Utstilling 14. mai - 7. juni 2009

Sofie Berntsen tegning   overlyssalen

Skogen og fjellet

Humoristiske nedslag og intuisjon er essensielt i Berntsens verdensanskuelse. Med blikk på forrige århundres fremstilling av naturidyll og naturvitenskapelige teorier, hensettes vi til en forgangen tilstand av renhet og skjørhet.

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Sofie Berntsens nye prosjekt som består av collage, tegninger og montre med skulptur og objekt i overlyssalen 14. mai – 7. juni.

Skogen og fjellet har Berntsen kalt den helhetlige installasjonen hvor overlyssalens lys og romlige utstrekning har vært medbestemmende for fortellergrepet. Svart/hvitt-collage, abstrakte og naturalistiske tegninger og tredimensjonale gjenstander danner en naturhistorisk framstilling fra makro- til mikronivå. Berntsen interesserer seg for den nordiske identiteten som tradisjonelt har vært nært knyttet til natur. Hva skjer med det moderne menneskets eksistens når det fjerner seg fra denne forklaringsmodellen?

Tematikken illustreres med ulike tilnærminger hvor hun låner fra felt som vitenskap, poesi, kunsthistorie og populærkultur. Hun står på en armlengdes avstand og betrakter, registrerer og undrer seg over naturens evne til selvoppholdelse og fornyelse på tross av den globaliserte verdens rovdrift. Berntsen reflekterer også over naturens prosesser i kraft av sin egen posisjon og ser sammenhenger mellom kunstnerisk skapelse og naturlig skapelse. All vekst, liv og sirkulasjon likner kunstens ide om et kretsløp i form av konstant flyt og endring.

Sofie Berntsen er utdannet ved Ecole Superieure D’Arts Graphique i Paris, Parsons School of Design, BFA, i Paris og School of visual arts i N.Y. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Utenriksdepartementet, Nordea, National museum of contemporary art, Sørlandets Kunstmuseum og Hydro.

Det foreligger katalog for salg til denne utstillingen.

Les mer om kunstneren..

Birds
Oversiktsbilde fra utstillingen
VR4
Natural History
Mod 1 [Sphere]
4 Birds
collage, 65x75 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
11 VR4
mixed media, 130x25,5x30 cm
6 Natural History
veggarbeid med collage
2 Mod 1 [Sphere]
blyant på papir, 49x49 cm
Mod 3 [Point of Singularity]
Polygon
The Tent
VR 1
Natural History
12 Mod 3 [Point of Singularity]
blyant på papir, 49x49 cm
1 Polygon
blyant på papir, 49x49 cm
9 The Tent
collage, 65x49 cm
3 VR 1
mixed media, 24x24x50 cm
6 Natural History
veggarbeid med collage
VR 2
Mod 2 [Super Symmetry]
VR 4
7 VR 2
mixed media, 60x20x25 cm
5 Mod 2 [Super Symmetry]
blyant på papir, 49x70 cm
11 VR 4
mixed media

Børre Larsen installasjon   vindussalen

Børre Larsen begynte å røyke sigaretter da han var 47 år. I de ti årene som har gått, har han vært trofast mot Blue Master. Han har spart på alle de tomme sigaretteskene etter sigarettene han har røkt, og med et gjennomsnitt på 30 sigaretter per dag blir det en samling å regne med. Av dette lageret har Børre skapt en spektakulær installasjon som kan sees i Kunstnerforbundet.

En epoke fra mitt liv som jeg har tatt med meg, sier Børre, og jeg har hatt et ønske om å skape et poetisk og urbant uttrykk rundt de oppsparte eskene.

Som kunstner kjenner vi Børre Larsen som en som skaper sin kunst ved å kommentere ved å sette sammen eksisterende objekter. Siden tidlig 80-tall har han arbeidet med ting. Han vrir og vender på tingenes orden og setter dem inn i relasjoner hvor vi ser tingene fra andre sider.

