Utstilling 18. april - 10. mai 2009

Sidsel Westbø grafikk   overlyssalen

I sin grafiske produksjon arbeider Westbø med rom innenfor flere betydninger. Hun har en uttrykksform som antyder mer enn definerer tilsynekomsten av disse rommene. Mulighetene som eksisterer innenfor hennes valg av grafisk teknikk, legger grunnlaget for økonomisk bruk og forenkling av virkemidler når hun komponerer i flate og dybde: geometriske former som overlapper og tangerer kan etablere en erfaring av åpning eller avlukke, sirkler repetert innenfor et mønster kan skape hentydninger til klangbilder eller notestrukturer. I motiver med titler som henviser til steder eller naturstemninger, har elementene gjennomgått en sterk grad av abstrahering. Skildringen insinuerer i større grad et avtrykk av et framkalt minne enn en beskrivelse av et faktisk sted. ”Ekko”-serien og ”Stjernekikker” er eksempler som reflekterer over et uendelig perspektiv i tid og rom. Her presiseres noe fjernt og avsondret i kontrast til det konkrete nære. Westbø lar ofte billedideene inngå som varianter i større serier, slik tillegges ytterligere vekt på dimensjoner som vedrører tid og rom.

Westbø framstiller de grafiske bladene i eget verksted. Hun holder seg til begrensede opplag og har denne gangen valgt teknikkene høytrykk og koldnål. Teknisk arbeider hun raffinert og strengt men kalkulerer inn uforutsigbare avvik som kan inntreffe i løpet av trykkeprosessen. I hennes minimalistiske form er det etablert et sansbart forhold mellom relieffvirkning, trykksverte og papir.

Westbø er utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Museet for samtidskunst, British Museum, København Kulturfond og Oslo kommunes kunstsamlinger. Hun har utført utsmykning på blant annet Oslo Lufthavn, Gardermoen, Regjeringskvartalet, Stavanger Tinghus og Haugsåsen Aldershjem, Skien.

Det er utgitt katalog i tilknytning til utstillingen.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde 1
Oversiktsbilde 2
Gjennom vinduet 2
Etterklang 2
Skyer 3
Oversiktsbilde 1
radering
Oversiktsbilde 2
raderinger
6 Gjennom vinduet 2
koldnål og høytrykk, 68,3x67 cm
Etterklang 2
koldnål og høytrykk, 48x74 cm
18 Skyer 3
koldnål og høytrykk, 48x74 cm
Stjernekikker
Gjennom vinduet 1
Ekko 2
Interiør 4
Svevende kvadrat 3
31 Stjernekikker
koldnål og høytrykk, 41x56 cm
6 Gjennom vinduet 1
koldnål og høytrykk, 68,3x67 cm
7 Ekko 2
koldnål og høytrykk, 69x95 cm
2 Interiør 4
koldnål og høytrykk, 56x95,5 cm
36 Svevende kvadrat 3
koldnål og høytrykk, 65,5x84,5 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Marius Martinussen maleri   vindussalen

Marius Martinussen er en maler med mange fasetter. På få år har han markert seg som en av de mest produktive og markante malerne som vokste opp på 80- og 90- tallet.

Han gir vår samtid et kunstnerisk uttrykk gjennom å bruke media og reklamespråket i billedkunsten. Martinussen er en dyktig kolorist, og maleriene hans er fargesterke og ekstravagante med et bredt register av referanser til den visuelle populærkulturen. Fargekombinasjonene skaper et dynamisk uttrykk som gir assosiasjoner til storbyens lysskilt og graffiti. Det henvises til pop art, ekspresjonisme og til modernistisk abstraksjon når man snakker om Martinussens maleri. Han nærmer seg maleriets problemstillinger og utfordringer gjennom formale eksperimenter men også gjennom referanser til kunsthistorien ved bruk av ulike stiluttrykk og kunstteori.

Maleriene handler om å definere kontraster, om abstraksjon imot figurasjon, figur mot flate, innhold mot form, farge mot linje og det politiske mot det personlige. Formatene varierer fra små lerreter til store veggflater.

Det er vanskelig å ta utgangspunkt i en bestemt metode, stil eller tema når kunsten hans skal defineres. Til det er variasjonene for store, og tidsavstanden er for kort. Men han har en analytisk tilnærming til sine arbeider som i stor utstrekning er gyldig som et karaktertrekk for samtidsmaleriet. I den senere tid arbeider han med airbrush-maleri som først og fremst ble tatt i bruk av kunstnere innenfor popkunst og illustrasjon.

