Utstilling 14. mars - 5. april 2009

Tina Jonsbu tegning   overlyssalen

Tina Jonsbus kunstnerskap omfatter tegning, installasjon og stedsspesifikke prosjekter. I alle hennes arbeider bringes det til overflaten en insisterende vilje til å forme ornamenter og mønstre som er gjentatt innenfor et system med nærmest uendelige muligheter. Systemets karakter er gitt på forhånd og tar utgangspunkt i arkets størrelse eller det bestemte stedets betingelser. Under tegneprosessen holder Jonsbu seg strengt til grunnstrukturen og de gitte variablene. Hun gir likevel rom for uforutsigbare momenter som skyldes håndens naturlige bevegelser og tankens meditative konsentrasjon. Slike nedfelte uregelmessigheter og krumspring overleverer en individuell eksistens til tegningene og bryter med det statiske og rigide som kan ligge latent i repetitive strukturer.

Jonsbus prosjekter kan ha likhetstrekk med vitenskapelige felt som matematikk, fysikk og kartografi, både med hensyn til framgangsmåte og visuell framtoning. Hun gjennomgår faser som innsamling og observasjon av data, merking og presentasjon. Tidligere arbeider, hvor hun har gjort studier av menneskelig aktivitet, er for eksempel nedtegning av buss-, trikk- og T-banelinjer og registrering av rystningene som passasjene utsettes for. Bevegelsene er risset med tusj på papir under reisen. Hun har sirklet inn nedtråkkede tyggegummier på bakken i et avgrenset uteareal og markert med fluoriserende farge alle stiftemerker etter oppslag i en bygate. På denne måten forteller hun historier basert på systemene hvor de tilsynelatende tilfeldige plasseringene av stifter og tyggegummier inngår.

Tegningene i utstillingen er utført på papir og viser komposisjoner basert på mønsterdannelser fra et matematisk spaltesystem. Én enkel grunnstruktur danner utgangspunkt for intrikate design som utvikler seg ved at de fordobles og reverseres. Jonsbu viser også kladdebøker fra en serie med vannskadet papir. Bøkene er hentet fra hennes samling av eldre og nyere skissebøker hvorav deler av samlingen ble utsatt for vannlekkasje. På sider hvor vannet har forårsaket misdannelser, har Jonsbu latt blyanten følge omrisset til de fuktede partiene. Resultatet bringer assosiasjonene til landskaper frambrakt med nitidig presisjon og en raus mengde tid.

Tina Jonsbu er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, Høgskolen i Akershus og Universitetet i Bergen. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Hennes arbeider er innkjøpt av KORO til Ambassadørboligen, Den norske ambassaden i Danmark. Hun har utført utsmykning på Mysen barneskole.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Blyant på papir
Blyant på papir
Blyant på papir
Blyant på papir
Vannskadesamling
10 Blyant på papir
Blyant på papir, 1189x1682 mm
8 Blyant på papir
Blyant på papir, 1189x1682 mm
2 Blyant på papir
Blyant på papir, 420x594 mm
1 Blyant på papir
Blyant på papir, 420x594 mm
42 Vannskadesamling
blyant på papir, A5
Blyant på papir
Blyant på ruteark
Blyant på ruteark
Blyant på ruteark
Blyant på ruteark
43 Blyant på papir
Blyant på papir, 1682x2378 mm
44 Blyant på ruteark
blyant på ruteark, 155x215 mm
48 Blyant på ruteark
blyant på ruteark, 155x215 mm
Blyant på ruteark
blyant på ruteark, 155x215 mm
46 Blyant på ruteark
blyant på ruteark, 155x215 mm
Blyant på papir
Blyant på papir
Blyant på papir
Oversiktsbilde fra utstillingen
Detalj av Blyant på papir
37 Blyant på papir
blyant på papir, A4, 210x297 mm
20 Blyant på papir
blyant på papir, A4, 210x297 mm
18 Blyant på papir
blyant på papir, A4, 210x297 mm
8-11 Oversiktsbilde fra utstillingen
Blyant på papir, 2A0x4
43 Detalj av Blyant på papir
blyant på papir
Oversiktsbilde, A4-tegningene
12-41 Oversiktsbilde, A4-tegningene
Blyant på papir, A4, 210x297 mm

