Utstilling 21. august - 19. september 2004

Espen Røise maleri   overlyssalen

I Espen Røises abstrakte billedverden har naturen alltid vært til stede. Naturens evige kretsløp, det brutale i naturens råtnende liv, dens skjørhet og sårbarhet er en tilbakevendende kilde til inspirasjon.
Ofte er utgangspunktet det mørke mollstemte høstlandskapet der fargene er nedtonet, men vissheten om nytt liv skaper en dobbelthet som avspeiles i bildene. Espen Røise søker det direkte, det rå og ubearbeidede slik naturen kan være.
Det er første gang Espen Røise stiller ut separat i Kunstnerforbundet, og på denne utstillingen viser han ca. 12 malerier i større format, 150 – 200 cm.
Han gikk ut fra Statens Kunstakademi i 1992 og hadde sin første separatutstilling på Galleri Dobloug året etter. Siste separatutstilling i Oslo var i 1999, i Galleri LNM.

Les mer om kunstneren..

Gjennombrudd
Komposisjon
Skimmer
8 Gjennombrudd
olje på lerret, 160x155 cm
7 Komposisjon
olje på lerret, 20x180 cm
6 Skimmer
olje på lerret, 200x170 cm

Ane Hjort Gutu skulptur og veggmaleri   vindussalen

Ane Hjort Guttu (f. 1971) stiller ut i Kunstnerforbundet for første gang. Hun viser to prosjekter i vindussalen.
Arbeidet som møter én er et veggmaleri med tittelen Skjult form. Det tar utgangspunkt i det monokrome flatemaleriet, men komposisjonen er delvis overmalt, slik at den synes vanskelig å gripe for betrakteren. I Skjult form får vi en dobbelt opplevelse; møtet med formen på veggen og opplevelsen av at denne formen er skjult av maling. Et tilbakevendende tema i Ane Hjort Guttus arbeid handler om å problematisere og fornye modernistiske billeduttrykk. Skjult form kan leses metaforisk, som om formen tilhører en erfaring som nå er utilgjengelig for oss.

Prosjektet Smalvollen er hovedverket i utstillingen, og består av to skulpturer, en tekst og en nettside. Med utgangspunkt i stedet Smalvollen på Bryn i Oslo, ønsker Guttu å utforske spørsmål knyttet til representasjon av såkalte ikke-steder. Et ikke-sted betyr i denne sammenhengen et urbant sted som på en eller annen måte er ikke-funksjonelt og mangler tydelig identitet. Smalvollen er et slikt ikke-sted, et lite påaktet våtmarksområde som nærmest er skjult av industri og trafikk, og som framstår som et møtepunkt mellom villmark og urbanitet.

Områder som Smalvollen er de siste 20 årene blitt estetisert og popularisert i film, fotografi og reklame, og Guttu har selv arbeidet med slike fotografier. I Kunstnerforbundet fremmer hun imidlertid en kritikk av denne estetikken, og har valgt å representere Smalvollen med to nonfigurative skulpturer av betong, og med en nettside som dokumenterer en vandring i Smalvollen-området (www.smalvollen.no). Samlet utgjør dette en problematisering av visuelle klisjeer som både kan oppleves som innspill til en kunstfaglig diskurs, og som en påminnelse om den interessante kompleksiteten i Oslo by.

Ane Hjort Guttu gikk ut av Statens Kunstakademi i 1998 og har hatt flere separatutstillinger siden den gang. Hun har deltatt på flere kollektivutstillinger og hun deltar også på UKS-biennalen nå i høst. Hun har hatt utsmykningsoppdrag på Narvik sykehus.

Les mer om kunstneren..

Smalvollen
Smalvollen
Smalvollen
2 Smalvollen
betong
2a Smalvollen
betong
2b Smalvollen
betong

Edith Lundebrekke tekstil   2. etasje

Det er en stor glede for Kunstnerforbundet å vise en separatutstilling med nye arbeider av Edith Lundebrekke (f. 1959), en av våre fremste kunstnere fra faggruppen tekstil.

Lundebrekke har kalt utstillingen PERMUTASJONER, og som hun selv sier: AUtstillingen undersøker forholdet mellom flate og rom, to-dimensjonalitet og tre-dimensjonalitet, ved å transformere geometriske figurer i flaten til tredimensjonale former. Permutasjoner av fem grunnleggende figurer danner rammen for alle komposisjonene. Figurene varieres og kombineres innenfor et fast system.A

Utstillingen består av romlige kuber av tekstil og veggbaserte relieffer av malte trespiler. Hun arbeider med et rent abstrakt formspråk basert på repetisjon av moduler, geometriske figurer og romlige transformasjoner innen en avgrenset struktur.

Samspillet mellom lys og skygge veksler hele tiden ut fra tilskuerens betraktningspunkt og påvirker tilskuerens oppfatning av overflate, dybde og farge. Arbeidene aktiveres når tilskueren beveger seg i rommet, ved at de endrer seg alt etter hvilken vinkel de betraktes fra.

Edith Lundebrekke har sin bakgrunn fra tekstilkunst og har spesialisert seg på å utforske dynamisk repetisjon og mønsterdannelse. Denne utforskningen har manifestert seg i en rekke utsmykningsoppdrag, blant annet til Den Norske Ambassade i Berlin i 2003.

Les mer om kunstneren..

Matrise I
Moaré 3-5
oversiktsbilde fra utstillingen
Moaré I og 2
Moaré 4
8 Matrise I
silkeorganza, 110x110x110 cm
3-5 Moaré 3-5
trerelieff, 3 stk. 100x98 cm
oversiktsbilde fra utstillingen
1-2 Moaré I og 2
trerelieff, 100x98 cm
4 Moaré 4
trerelieff, 100x98 cm