Utstilling 14. februar - 8. mars 2009

Tore Aarholt collage   overlyssalen

Aarholts figurer virker innenfor et rikholdig repertoar av geometriske og organiske former. De enkelte elementenes formspråk kan synes å ha et nært slektskap til vår tids visuelle symboler og logoer, anvendt innenfor vår egen kultur og andre mer fjerntliggende kulturer. Tegneserier, illustrasjoner og bilder som generelt formidles gjennom vår medierte virkelighet, representerer vesentlige idebaser for kunstneren. De abstraherte figurene utfolder seg innenfor et gitt univers som kjennetegnes av kunstnerens lekende og samtidig kontrollerte regi.

Aarholt har tidligere drevet med tresnitt og rektangulære formater innen collage. I sine nyeste arbeider har han trukket figurer og konstruksjoner ut av den firesidete rammen slik at de framstår som objekter. Enkelte elementer er tildelt en mer fremskudd posisjon og vil dukke opp som varianter eller fragmenter i blant flere av motivene. Aarholt trekker paralleller til måten musikere bearbeider melodiløp og klangflate i komposisjon på. Hans egen bruk av aksentuerte rytmer og balanserte innslag av farge, forsterker assosiasjonene til musikkens språk.

Tore Aarholt har utdannelse fra Statens Kunstakademi. Han har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og hatt flere separatutstillinger. Hans arbeider er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger med flere. Han har gjort utsmykninger for blant annet Vestfold fylkessykehus, Trollplattformen, Sem og Skien kretsfengsel og Vindingstad skole, Gjøvik.

Les mer om kunstneren..

Missing piece
Referansebilde 3
Kardiagram
Isotop
Iglo
8 Missing piece
finérplate, limt papir og lakk, 81x117 cm
3 Referansebilde 3
finérplate, limt papir og lakk, 122x84 cm
7 Kardiagram
finérplate, limt papir og lakk, 189x140 cm
5 Isotop
finérplate, limt papir og lakk, 195x94 cm
9 Iglo
finérplate, limt papir og lakk, 78x115 cm
Rounder
Zakadaboom
Uten tittel
Ulan
Referansebilde 1
6 Rounder
finérplate, limt papir og lakk, 99x93 cm
11 Zakadaboom
finérplate, limt papir og lakk, 187x132 cm
13 Uten tittel
finérplate, limt papir og lakk, 119x82 cm
15 Ulan
finérplate, limt papir og lakk, 175x113 cm
16 Referansebilde 1
finérplate, limt papir og lakk, 122x180 cm
Referansebilde 2
oversiktsbilde fra utstillingen
17 Referansebilde 2
finérplate, limt papir og lakk, 122x180 cm
oversiktsbilde fra utstillingen

Nils Martin maleri/tegning på objekt og lerret   vindussalen

Veldig krig

Martin forholder seg til maleri som en todimensjonal størrelse som beveger seg hen i mot det tredimensjonale. Hans kraftfulle modellerte motiver bygges ut i rommet og sprenger maleriets tradisjonelle format. De sylinderformede figurene eller fragmenter av figurer kan synes å befinne seg i en øyeblikkelig tilstand mellom det dynamiske og statiske. Fanget i sin strengt definerte posisjon og ofte sammentvinnet i komplekse knuter, frigjør skikkelsene et magnetisk felt med stor indre spenning.

Nils Martin kommenterer sin siste serie Veldig krig som følger: ”I mitt nyeste kunstprosjekt, Veldig krig, veksler arbeidene mellom det blodseriøse og det harselerende. Prosjektet refererer på forskjellige måter til mitt forrige utstillingskonsept, Rustningstid. Rustningstid omhandlet en slags ikke-ironisk, romantiserende streben etter enkelhet og renhet. Med Veldig krig ønsker jeg å erstatte dette med en blanding av kynisk realisme, reflektert i dagens verdensbilde og ablegøyer på egen og betrakterens bekostning. Resultatet ble 10 malerier/tegninger som latterliggjør og kritiserer mitt forrige prosjekt, samt 9 skulpturer hvor jeg tar min egen kritikk til etterretning.”

Nils Martin er utdannet ved SHKS i Oslo, keramikk. Han har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Hans arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet, kunstindustrimuseene, UD, Hafslund asa med flere. Han har utført utsmykning på Mysen barneskole.

Les mer om kunstneren..

