Utstilling 4. februar - 5. mars 2006

Tore Hansen maleri   overlyssalen

Det er med stor glede vi presenterer Tore Hansens femte separatutstilling i Kunstnerforbundet. Store og små malerier fyller overlyssalen og befester Hansens posisjon som en av våre fremste malere innenfor det figurative formspråk.

Tore Hansen er født og oppvokst på Finnskogen. Etter studier i Oslo flyttet han tilbake til hjemstedet med sin kone, billedkunstneren Hanne Borchgrevink. Inntrykk fra barndom og oppvekst der er Hansens fremste inspirasjonskilde, og skogen, dyrene og en og annen ensom menneskeskikkelse fortsetter å prege motivene hans. Hansens bakgrunn innen grafisk kunst kommer til syne gjennom streken, som er enkel og abstraherende. Men også fargevalgene avslører en fascinasjon for trykkemedienes restriksjoner: Koloritten er dempet og begrenset til sort/hvitt med enkelte grønne, blå, røde og gule innslag.

Tore Hansens forenklede formspråk er inspirert av runer og hellerisninger. Det kan, ved første øyekast virke enkelt, nesten primitivt, men som kunsthistoriker Svein Olav Hoff skriver i boken som ble publisert i forbindelse med utstillingen på Lillehammer Kunstmuseum i 1995: Når kunstneren maler en sparkende mann, vil han ikke nødvendigvis skildre en spesiell sparktur et sted til et annet over isen en kald vinterdag. Han vil fremstille selve ideen ’i det å sparke’ og dermed det meditative i den melankolske, monotone bevegelsen. Hansen tilbyr altså tolkningsmuligheter utover de rent ikoniske. I motsetning til piktogrammet, som estetisk sett er nært beslektet med Hansens motiver, skildres indre sinnsstemninger med ro, fordypning og en dempet ironi. Enkelte av maleriene er sågar bærere av politiske budskap: Om trusler knyttet til miljøødeleggelser og forurensning i Tore Hansens kjære skogslandskap.

Tore Hansen har stilt ut separat i både inn- og utland. Han er innkjøpt av en rekke institusjoner, bl.a. Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet (Nå Nasjonalmuseet for Kunst), Bergen billedgalleri, Norsk kulturråd, Oslo kommunes kunstsamlinger, Lillehammer kunstmuseum, Sørlandets kunstmuseum, Utenriksdepartementet og British museum.

Les mer om kunstneren..

Tid og rom
I skogen
Skogsstilleben
Nattevandrer
Stjernebilde
7 Tid og rom
akryl på lerret, 200x190 cm
11 I skogen
akryl på lerret, 52x65 cm
10 Skogsstilleben
akryl på plate, 25x25 cm
2 Nattevandrer
akryl på lerret, 200x190 cm
1 Stjernebilde
akryl på plate, 56x76 cm
Nyfødt
19 Nyfødt
akryl på plate, 40x60 cm

Ingunn Skogholt gobeliner   vindussalen

Ingunn Skogholt stiller ut i Kunstnerforbundet for første gang med 8 store gobeliner. Skogholt er utdannet i Oslo og Storbritannia med korte opphold i Paris og hennes veveteknikk er preget av kontinentale håndverkstradisjoner. Tematikken er imidlertid knyttet til observasjoner av norsk natur og landskap.

Ingunn Skogholts prosess fram mot det ferdige arbeidet har tre like viktige faser: Skissene, garnfarging, og tilslutt – arbeidet ved veven. Skissearbeidet, som kan innebære både fotomontasjer, collage, akryl på lerret eller pastell på papir, er utgangspunktet for en kreativ translasjonsprosess. Forarbeidene blir utgangspunktet for gobelinenes komposisjon og formspråk: den ferdige veven har tydelige referanser til maleriet og kanskje spesielt akvarellens penselstrøk og lag av lasurer. Garnet, som Skogholt bearbeider på egen hånd, er en blanding av forskjellige farger og kvaliteter som ull, lin, bomull og syntetiske fibre. Gobelinene veves nedenfra og opp på en vertikal ramme slik at kunstneren hele tiden kan følge med på hva som skjer med helheten underveis i prosessen.

Skogholdts referanser er hentet fra naturen. Hun skildrer lys og mørke, bevegelse og stillstand i et bredt fargespekter som spenner fra jordfarger til klare primærfarger. Figurative elementer; et tre, et fjell eller en solstråle, bryter opp i det ellers abstrakte formspråket og bidrar til at gobelinene minner om landskaper. I det helt nye arbeidet Tredelt I er strukturene på en bit drivved beskrevet i gråtoner og varme gulfarger. Selv om Skogholt her har valgt å skildre det helt nære, er landskapet fremdeles tilstede som motiv; årringene og linjene i treet gir assosiasjoner til hav, fjell og himmel.