Nyttegjenstander, leketøy og pynt og nips er tatt ut av sin vanlige sammenheng og bearbeidet slik at de danner nye konstellasjoner og dermed nye meninger. Han bruker gjerne gjenstander fra egen barndom på 1950-tallet.

Børres Larsens kunst er underfundig og uformell, og han tar for seg fordekte sammenhenger mellom ting og fenomener med lekenhet, humor og oppfinnsomhet.

Det er ironi og alvor i arbeidene hans, og ofte med bruk av mekaniske bevegelige elementer og lyd skapes nye og uventede sammenstillinger.

Historisk sett refererer Børre Larsens kunst seg til kombinasjonsteknikker fra forrige århundre, og trekker linjer tilbake til surrealismens interesse og bruk av trivielle hverdagsobjekter.

Denne gangen er det altså tomme sigarettesker. Holder helsen, arbeider han videre med prosjektet. Det har han lovet.

Børre Larsen er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Han har blant annet hatt separatutstilling i Kunstnerforbundet, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og Museet for Samtidskunst. Han har deltatt på en lang rekke gruppeutstillinger blant annet på Museet for samtidskunst, Bergen Kunstmuseum og Trondheim Kunstforening. Han er innkjøpt av en rekke offentlige samlinger og har hatt mange utsmykningsoppdrag.

Les mer om kunstneren..

Blue Master
Blue Master
Blue Master
Blue Master pin
1 Blue Master
sigarettpakker, bord, lysinstallasjon, gipsfigur
1 Blue Master
sigarettesker, gipsfigur, bord og lysinstallasjon
Blue Master
Blue Master pin

Anne-Gry Løland tekstil   2. etasje

Etter en omgang med brutal rasering, får Lølands tepper fornyet eksistens og vitalitet. Denne kaostilstanden i tilvirkningen av verket er nødvendig for at noe inntakende og sensitivt skal kunne springe fram fra ”ruinen”.

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Anne-Gry Lølands nye tekstiler som del av prosjektet “Det vakre i det uperfekte” i salene i 2. etasje 14. mai – 7. juni.

Løland anvender teknikken devore, det vil si utbrenning, i kombinasjon med stofftrykk og søm i veggteppene sine. Hun legger brett på et selvmotsigende forhold når hun konstruerer et byggverk som før ferdigstillelsen må gjennom en nedbrytningsfase. Tilbake står fragmenter festet til et reisverk som den bærende struktur. Dette rekonstruerte reisverket består av tråd fra sømmer, tekstilrester fra stofftrykk og passuser fra bilder. Teppets faktiske kropp tar form som en eterisk, bortsmuldret størrelse. Det er dets tilhørighet til omgivelsene som skaper en helhetlig og konkret opplevelse – skyggenes spill og avstanden mellom vegg og tekstil og verkets fysiske utstrekning i rommet.

Den permanente forfatningen av å være definert i forhold til et fravær av noe, underbygger intensjoner om forvandling og forgjengelighet, om prosesser som pågår. Et synlig destruert materiale kan være kimen til ny billeddannelse og imaginære referanser. Oppløste mønstre, som kan være hentet fra barokke ornamenter, muteres og repliseres. Fra det tilfeldige og ustyrlige skjer en dreining mot en annen type bestandighet, som lyder av stillhet mellom to toner.

Anne-Gry Løland har bachelor avd. tekstil og master i kunst, KHIB og er i tillegg utdannet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Akershus
Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Utenriksdepartementet og Sogn og fjordane kunstmuseum. Hun har gjort utsmykningsoppdrag for GC-Rieber, Bergen.

Les mer om kunstneren..

Statue
Drapert rød
Skyggen i skyggen
3 Statue
bomull, 2,75x4,45 cm
1 Drapert rød
stofftrykk og devore, 2,85x4,52 cm
Skyggen i skyggen
stofftrykk og devore, 2,75x5,20 cm