Utstilling 10. januar - 1. februar 2004

Sverre Wyller maleri   Overlyssalen

Sverre Wyller er en markant kunstner (f. 1953). I årene 1982-95 har han hatt lengre opphold i utlandet; Berlin, Roma og New York. Siden 1997 har han arbeidet som professor ved Statens Kunstakademi i Oslo.
Det er første gang Sverre Wyller stiller ut i Kunstnerforbundet, og det er en stor glede når han nå viser utstillingen “St. Petersburg-serien” i overlyssalen. Han var invitert til å stille ut i Dostojevskij-museet i St. Petersburg, hvor serien på 10 bilder ble vist i juni 2003.
Til utstillingen ble det trykket en vakker katalog hvor Vera Biron; Dostojevskij-museets visedirektør skriver i sitt forord bl.a.:
“…Sverre Wyllers utstilling viser oss kunstneren som en presis, dyp fortolker av temaet “Dostojevskijs St. Petersburg”. Abstrakte kvadrater, den egenartede skravering i kull, minner om veggene på St. Petersburgs bygninger. Den svarte grafittien, som er så typisk for byens forskjellige arkitektoniske overflater, er fremstilt i kvadrater som trer frem i form av isolerte bokstaver – og danner forfatterens navn. Kunstneren gjengir uhyre nøyaktig den allmenne fornemmelsen av Dostojevskijs by – svart-hvitt, forvirret, sammensatt og uklar, til tross for grafikken og linjenes presisjon. Bytter bildene plass, foreligger muligheten for at meningen i ordet som fremkommer, er en helt annen…."
Peter Normann Waage har skrevet en artikkel i katalogen, som vi tillater oss å trekke noen utdrag fra:
“…De bildene Sverre Wyller presenterer på denne utstillingen, er utformet som et svar på et ønske fra Dostojevskij-museet i St. Petersburg om å lage en serie som relaterer til dikteren og hans by St. Petersburg. Wyller har da også lenge og i mer enn én forstand søkt å se østover for å finne ut hva den verden har å si oss – og for å søke inspirasjon fra spenningen mellom øst og vest….” “…Som maler er Wyller konkret i sine abstraksjoner. Han henter formene fra verden omkring oss, fra arkitektur – og dagliglivets ting. Men de flyttes og forskyves i forhold til hverandre, slik at de åpner og gir rom for mer enn det som opprinnelig var tilstede….”.
Sverre Wyller har hatt en lang rekke utstillinger både i inn- og utland og er representert ved viktige samlinger i Europa, som Moderna Museet i Stockholm, Malmö Konstmuseum, Städtisches Museum, Reütlingen, Tyskland og Stedelijk Museum i Amsterdam, Astrup-Fearnley-museet og Museet for samtidskunst i Oslo.

Les mer om kunstneren..

St. Petersburg-serien
St. Petersburg-serien
St. Petersburg-serien
St. Petersburg-serien
St. Petersburg-serien
St. Petersburg-serien
olje og kull på lerret, 97x97 cm
St. Petersburg-serien
olje og kull på lerret, 97x97 cm
St. Petersburg-serien
olje og kull på lerret, 97x97 cm
St. Petersburg-serien
olje og kull på lerret, 97x97 cm
St. Petersburg-serien
olje og kritt på lerret, 97x97 cm
St. Petersburg-serien
St. Petersburg-serien
olje og kritt på lerret, 97x97 cm

Gunn Harbitz skulptur   vindussalen

Det er første gang Gunn Harbitz stiller ut i Kunstnerforbundet. Hun viser skulpturer i stein på sokler samt veggobjekter. Hun kaller utstillingen “Taktil”. Under utstillingen vises skulpturen “Situsua” ute foran Galleri Brandstrup, et prosjekt i samarbeid med Billedhuggerforeningen.
Det utgis en katalog til utstillingen, hvor kunsthistoriker Erik Dæhlin har skrevet en artikkel. Han sier bl.a om Gunn Harbitz`skulpturer:
“… Vi er ikke i tvil om at materialet i skulpturene vi møter på utstillingen er bastant stein. Likevel formidler de noe mykt og sensuelt. De har adskillig til felles med svaberg som gjennom millioner av år er blitt slipt av skvulpende vann. Verkene er ikke større enn at vi kan favne dem, og umiddelbart blir vi fascinert av deres skjønnhet. De appellerer også til vår berøringssans – vi får lyst til å ta på og stryke hendene over formene. Egentlig avbilder de ikke noe. De opptrer heller ikke som symboler. Om enn med poetiske dimensjoner virker de som realiteter, som noe i seg selv værende, ja vi kan fristes til å kalle dem vesener. Riktigere er å si at motsetningen mellom den anorganiske harde steinen og forestillingen om noe levende skaper en spenningsfylt enhet som innbyr til ro. Med hammer og meisel har Gunn Harbitz møysommelig skapt sine skulpturer…”
Gunn Harbitz, født i 1958, har hatt flere og store, monumentale utsmykkinger, som f.eks. hennes 3,3 meter høye “Portal” i Myre i Vesterålen – et minnesmerke over fiskere omkommet på havet. Rasteplassen “Alger, sneller, calamites” i Steigen, knyttet til Landart, var første rasteplassutsmykking i Norge. Hun var norsk representant med fredsmonumentet “Touch” i Memorial Park i Sør-Korea i 2000. Hennes siste større arbeide er monumentet over bondeføreren Kristian Lofthus (1750-97) som ble reist i Lillesand i 2002. Hun har deltatt på en lang rekke utstillinger og er innkjøpt av flere samlinger.