Drunken Kung Fu
Olme baller
Bin Laden Break
Nålpikk og rasshøl
Snublefot
7 Drunken Kung Fu
akryl/fargeblyant på lerret , 70x70 cm
9 Olme baller
akryl/fargeblyant på lerret , 70x50 cm
3 Bin Laden Break
akryl/fargeblyant på lerret , 125x125 cm
2 Nålpikk og rasshøl
akryl/fargeblyant på lerret , 150x125 cm
18 Snublefot
akryl/fargeblyant på lerret , 100x75 cm
Stovners dummeste
Dinglebær
Blåhvit 1-3
Happy Accidents II
11 Stovners dummeste
akryl/fargeblyant på lerret , 100x100 cm
15 Dinglebær
akryl/fargeblyant på lerret , 125x100cm
4,5,6 Blåhvit 1-3
glassfiberforsterket plast , 65x40x10 cm
10 Happy Accidents II
akryl/fargeblyant på lerret , 20x20 cm

Stine Gonsholt animasjon   2. etasje

Untitled Adjustments
(Work in progress)

Utstillingen er en videreføring av et større ”work in progress”-prosjekt. De to foregående arbeidene ble vist i Bergen (2007) og Berlin (2008).

Gonsholt setter fokus på menneskets tilstedeværelse og tilpasningsevne i et samfunn i visuell forvandling. Tidligere har hennes arbeider fått virke innenfor urbane områder som i den gitte perioden har vært utsatt for inngrep. På samme måte er gjeldende prosjekt relatert til Oslo. Området rundt Kirkeristen er dokumentert i en ”digitalt bearbeidet tegning”. Animasjonsfilmen viser to gutter som balanserer på toppen av et hustak. Til forskjell fra tegningen, er alle antydninger om tid og sted fjernet i filmen. Figurene er formet av fine linjer som danner omriss. Handlingsforløpet utspinner seg på en monokrom hvit bakgrunn.

Gonsholts animasjoner fungerer som ”look alike loops” hvor uanselige forandringer og korrigeringer finner sted. Hva som observeres og memoreres er knapt mulig å skille fra hverandre fra en repetisjon til en annen. Betrakteren blir gjort oppmerksom på sin egen tilstedeværelse i en fortelling hvor han geleides innenfor konteksten av en endringsprosess.

Stine Gonsholt er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Islands Kunstakademi i Reykjavik og Høyskolen i Telemark Bø/Notodden. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og hatt flere separatutstillinger. Hun har utført utsmykninger for Universitetet i Stavanger og Skien kommune. Hennes arbeider er blant annet innkjøpt av Norsk kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Kirkeristen
Balance
2 Kirkeristen
digitalt bearbeidet tegning, 100x174 cm
1 Balance
animasjonsfilm

Kjersti Johannessen glasskunst   2. etasje

Myke flater og skarpe kanter!

Johannessen har etablert seg blant våre yngre markante glasskunstnere. Hun har rukket å gjøre seg bemerket på utstillinger som ”100 % design” i London og ”TALENTE” i München.

Johannessens objekter handler om glassets konsistente og flytende egenskaper. Hun presiserer betydningen til både formens omriss og kjernens luftrom når hun arbeider fram solide og renskårne sirkler. Under glassblåsingen bygger hun lag på lag slik at snittflater og gjennombrudd aktiverer fargevalører og lysbrytninger. Linjenes myke buktninger møtes av skarpe profiler. Det transparente brytes av det konsistente.

Vanligvis eksperimenterer Johannessen med gjenstandenes utforming slik at noen tillegges bruksfunksjon mens andre leses inn i en kunstkontekst. I utstillingen har hun signert en serie arbeider som inngår i en vegginstallasjon og objekter som står fritt i rommet. I kraft av sin skulpturelle tilsynekomst representerer de differensiert sanselighet og energi formidlet gjennom glassets nyanser.

Kjersti Johannessen har utdannelse fra Glasskolan i Kosta, Sverige og Glas og Keramikskolen på Bornholm med videreutdannelse fra Pilchuk Glass School og Haystack Mountain School of Crafts i USA. Hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur og design, Det Kongelige Hoff, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Det er publisert katalog til utstillingen.

Les mer om kunstneren..

Åpenhjerta
Papirklipp
Essensen
Gode minner I
Lykkelig
4 Åpenhjerta
blåst glass, krengt overfang, slipt og høypolert, 160x180 cm
6 Papirklipp
blåst glass, krengt overfang, slipt og høypolert, 12x24x14 cm
5 Essensen
blåst glass, krengt overfang, slipt og høypolert, 18x23x12 cm
12 Gode minner I
blåst glass, krengt overfang, slipt og høypolert, 18x17x16 cm
11 Lykkelig
blåst glass, krengt overfang, slipt og høypolert, 18x25x19 cm
Betrakteren
10 Betrakteren
blåst glass, krengt overfang, slipt og høypolert, 17x21x13 cm