Utstilling 5. september - 27. september 2009

Thorbjørn Sørensen maleri   overlyssalen

Utstillingen i overlyssalen er Thorbjørn Sørensens første separate i Kunstnerforbundet. Sørensen (født 1961) vil vise 7 nye malerier utført i perioden 2008-2009. Maleriene kan sees i forlengelsen av bildene på utstillingen i Galleri K høsten 2008. Mens utstillingen i Galleri K var konsentrert om store landskapsbilder befolket av mennesker i ulike handlinger, er Sørensens nye malerier enklere og går tettere på motivet. Mann med hund, nattlig interiør, et nakent tre og dansere utgjør motivkretsen. Stillstand, melankoli og ro i de førstnevnte motivene kontrasteres av dansere i mørket. To identiske interiører med utsikt gjennom et vindu, ett mennesketomt, det andre som viser kunstneren bakfra skuende ut av vinduet. Gjennom kunstnerens tilstedeværelse i bildet tematiseres forholdet mellom det å se og det sette. Hva ser kunstneren? Det dunkle rommet setter en stemning som peker mot dette maleriets forhold ikke bare til det sette, observerte, men til den bestemte følelsen et syn kan vekke. Det kan handle om hvordan omgivelsene virker inn på oss og hvordan vi gjør oss mottagelig for inntrykk. Dette selvportrettet har anknytningspunkter til Sørensens maleri Bakhodet (2006) som ble vist på Carnegie Art Award (2006).

Thorbjørn Sørensen har siden han gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo i 1991 arbeidet med ulike retninger innenfor maleriet, eksempelvis med fotorealistiske landskapsbilder, akvareller av fugler og abstrakte stripebilder.
Våren 2009 mottok han Royal Caribbean Arts Grant.

Thorbjørn Sørensen er representert ved en rekke offentlige og private samlinger i Norge og Norden. Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Telenor Kunstsamling, Nordea Kunstsamling, Hydro Kunstsamling, StatoilHydros kunstsamling, Statens Konstråd (SE).

Les mer om kunstneren..

Tre
Mann med pose
Mann med hund
Dans
Mann med hund
1 Tre
olje på lerret, 120x175 cm
3 Mann med pose
olje på lerret, 75x90 cm
4 Mann med hund
olje på lerret, 200x350 cm
8 Dans
olje på lerret, 125x200 cm
5 Mann med hund
olje på lerret, 175x120 cm
Natt
Tre
Oversiktsbilde fra utstillingen
6 Natt
olje på lerret, 135x175 cm
2 Tre
olje på lerret, 90x75 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen

Gisle Harr skulptur   vindussalen

Utstillingen i Kunstnerforbundet består av både to- og tredimensjonale arbeider; derav modellerte portretter utført i gips, epoxy, mixed media og voks, samt malerier i akryl/olje som Harr kaller slowshots.
Skulpturene står alene eller inngår i situasjoner eller modeller som refererer til maleriene eller danner en scene hvor maleriene kan utgjøre en bakkulisse.
Harr viser også to nye grafiske blad med utgangspunkt i serien slowshots.

- Se inn i en bakgård eller en blindgate hvor forfallet har satt inn. Stedene avslører våre skyggesider. De urbane eller rurale landskapene er menneskenes omgivelser og rammer, men de er også på sett og hvis våre mentale speilbilder. På samme måten speiler et portrett personens historie og omgivelser.

Dette sier Gisle Harr som i kunsten ønsker å omforme den fotografisk dokumenterte, men likevel så flyktige virkeligheten, til noe mer fysisk håndgripelig.

Ved å iscenesette motivene i liten skala, skjer en transformativ skalering, som i følge kunstneren – åpner opp for en vedvarende identifisering med personer og omgivelser, lik iscenesettelser i et dukkehus.
Harr har de siste årene også jobbet med en portrettserie hvor helten og antihelten står side om side med det anonyme hverdagsmennesket. Her er ukjente og nære personer plassert sammen med ikoner fra historien, populærkulturen og massemedia.

