvensen Home starter i Nord-Minnesota, der kunstneren er født, og snirkler seg sydover gjennom amerikansk kulturhistorie til Mexicogulfen. Miracles gjør seg noen tanker om media, virkelighet og tro, og er blant annet innom De ti bud, Apeplaneten og Trollmanen fra Oz. Mens den sistnevnte sekvens kanskje er minst betonet av det selvbiografiske, har alle fortellingene en struktur og form som likegodt kunne fylles av innhold fra tilskuerens historie og liv.

I lysbildeshowets sammenfletting av tekster og bilder, trekker Morgenstern veksler på sin erfaring som skribent og oversetter så vel som billedkunstner. Foruten kollektivutstillinger og utsmykkingsarbeid i den senere tiden, er han innkjøpt av flere offentlige samlinger og for tiden representert i Nasjonalmuseets nymontering av den faste samlingen.

Les mer om kunstneren..

Three False Starts
Three False Starts
Parking space
1 Three False Starts
video
1 Three False Starts
video
4 Parking space
digitaltrykk

Rune Elias Helgesen video   2. etasje

gaffel vinduskarm • lokk • gaffel vindu • stol • gaffel lokk • hånd • gaffel • tegning • radiator negler • bestikkholder • krakk • ovnsskuffe • bestikkholder • glass • radiator gaffel • tallerken stekespade • eggdeler kniv • visp gaffel • lokk • matpakke • hånd • dør • kniver • søppelbøtte skje • tallerkener • magasinstativ gaffel • rasp kniv • tallerkener • løkkutter

På sin første utstilling i Kunstnerforbundet presenterer Rune Elias Helgesen en video som viser korte aktiviteter/hendelser á 10 sekunder fortløpende. Utstillingens tittel speiler innholdet i de totalt 29 situasjonene som tar for seg objekter fra hverdagen.

Klippene i seg selv er rolige og kontemplative, men den stadige vekslingen mellom bildene skaper en oppjaget stemning, understreket av lydene som fremkalles når hverdagsobjektene kommer i kontakt med hverandre: En gaffel og negler skraper mot en radiator, glass og tallerkener gnisses mot hverandre, en skje banker på en søppelbøtte, en krakk skrapes over gulvet, en dør åpnes osv.

Helgesen forsøker å skape en insisterende nærhet der lyden er en viktig del av stemningsbildet og mesteparten av lydbildet er tatt opp med kontaktmikrofon slik at den skal bli mer intens og skjærende.

I tillegg til filmen inngår 7 cd-er i utstillingen. Musikken på cd-ene, som spenner fra rene field- recordnings til instrumentale viser og støy, har Helgesen laget alene og i samarbeid med andre kunstnere.

Rune Elias Helgesen er utdannet grafiker, men han har utmerket seg som video- og lydkunstner. Han er innkjøpt av Museet for Samtidskunst og Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet for Kunst), Kulturrådet og Nord-norsk Kunstmuseum.

Les mer om kunstneren..

gaffel vinduskarm...
1 gaffel vinduskarm...
video, 5 minutter

Marit Helen Akslen tekstil   2. etasje

Marit Helen Akslen har gjort seg bemerket med tekstilarbeider som befester et feministisk standpunkt knyttet til sosiale skiller, makt og maktmisbruk. På sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet viser hun arbeider under tittelen A few chosen. Utstillingens tittel spiller på seleksjonsprosessene som skjer i arbeidslivet og i samfunnet generelt – gjerne på bekostning av kvinner – men også på Marit Akslens egne valg underveis i prosessen mot en ferdig utstilling.

Som tidligere er snipper utgangspunktet for mange av Akslens arbeider. Koloritten er stort sett begrenset til svart/hvitt – en motsetning som kan leses som en metafor for dikotomiene ren/skitten og skyldig/uskyldig. Materialene er hektet sammen så de utgjør vegginstallasjoner med tvetydige titler, som ”Against the wall” og ”No way out”. Arbeidene etterlikner allianser og nettverk; sterke bånd på godt og vondt som det er vanskelig for utenforstående å trenge inn i.

Et nøkkelord for deler av Akslens utstilling er ”spill”. Ordet peker mot maktkampen som foregår i profesjonelle og private relasjoner og strategiene som benyttes for å vinne fram. I installasjonen ”Shopping spree” inngår spillet i konket forstand: På et bord ligger et spillbrett med verdenskartet som motiv. Små menn med handleposer er plassert utover brettet som spredte spillbrikker. Igjen kan tematikken settes i sammenheng med kunstnerens åpenbare samfunnsengasjement, selv om verkets tematikk forblir tvetydig: Er det mennenes individuelle kjøpekraft hun vil til livs eller er det ujevnhetene i dagens verdenshandel hun problematiserer?

Marit Helen Akslen er innkjøpt av St. Olavs Hospital i Trondheim, Norsk Kulturråd, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Haugesund Billedgalleri og Innkjøpsfondet for Norsk Samtidskunsthåndverk. Hun har gjort utsmykningsoppdrag for Munkvoll sykehjem og aldersboliger i Trondheim og Royal Caribbean Cruise Lines.

Les mer om kunstneren..

Shopping Spree
Against the wall
Black tapestry
3 Shopping Spree
aluminium, spillbrikker og glass, 72x118x75 cm
1 Against the wall
tekstil, knepping, 300x480x6,5 cm
2 Black tapestry
tekstil, knepping, 160x200x15 cm