Ingunn Skogholdt har hatt separatutstillinger i Galleri K i Oslo og CC Gallery i London foruten flere kollektivutstillinger i inn- og utland. Hun har gjort diverse utsmykningsoppdrag, bla i Hamar og Oslo Tinghus og Regjeringsbygget og er innkjøpt av bl.a. Museet for Samtidskunst (nå Nasjonalmuseet for Kunst), Oslo kommunes kunstsamlinger, Kulturrådet og Crafts Council, London.

Les mer om kunstneren..

Forgreninger II
Forgreninger I
Tredelt I
4 Forgreninger II
ull, kunstsilke, lin og bomull, 110x180 cm
3 Forgreninger I
ull, kunstsilke, lin og bomull, 110x180 cm
1 Tredelt I
ull, kunstsilke, lin og bomull, 180x180 cm

Hedy Louise Lotherington tegning   2. etasje

Hedy Louise Lotherington er født og oppvokst i Zürich, Sveits, men bor og arbeider i Oslo. Siden hun debuterte i Kunstnerforbundet i 1967 har hun rendyrket tegningen som uttrykksform, og i hele sitt kunstnerskap har hun insistert på streken som det bærende og sentrale element.

Som så mange ganger før kretser de autonome tegningene om kroppslige motiver, fragmenterte, avpersonifiserte. De bæres av en skjør og taktil strek, som gjør dem gjennomskinnelige og oppløste. Streken er som spor, satt med tilbakeholdenhet og sparsomhet. Vel så viktig som den nedfelte komposisjonen er det åpne og urørte rommet – det utelatte og usagte.

Dempede jordfarger er påført underlaget med pastell og vokskritt som snarere enn å tynge den forfinede streken, understreker inntrykket av vektløshet. Det samme gjelder papiret, hvis struktur og kvalitet bærer likhetstrekk med blyantens myke linje.

Hedy Louise Lotherington har hatt mange separatutstillinger i inn- og utland og tegningene hennes er innkjøpt av en rekke nasjonale og internasjonale kunstsamlinger, bla. Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet (Nå Nasjonalmuseet for kunst), Utenriksdepartementet, Stortinget, Bergen Billedgalleri, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk kulturråd og div. offentlige samlinger i Sverige, Danmark, Island, Frankrike, Sveits, USA og Canada.

Les mer om kunstneren..

Torso
12 Torso
blyant/penn, 83x62 cm

Heidi Sand metall   2. etasje

Heidi Sand har helt siden midten av 80-tallet gjort seg bemerket på kunstscenen både i inn- og utland, og er en av våre fremste smykkekunstnere. På sin andre utstilling i Kunstnerforbundet viser hun metallarbeider i sølv under tittelen Skyv.

Fellesbetegnelsen for Heidi Sands arbeider er utsagninger. Hun er opptatt av å skape uttrykk gjennom ornamentiske utsagn, der problemstillingen ligger i vekselvirkningen mellom mønster, flate og mellomrom. Dette er en tematikk Sand har arbeidet med i årevis, både innenfor smykker og i objekter, og hun oppdager stadig nye muligheter for kunstneriske utsagn med utgangspunkt i denne teknikken.

Nytt for arbeidene som presenteres denne gangen er at Sand utforsker møter mellom ovenpåliggende mønstre. Arbeidene er bygget opp av to sjikt sirkulære gjennombrutte flater. Når flatene dreies i forhold til hverandre dannes nye mønstre og spenninger. Presentasjonen er sentral for utstillingen; for at publikum skal få best mulig innsikt i problemstillingen er arbeidene presentert side om side på veggflater. Omdreiningene skjer ved hjelp av motorisert kraft. Derav tittelen Skyv.

Utstillingen innehar kvaliteter som gir assosiasjoner til kaleidoskopiske effekter og interferens (optisk fenomen der ’øyet’ kopler linjer sammen slik at nye strukturer/linjespill oppstår). Arbeidene er alle i samme format, utformet som nål/pin eller anheng/kjede i 925 sølv.

Heidi Sand har et stort antall ustillinger bak seg i Europa, USA og Japan. Som UD-koordinator har hun også vært initiativtaker og konsulent for de fleste norske smykkeutstillinger i utlandet, som har høstet stor oppmerksomhet og anerkjennelse. Hun er innkjøpt av en rekke sentrale institusjoner, bla. Utenriksdepartementet, Norsk kulturråd, Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk, Kunstindustrimuseet i Oslo (nå Nasjonalmuseet for Kunst), Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim og Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen.

Les mer om kunstneren..

Anheng med kjede
Anheng med kjede
Anheng med kjede
Anheng med kjede
6 Anheng med kjede
925 sølv
7 Anheng med kjede
925 sølv
9 Anheng med kjede
925 sølv
14 Anheng med kjede
925 sølv