- Ved å få fram det karakteristiske, ved å lese formen, synes jeg at jeg blir mer kjent med personen. Det blir en inngangsport til identifisering og psykologisk innsikt. Plasserer man disse portrettene om hverandre, brytes det vante hierarkiet og nye tolkninger blir mulige.

Gisle Harr er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved Kunstakademiet i Budapest. Han har hatt mange separatutstillinger og – deltatt på en rekke kollektivutstillinger. Dette er første gang han stiller ut separat i Kunstnerforbundet.

Les mer om kunstneren..

Fru Bevereng
Mann i bakgård med lysende   vindue
Mann m/ rosa joggebukser
Geir, sittende
Mann i t-baneundergang
12 Fru Bevereng
syntetisk gips
48 Mann i bakgård med lysende vindue
blandet teknikk
61 Mann m/ rosa joggebukser
blandet teknikk
8 Geir, sittende
acryl på epoxy
5 Mann i t-baneundergang
blandet eknikk
Audun, liten gutt på sofa
Bjørnstjerne B
Rinnan arrestert
Wærstad
Turist i vestlandsnatur
49 Audun, liten gutt på sofa
acryl på epoxy/ blandet
15 Bjørnstjerne B
syntetisk gips
3 Rinnan arrestert
acryl på syntetisk gips
4 Wærstad
blandet teknikk
5 Turist i vestlandsnatur
blandet teknikk
Henry Rinnan
Jannicke sovende på Stranden
Dr Ralph Stanley
Slowshots
Slowshots
29 Henry Rinnan
blandet teknikk
50 Jannicke sovende på Stranden
acryl på epoxy/ blandet
13 Dr Ralph Stanley
syntetisk gips
37 Slowshots
acryl på papp montert på MDF, 17x25 cm
40 Slowshots
acryl på papp montert på MDF, 17x25 cm
Lonesome day
Lonesome day
Lonesome day
Slowshots
Oversiktsbilde fra utstillingen
Lonesome day
litografi, 17x50 cm
Lonesome day
litografi, 17x50 cm
Lonesome day
litografi, 17x50 cm
Slowshots
akryl på papp, montert på MDF, 17x25 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen

Christine Gaudernack smykker   2. etasje

Fascinasjon for kronjuvelsamlinger i europeiske monarkier, har dannet fundamentet i Christine Gaudernacks frembringelse av sine nye smykker. Hun oppsøker ikke selve de fysiske smykkene men reprodusert billedmateriale av dem og skissene fra designerens hånd. Disse medierte variantene som kan oppleves på fjernsyn, internett og i magasiner og på malerier, er tilgjengelig for de fleste og former vår opplevelse av smykkene. Det blir derfor betraktningen av juvelene i deres todimensjonale framstilling som Gaudernack interesserer seg for i dette prosjektet, enten fotografert slik de bæres på kroppen til kongelige representanter eller slik designerens intensjoner er nedfelt i tegninger på papir i en forfase av tilblivelsen.

Gaudernack viser tre sett ”kongelige juveler”. Hvert enkelt arbeid er tilegnet navnet til eieren av smykket, som for eksempel Queen Sophie Magdalene’s Emerald Parure. Smykkene har et bruksaspekt, men vil utarte seg noe annerledes enn den kongelige originalen da Gaudernacks appropriasjon er blåst opp i format. Hun har også valgt en alternativ variant til kostbare edelstener som ofte dekorer kronjuvelene. For å ivareta inntrykket av en design som har utstrekning i planet, anvender hun en gammel teknikk som kalles vindusemalje. Utvalgte tomrom i mønsterdannelsen fylles med fargerik emalje som kan illudere det røde i rubinen eller det grønne i smaragden. Emaljen gir mulighet for transparens og lysvirkninger og vektlegger spillet mellom åpne og lukkede rom i mønsterflaten. Smykkenes ytre grunnform er enkel men omslutter innvendige, detaljrike strukturer som kan ha likhetstrekk med gjennomhullede sjablongarbeider. Gaudernack foretrekker sølvplate og emalje som arbeidsmateriale og markerer slik hensikten i å vektlegge designets verdi fremfor materialets eksklusivitet.