Hilde Svalheim maleri   vindussalen

I Svalheims malerier skildres mennesker i ulike settinger. Persongalleriet består ofte av yngre barn som opptrer i tett relasjon til nær familie. De er framstilt i situasjoner hvor de blir gitt omsorg, hengivenhet og nærhet. I enkelte av motivene er barn portrettert i halvfigur eller en face, eventuelt bakfra. Svalheim iscenesetter personene innenfor intime, private omstendigheter men ved å stryke bort deres individuelle trekk og å gjøre disse hverdagslige hendelsene gjenkjennelig for de fleste, kan tematikken settes inn i en større, eksistensiell sammenheng. Kunsthistorisk har mor-barnmotivet vært knyttet til en lang tradisjon som går helt tilbake til bibelske bilder av Maria og barnet.

I Svalheims malerier og tegninger kommer man gjerne tett på personene og hendelsene. Man opplever øyeblikkets nærhet og følelsen av et tilfeldig glimt inn i en atmosfære av fortrolighet. Motivet fyller hele billedflaten, og det er foretatt kraftig beskjæring. Disse maletekniske grepene er spesielt karakteristiske i motivene med bakhodet til små barn. Svalheim påfører lerretsduken maling i flere tykke lag og anvender grove penselstrøk. Stoffligheten som oppstår, bidrar til å gi figurene tilstedeværelse kroppslig og psykologisk. Svalheim arbeider ikke innenfor selvstendige avgrensede prosjekter og ser derfor denne utstillingen som del av en pågående prosess.

Hilde Svalheim er utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Hennes arbeider er blant annet innkjøpt av Museet for samtidskunst, UD, Norges Bank, Telenor og Helsebygg Midt-Norge

Les mer om kunstneren..

Sovende gutt
Bror
Naken gutt
Naken gutt
Gutt i rutet skjorte
4 Sovende gutt
olje på lerret, 85x74 cm
2 Bror
olje på lerret, 70x84 cm
9 Naken gutt
olje på lerret, 77x74 cm
Naken gutt
blyant og kritt på papir, 20x20 cm
13 Gutt i rutet skjorte
olje på lerret, 86x92 cm
U.t.
Flukt
En liten flokk
Det ble en gutt
19 U.t.
blyant og kritt på papir, 20x30 cm
33 Flukt
olje på lerret, 116x105 cm
17 En liten flokk
olje på lerret, 77x63 cm
20 Det ble en gutt
olje på lerret, 72x59 cm

Elisa Helland-Hansen keramikk   2. etasje

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Elisa Helland-Hansen og Ida C. Helland-Hansens nye arbeider i salene i 2. etasje 14. mars – 5. april 2009. Kunstnerne er søsken og vil presentere fellesprosjektet Søsken/Søken med henholdsvis brukskeramikk (Elisa) og tekstile bilder (Ida).

Utstillingen viser resultatet av en prosess som følger linjer og lag i historier som de to kunstnerne har delt over tid. Gjennom felles samtaler har de åpnet opp for hverandres rom. I tillit og gjensidig respekt lar de kunstobjektene virke sammen.

Ida Helland-Hansens tekstile arbeider kan minne om gamle hus hvor ulike historier er lagret i veggene. Hennes ornamentale bilder er møysommelig bygget opp lag på lag. Mens noen elementer kamufleres og viskes ut, blir andre fremkalt. Nye bearbeidelser kan gjemme underliggende fortellinger. Slik rommer bildene flere betydningslag. Fargenes rolle og innbyrdes forhold er et vesentlig moment.

I sin 30-årige yrkeskarriere har Elisa Helland-Hansen utforsket og rendyrket tradisjonelle gjenstander for daglig bruk. Den funksjonelle rammen har hele tiden vært en stimulerende utfordring. Hva kan en enkel bruksting tilføres gjennom form, balanse, farge, ornament og overflate? Berøring og håndtering står sentralt, som for eksempel den intime forbindelsen mellom bruker og kopp. Gjenstandene når først sitt mål når de blir tatt i bruk. I denne utstillingen viser Elisa også en serie nye dekorative fat og skåler.