Les mer om kunstneren..

Hildring
Situs
En
Elefantens empati
7 Hildring
diabas, høyde 42 cm
6 Situs
diabas, høyde 40 cm
5 En
diabas, høyde 44 cm
2 Elefantens empati
diabas, høyde 62 cm

Øyvind Torseter tegning/animasjon   2. etasje

Det er første gang Øyvind Torseter stiller ut separat i Kunstnerforbundet. Han deltok på kollektivutstillingen “Grafikk i Fokus”, som ble vist her i 2001.
Øyvind Torseter, født 1972, er en av de unge kunstnerne som har gjort seg bemerket med sine arbeider. Hans tegninger er ofte sammenstilt og kan oppleves som tegneserie. Han har bl. a. laget en egen billedbok “Mister Random” som er utgitt både på Editione du Rouergue i Frankrike og Linoleum Forlag i Norge i 2002. Utstillingen her er en videreføring av dette prosjektet.
Denne gangen kombinerer han tegning og animasjon. Animasjonen er et nytt medium for Øyvind Torseter. Han anvender korte sekvenser, en blanding av tegnet animasjon og stop motion animasjon. Han har jobbet ganske tett opp til måten han lager tegninger på. Han forsøker å legge forholdene til rette slik at han kan bruke tilfeldigheter som oppstår både i tegningene og animasjonene. Lite er planlagt på forhånd; han lager figurer i papir, setter opp et digitalkamera og tar bilder som gjøres om til en digital film som han redigerer. I den lille salen i 2. etasje integrerer han animasjonen og tegningene i utstillingen, som kan oppleves som en installasjon.
Øyvind Torseter har deltatt på flere utstillinger både i inn- og utland og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet og Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.

Les mer om kunstneren..

Hello.....Midstream Ron
Hello.....Midstream Ron
Hello.....Midstream Ron
Hello.....Midstream Ron
Hello.....Midstream Ron
tegning, gouach
Hello.....Midstream Ron
tegning
Hello.....Midstream Ron
tusj, penn
Hello.....Midstream Ron
tusjtegning

Elina Brandt-Hansen keramiske objekter   2. etasje

Det er ikke uten en viss stolthet at Kunstnerforbundet lørdag 10. januar åpner det nye året med en separatutstilling av den internasjonalt kjente Bergens-kunstneren Elina Brandt-Hansen ( f. 1955 ). Hun er en blant tre keramikere i Norge som er opptatt som medlem ( 1992 ) av The International Academy of Ceramics.

Brandt-Hansen har kalt utstillingen DUALISME, og den består av femten keramiske objekter, hvorav tretten er montert på veggen og opptrer som par. Dualisme innebærer at en enhet alltid består av motsetninger og at ethvert fenomen har sin motsetning som forutsetning. Og som hun selv sier: “Det fenomen at en grønn farge oppstår som rød på netthinnen etter at vi har stirret på en grønn flate, får meg til å føle at det finnes et mystisk dualistisk prinsipp i universet. Til og med det ikke eksistrende eksisterer. At menneskesinnet ubevisst søker harmoni i motsetningene, har inspirert meg i arbeidet frem mot denne utstillingen. Jeg ønsker å skape et rom for magi og undring i mine objekter.”

Prosessen frem mot det ferdige produkt er svært tidkrevende og teknisk vanskelig. Overflatene er bygget opp av opptil flere tusen enkeltstående ornamenter, og strukturene er blitt til ved å pakke forskjellige trekuler, trelister eller seiltau inn i tynne flak med leire. For å lage strukturen på “Hvit ekko”, som vist avbildet annet sted på siden, har hun f.eks. benyttet 40 meter med seiltau. Hun benytter innfarget porselensleire og steingodsleire i kombinasjon med selvglasserende leire, underglassurblyanter, luster og emaljefarger.

Siden diplomeksamen ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen i 1987, har Brandt-Hansen hatt eget veksted i Klokkarvik på Sotra. Utstillingen i Kunstnerforbundet er hennes første i Oslo på 14 år. Siden debututstillingen i Galleri Wang i Oslo i 1990, har hun deltatt på utstillinger i 23 land i alle verdensdeler, og er representert med arbeider i museer og samlinger over hele verden. Hun har mottatt seks prestisjetunge internasjonale priser. Av offentlige utsmykninger er design av 1200 meter fortau og bussperonger i Olav Kyrres gate i Bergen den mest omfattende.

Til utstillingen foreligger en flott katalog. I tillegg til et fyldig billedmateriale, inneholder katalogen en innsiksfull artikkel av kunsthistorikeren Jorunn Veiteberg.

Utstillingen er støttet med utstillingstipend fra Norsk Kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Dualisme
Dualisme
1 Dualisme
tauteknikk, 225x350x10 cm
9 Dualisme
tauteknikk, 185x85x10 cm