Utstilling 7. januar - 29. januar 2006

Irma Salo Jæger maleri   overlyssalen

Irma Salo Jæger er opprinnelig finsk, men regnes i dag som en av Norges fremste representanter for maleriet i den modernistiske tradisjon. Ved siden av aktiv utstillingsvirksomhet og mange utsmykningsoppdrag de siste 40 årene, virket Salo Jæger som Professor ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1986– 92.

Det er femte gang Irma Salo Jæger stiller ut i Kunstnerforbundet. Utstillingen er resultatet av et livslangt prosjekt; en stadig søken etter nye farge- og komposisjonsmuligheter. Jæger debuterte i Kunstnerforbundet i 1962 med nonfigurative malerier i brutte farger som oker, brent siena, olivengrønt og dempet svart. Da hun hadde separatutstilling i en av overlyssalene på Kunstnernes Hus i 1968, hadde hun forlatt jordfargene til fordel for et utadvendt utrykk som preget koloritt så vel som komposisjon. Festspillutstillingen i 1989 var preget av klare primærfarger; røde, blå og gule flater dominerte lerretene som var preget av strenge, geometriske former. Men fremfor alt er det kontrastene man legger merke til i møte med Jægers malerier fra denne perioden. De monokrome fargefeltene settes opp mot ekspressive penselstrøk som skaper bevegelse i billedflaten. Rette horisontaler og vertikaler blir brutt av diagonaler som skaper rom, og mørke/lyse og varme/kalde partier danner en rytme i billedflaten. Som Øystein Ustvedt beskriver det: Balansen annonseres, men realiseres ikke fullt ut, og det er nettopp dette som gjør Jægers bilder spennende for øyet .

Luft og aerodynamikk synes å være en fremtredende tematikk i mange av bildene på årets utstilling i Kunstnerforbundet. I Utsyn fjerner Jæger seg delvis fra de horisontale og vertikale linjene og formene får bevege seg friere. I serien Lysning mot gult, … blått og …rødt; domineres lerretene av kjegleliknende former i lysere nyanser som leder tilskueren innover i bildene. Rommene som skapes er som luftlommer mellom de mer bastante flatene som omgir dem. I samtlige bilder ser vi en streben etter et nytt uttrykk side om side med tydelige referanser fra tidligere perioder. Men først og fremst beviser utstillingen nok en gang hvilken fremragende kolorist Irma Salo Jæger er.

Irma Salo Jæger skal stille ut i Haugesund Billedgalleri i august 2006 i forbindelse med Den Norske Filmfestivalen.

Les mer om kunstneren..

Sommerbilde
Lyst i blått område
Om Aiolis
Lysning mot rødt
9 Sommerbilde
akryl og tempera på lerret, 162x131 cm
2 Lyst i blått område
akryl og tempera på lerret, 162x200 cm
8 Om Aiolis
olje og tempera på lerret, 162x200 cm
3 Lysning mot rødt
olje og tempera på lerret, 162x131 cm

Tom Gundersen grafikk   vindussalen

Tom Gundersen har gjennom en årrekke arbeidet med grafikkportrettet. Denne gangen bruker han ’palimpsest’ som et nøkkelbegrep for sin tilnærming til portrettgenren. En palimpsest er et manuskript som er brukt flere ganger som skriveunderlag; en eldre tekst strykes ut og en ny skrives oppå. Ofte vil de eldre tekstene likevel skinne gjennom manuskriptets øverste lag, og det er disse sjiktene av formidling Tom Gundersen etterstreber i sine bilder.

Gundersen anvender palimpsestbegrepet både i en konkret og i en metaforisk betydning. Den metaforiske betydningen viser seg i anvendelsen av tidligere kunstverk som utgangspunkt for et konkret portrett. Omformingen av disse kan arte seg som parodi, travesti, pastisj eller karikatur. I møtet mellom de tidlige verkene med deres opprinnelige betydninger og de nye portrettene som utgjør det øverste laget oppstår overraskende sammensmeltninger.