Kunstnerne er begge utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, (Elisa 1978 fra keramikklinjen og Ida fra tekstil i 1989) og er vel etablert med egne verksteder i Bergen. Begge har erfaring fra utstrakt utstillingsvirksomhet både i inn- og utland. Ida har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag og arbeider mest i større formater. Elisa henvender seg til allmennheten gjennom sine funksjonelle arbeider for bruk i hjemmet.

Les mer om kunstneren..

Mellomstort fat
Mellomstort fat
Mellomstort fat
Lite fat
Lite fat
2 Mellomstort fat
porselen, oksydert brenning, diam. 33 cm
3 Mellomstort fat
porselen, oksydert brenning, diam. 33 cm
28 Mellomstort fat
porselen, oksydert brenning, diam. 33 cm
33 Lite fat
porselen, oksydert brenning, diam. 25 cm
42 Lite fat
porselen, oksydert brenning, diam. 25 cm
Løvfall
Mylder
Kulp
25 Løvfall
porselen, oksydert brenning, 35x14x4 cm
21 Mylder
porselen, oksydert brenning, diam. 52 cm
18 Kulp
porselen, oksydert brenning, diam. 52 cm

Ida Helland-Hansen tekstil   2. etasje

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Elisa Helland-Hansen og Ida C. Helland-Hansens nye arbeider i salene i 2. etasje 14. mars – 5. april 2009. Kunstnerne er søsken og vil presentere fellesprosjektet Søsken/Søken med henholdsvis brukskeramikk (Elisa) og tekstile bilder (Ida).

Utstillingen viser resultatet av en prosess som følger linjer og lag i historier som de to kunstnerne har delt over tid. Gjennom felles samtaler har de åpnet opp for hverandres rom. I tillit og gjensidig respekt lar de kunstobjektene virke sammen.

Ida Helland-Hansens tekstile arbeider kan minne om gamle hus hvor ulike historier er lagret i veggene. Hennes ornamentale bilder er møysommelig bygget opp lag på lag. Mens noen elementer kamufleres og viskes ut, blir andre fremkalt. Nye bearbeidelser kan gjemme underliggende fortellinger. Slik rommer bildene flere betydningslag. Fargenes rolle og innbyrdes forhold er et vesentlig moment.

I sin 30-årige yrkeskarriere har Elisa Helland-Hansen utforsket og rendyrket tradisjonelle gjenstander for daglig bruk. Den funksjonelle rammen har hele tiden vært en stimulerende utfordring. Hva kan en enkel bruksting tilføres gjennom form, balanse, farge, ornament og overflate? Berøring og håndtering står sentralt, som for eksempel den intime forbindelsen mellom bruker og kopp. Gjenstandene når først sitt mål når de blir tatt i bruk. I denne utstillingen viser Elisa også en serie nye dekorative fat og skåler.

Kunstnerne er begge utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, (Elisa 1978 fra keramikklinjen og Ida fra tekstil i 1989) og er vel etablert med egne verksteder i Bergen. Begge har erfaring fra utstrakt utstillingsvirksomhet både i inn- og utland. Ida har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag og arbeider mest i større formater. Elisa henvender seg til allmennheten gjennom sine funksjonelle arbeider for bruk i hjemmet.

Les mer om kunstneren..

Below Zero
Treet som vokste inn i himmelen
GPS I
Vardøger
GPS II
3 Below Zero
blandingsteknikk på lerret, 169x164 cm
1 Treet som vokste inn i himmelen
blandingsteknikk på lerret, 213x237 cm
5 GPS I
blandingsteknikk på lerret, 169x157 cm
2 Vardøger
blandingsteknikk på lerret, 177x159 cm
4 GPS II
blandingsteknikk på lerret, 169x157 cm
Søsken/Søken
6 Søsken/Søken
blandingsteknikk på lerret, 90x90 cm