Gaudernack er utdannet ved NSCAD University i Halifax, Canada, og ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har deltatt på kollektivutstillinger og triennaler i Norge og utlandet. Hennes arbeider er innkjøpt av Fondet for Kunsthåndverk og befinner seg i Bergen Kunstindustrimuseums samling.

Les mer om kunstneren..

Queen Sophie Magdalene's Emerald Necklace
Countess Leonie Potocka's Sapphire Earrings
Queen Sophie Magdalene's Emerald Brooch
Empress Marie-Louise's Ruby Necklace
Countess Leonie Potocka's Sapphire Necklace
7 Queen Sophie Magdalene's Emerald Necklace
vindus-emaljert sølv, 55.0x10.0 cm
4 Countess Leonie Potocka's Sapphire Earrings
sølv, 7.0x2.5 cm
8 Queen Sophie Magdalene's Emerald Brooch
sølv, 5.8 x 8.5 cm
2 Empress Marie-Louise's Ruby Necklace
vindusemaljert sølv, 60.0x10.0 cm
5 Countess Leonie Potocka's Sapphire Necklace
sølv, 57.0x8.8 cm

Trond Mikkelsen metall   2. etasje

De siste årene har Trond Mikkelsen arbeidet med en serie meditative, interaktive kinetiske skulpturer som endrer form og størrelse ved berøring fra publikum. Skulpturene og bevegelsene de utfører, har en varierende form for kompleksitet. Skulpturene er funksjonelle, men det er uklart hva denne funksjonen skal være godt for. Det handler om å reise for reisens egen skyld. Skulpturene kan minne om knopper, frø eller kokonger som åpner og lukker seg, eller om landminer som eksploderer når man kommer for nær.

Kunstneren benytter enkle mekaniske prinsipper, men mekanikken er estetisert i en ekstrem grad slik at hver enkelt komponent er interessant i seg selv. Formene følger en intern logikk hvor alt skal fungere i skulpturenes ulike tilstander, og underveis i bevegelsen for å gi et ”behagende” visuelt uttrykk. De enkle mekanismene er blitt overkomplisert til selvforherligende nonsensmaskiner – de er vakre og truende, men ufarlige og meningsløse.

Mikkelsen er nettopp opptatt av balanse mellom det meditative, vakre og det aggressive og farlige. Skulpturene er inspirert av og en hyllest til rovere som NASA har sendt til Mars, som små høyteknologiske frøkapsler. Tematikken er knyttet opp mot teorier som panspermia og exogenesis – altså teorier om hvordan livet på jorden eller universet har oppstått og oppstår som en følge av interstellar spredning av sporer eller frøkapsler.

Mikkelsen har med denne nye serien beveget seg vekk fra den koblingen til kroppen som preget hans tidligere arbeider og fokuserer på sine grunnleggende interessefelt, nemlig redundant funksjonalitet og store kompliserte operasjoner for å nå små og enkle mål.

Trond Mikkelsen er blant annet utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Han har hatt flere utstillinger i Japan og i Norge og er representert ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo.

Les mer om kunstneren..

TF-6.5.01 "Pod"
TF-6.5.01 "Pod"
TF-6.3.01 "Stealth"
TF-6.3.01 "Stealth"
Oversiktsbilde fra utstillingen
TF-6.5.01 "Pod"
aluminium og messing
TF-6.5.01 "Pod"
aluminium og messing
1 TF-6.3.01 "Stealth"
aluminium og messing
1 TF-6.3.01 "Stealth"
aluminium og messing
Oversiktsbilde fra utstillingen