I konkret forstand anvender Gundersen begrepet palimpsest om en trykkemetode han har utviklet de senere årene. Et stort arkiv trykkplater med referanser til portrettradisjonen er utarbeidet over tid. Disse kan inneholde direkte sitater fra kjente portretter, referanser til for eksempel Lavaters fysiognomiske portretter, Le Bruns skjemaer for ansiktets følelsesutrykk, Berninis karikaturer osv. Platene fungerer som underplater som trykkes i transparente sjikt over hverandre. På dette underlaget blir så Gundersens egne portretter innarbeidet. Resultatet blir en slags palimpsest der de ulike lagene inngår i dialog med hverandre og kunstnerens eget portrett.

Tom Gundersens arbeider blir på denne måten en slags metaportretter. Ved siden av å gjengi bestemte personer som Erlend Loe, Dag Solstad, Herbjørg Wassmo, Olav H. Hauge, Bjørnstjerne Bjørnson og Gundersens professor på Statens Kunstakademi, Guttorm Guttormsgaard, handler de også om portrettets lange og varierte tradisjon for å beskrive individet.

Portrett som Palimpsest er Tom Gundersens andre utstilling i Kunstnerforbundet. Han er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og Samtidskunstmuseet (nå Najonalmuseet for Kunst) og har utført en rekke utsmykkingsoppdrag, bl.a. på Ibsenmuseet i Skien, Universitetet i Oslo og Europarådet i Strasbourg

Les mer om kunstneren..

Dag Solstad
Olav H. Hauge
Dag Solstad
1 Dag Solstad
lino/tresnitt, 70x100 cm
3 Olav H. Hauge
lino/tresnitt, 58x173 cm
9 Dag Solstad
tresnitt, 74x120 cm

Erlend Leirdal skulptur og relieff i tre   2. etasje

Erlend Leirdal har arbeidet med tre siden han var liten og har utviklet sitt helt eget uttrykk innen dagens trekunst.

Han har sin forankring i det norske treskjærermiljøet og den mangfoldige tradisjonen for bruk av tre til fremstilling av alle tenkelige bruksgjenstander. Denne arven ligger til grunn for hans kunstneriske virke, hvor han anvender tre og tradisjonell håndverksteknikk som utgangspunkt for et samtidskunstuttrykk.

Det er andre gangen Erlend Leirdal stiller ut i Kunstnerforbundet og i salene i
2. etasje viser han utstillingen ”Forandringer”. Utstillingen består av ca. 10 arbeider. Hvert arbeid har utgangspunkt i et emne, ofte hentet fra naturen.
Tatt ut av sin naturlige kontekst og med forsiktig bearbeiding fra Leirdals hånd, blir det omdannet til et veggrelieff eller en skulptur. Noen av arbeidene er mer figurative mens andre arbeider er strengt geometrisk oppbygget med rektangulære flater, som veggrelieffet ”Sans Livres”, vist på invitasjonskortet.

Arbeidene er enkeltstående verk, som han selv sier: ..små poetiske fortellinger…, men samlet oppnår de en dialog i rommet. Verkene appellerer til flere sanser, den gode lukten av treet, varmen ved berøring av det organiske materialet, og ikke minst den visuelle opplevelsen.

Erlend Leirdal (1964)har gjort seg bemerket på den norske kunstscenen gjennom en årrekke. Han er autodidakt, men har vært medlem av Norsk billedhoggerforening og Norske kunsthåndverkere siden 1985. Han har hatt flere separatutstillinger og deltatt på store kollektivmønstringer både i inn- og utland. Han har hatt flere store utsmykkingsoppdrag, som hovedutsmykningen i Tromsø rådhus 2004 og sist Skien Ishall 2005. Han er representert ved flere viktige samlinger, bl.a.: Trondheim kunstmuseum, Sørlandets kunstmuseum, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. I årene 1999 – 2004 har han undervist ved institutt for byggekunst, form og farge ved NTNU

Les mer om kunstneren..

Fortellinger om forandring
Strand
Så det på tv
Migration Waltz
Krets
Fortellinger om forandring
tre
1 Strand
relieff av stoler
5 Så det på tv
tvskap, granskudd
3 Migration Waltz
Furu
2 Krets
3 furustykker, pigment