Marius Martinussen er født i 1978 i Kristiansand. Han gikk ut fra Kunstakademiet i Trondheim i 2004, har arbeidet to år i Berlin, og bor og arbeider nå i Oslo. Han har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Norge og Tyskland, og stilt ut separat i Galleri Brandstrup, Galleri F 15, Bomuldsfabrikken i Arendal, 0047 i Berlin. Han er innkjøpt av Norsk Kulturråd, Statoil og Trondheim- og Sørlandets Kunstmuseum, og han har utført flere utsmykkingsoppdrag.

Les mer om kunstneren..

The gift
The Dawn of a New Age
Dissolving clouds
Awakening
Crack the sky
5 The gift
akryl på lerret, 120x140 cm
2 The Dawn of a New Age
akryl på lerret, 150x170 cm
27 Dissolving clouds
akryl på lerret, 120x140 cm
4 Awakening
akryl på lerret, 150x170 cm
3 Crack the sky
akryl på lerret, 150x170 cm
Volcano
Sunday
Clouds
26 Volcano
akryl på lerret, 120x140 cm
1 Sunday
akryl på lerret, 150x170 cm
6-25 Clouds
blekk på papir, 65x50 cm

Gunhild Vatn skulptur/installasjon   2. etasje

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Gunhild Vatns nye prosjekt i salene i 2. etasje 18. april – 10. mai 2009. Hun viser et veggmaleri, verket Dirt II og mindre, abstrakte objekter i porselen.

Vatn sine prosjekter har et meningsbærende potensial som er knyttet til vitenskap og kulturell utvikling. Innenfor en kunstnerisk kontekst kommenterer hun prosesser i naturens landskaper og den menneskelige kropp. Skulpturenes fysiske utforming og begrepsmessige innhold står i nær relasjon til bruken av historiske eller eksisterende redskaper i folks liv og virke. Skulpturene kan fremstå som selvstendige gjenstander eller inngå i kombinasjon med annet materiell av ulikt slag. I en kontekst hvor nye og eldre elementer er satt sammen, aksentuerer Vatn kontrasten mellom det visuelle raffinerte og det velbrukte grove. Hun synliggjør perspektiver omkring menneskers slit og overlevelsesevne representert ved tekniske nyvinninger og bruken av disse. Erfaringen av det sanselige og tiltrekkende ved formene står som et ubehagelig motstykke til inngrepene man er ment å kunne utføre med dem.

Vatn viser i denne utstillingen verket ”DIRT II” som er en gammel hesteplog supplert med deler av porselen stilt ut på en sirkel av rå leire. Plogen stammer fra en husmannsplass hvor den har ligget vraket de siste 50 årene. Den vitner om forfall og modernisering i gårdsdrift men sier også noe om en nærhet til jordsmonn og selve hjelpemidlets material, jern og grovt treverk. Porselenet, som erstatter tekniske installasjoner samt det høyglanslakkerte plogskjæret i rødt, fremdyrker subtile motsatser i verkets innhold og substans. Veggmaleriet, med utstrekning på hele den ene veggflaten, danner et bakteppe til DIRT II. Motivet tar utgangspunkt i illustrasjoner av ploger hentet fra Stortingsmelding nr 10 fra 1860, i kombinasjon med moderne landbruksredskaper. Installasjonen i tilstøtende rom skiller seg fra plogen og redskapenes teknologiske og funksjonelle utrykk. Tvetydige små vesener er fritt plassert i klynger utover gulvet. De underfundige porselensobjektene materialiseres som myke og harde på samme tid og oppfordrer til stødig gange og klart blikk hos betrakteren som skal ta seg fram innimellom dem. For Vatn står jord som overordnet tema i prosjektet. Hun finner et rikt symbolsk, mytologisk og kultusorientert innhold i jord som livgivende element.

Vatn er utdannet ved Universitetet i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Statens Lærerhøgskole. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Sogn og Fjordane kunstmuseum, de tre kunstindustrimuseene, Fule International Ceramic Art Museums i Kina, Vincent Bazin´s private samling i Frankrike og Statens konstråd i Sverige.

Det er utgitt katalog i tilknytning til utstillingen.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde
Småskulpturer
Porselensskulpturer
Dirt II
Skulptur med tre elementer
Oversiktsbilde
3 Småskulpturer
porselen, 7-16 cm bredde
5 Porselensskulpturer
porselen, daim. 6-17 cm
2 Dirt II
plog, keramikk, leire, 2 x 2 meter
4 Skulptur med tre elementer
porselen, 7x9x15 cm
Porselensskulpturer
Buy Land Young Man, they're not making it anymore
4.-5. Porselensskulpturer
porselen, daim. 6-17 cm
1 Buy Land Young Man, they're not making it anymore
akryl på sponplate, 2,80x4,80 cm