Utstilling 8. mars - 30. mars 2003

Dag Skedsmo skulptur   overlyssalen

Det er andre gang Dag Skedsmo stiller ut i Kunstnerforbundet, denne gang med skulpturer i stål.

I snart 30 år har han, med noen få unntak, jobbet med et konkret, minimalistisk og serielt uttrykk i 2 og 3 dimensjoner. Kvadratet har alltid vært et sentralt element. De siste årene har særlig delingen av kvadratet opptatt ham.

Denne utstillingen omhandler utelukkende delingen av fire gitte kvadrater og sammenstillingen av disse. To av kvadratene deles fra hjørne til hjørne, to fra hjørne til midtpunkt på en side.

Hele ”systemet” (256 biter) er vist på utstillingen i stål. Disse er skåret med vannjett, i lite format (10×10 cm).

En variant av ”systemet” er laget i seks identiske, tredimensjonale eksemplarer, utført i oljebrent stål (120×120×120 cm). Disse er plassert på de seks mulige sidene de kan stå på, og objektene danner til sammen en helhet i rommet.

Les mer om kunstneren..

1-1-1-1
1-1-1-1
1 1-1-1-1
oljebrent stål, 120x120x120 cm
1 1-1-1-1
oljebrent stål, 120x120x120 cm

Tore Aarholt collage   vindussalen

Dette er Tore Aarholts andre utstilling med collage i Kunstnerforbundet. Collagene er bygget opp av farget og mønstret papir limt på plater og lakkert. Sirkelen er et element som går igjen i alle bildene og blir brukt som rytme, tyngde, kraft og form.
Trond Borgen skrev om Aarholts collager i katalogen til separatutstillingen, som ble vist i Haugar Vestfold Kunstmuseum i 1997, bl.a.:
Det som først slår en, er det uanstrengte forholdet mellom figurative og nonfigurative elementer. Noen gjenkjenner vi som menneskeskikkelser, noen tar form av organiske elementer” (…) ”Men samtidig finnes det i collagene åpenbart konkrete og konstruktive grep; sylskarpe linjer og flater, geometriske former, rutemønster og felt med regelmessige prikker. Det er som om to helt motsatte former for billeduttrykk støter sammen i Aarholts billedverden – den rigide strukturen og den grenseløse fantasien.

Les mer om kunstneren..

Over og ute
Kan være tre veier
13 Over og ute
collage, 49 x 75 cm
11 Kan være tre veier
collage, 100x75 cm

Geir Tokle keramikk   2. etasje

Lørdag 8. mars 2003 har vi gleden av å åpne keramikeren Geir Tokles utstilling LUKKEDE VOLUMER. Det er andre gang Geir Tokle stiller ut i Kunstnerforbundet, hvor han debuterte i 1990.

På utstillingen viser Geir Tokle tredimensjonale objekter i lavbrent leire, satt sammen av hånddreide elementer og montert på vegg. Materialet blander kunstneren selv – av norsk blåleire, steingods og charmotte. Dette for å oppnå den konsistens som gir det riktige uttrykket til overflaten. Objektene er ikke glasserte, men begittet.

Utstillingens tema er, som Runa Boger skriver i utstillingskatalogen, konkave og konvekse former – det positive og det negative – former som spiller sammen og mot hverandre. Kombinasjonen konkav og konveks lukker og åpner for skiftninger i lyset og skaper refleks som manipulerer og gir perspektivforskyvninger, som i objektet BRUTTE FORBINDELSER, vist på utstillingskortet.

Tittelen LUKKEDE VOLUMER forteller om objektenes form og skjulte innhold. Den forteller også at Geir Tokle ønsker å vise en side ved sin kunstneriske virksomhet der han velger bort brukskeramikkens åpne form.

Geir Tokle ( f. 1954 ) er født og oppvokst i Oslo og er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, med diplom i 1981. Han har siden den gang vært medeier av “Ateliergruppa” i Markveien 42, hvor han har eget keramikkverksted. Siden debututstillingen i 1990 har han markert seg som en særpreget keramiker med flere separate utstillinger bl.a. i Format i Oslo 1994 og Hordaland Kunstnersenter i Bergen 1996. Han blir stadig invitert til å delta på gruppeutstillinger i inn- og utland. Hans siste store utsmykningsoppdrag dekket 40 kvm. på Hallagerbakken barne- skole. Geir Tokle er innkjøpt til en rekke museer og samlinger.

Til utstillingen er det laget en katalog med et rikt billedmateriale og en presentasjon skrevet av tekstilkunstneren Runa Boger.

Utstillingen er støttet med midler fra Norsk kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Grøde
Harvest
2 Grøde
lavbrent leire
6 Harvest
lavbrent leire