Utstilling 3. oktober - 25. oktober 2009

Karl Hansen maleri   overlyssalen

”Too much is a good beginning”✶ er et beskrivende utgangspunkt for Karl Hansens synkoperte rytmekomposisjoner. På lerretene forskyves ulikt betonte elementer i tett samspill. I en vrimmel av farger legges det an til pulserende flater som søker utover sine fysisk definerte grenser og blir ved å aktiveres i betrakterens underbevissthet.

Hansen følger en form for eliminasjonsmetode når han vurderer elementenes fargesammensetning. Han starter med å forvalte et bredt register av farger basert på tunge valører. Disse er fordelt innenfor hver sine definerte celler. Deretter rettes konsentrasjonen mot reduksjon og forrykkelse av rom og fargemetning. I komplekse konstruksjoner søker Hansen å oppnå bevegelser på tvers av repetisjoner og gjenkjennelige strukturer. Det dannes en indre dynamikk som vibrerer på hele flaten og lar øyet forflytte seg på ulike punkter i planet. Konstruksjonen kan sammenliknes med et legeme slik vi kjenner det fra fysikken. Legemet er oppbygd av elementærpartikler med positive og negative spenninger. Spenningene er nødvendige for å holde legemet sammen. Når man iakttar partiklene, vil de samle seg til én fysisk form for det blotte øyet. Fargenes elementer i maleriet derimot, vil fortsette å oppleves bare som partikler uten et samlende omriss. De nonfigurative strukturene har ingen naturlig avkortning og kan med letthet forstås som utsnitt tilhørende en større sammenheng.

Hansen viser også motiver av en mer forenklet og leken karakter. Disse har tegninger og skisser som forløpere og kan i noen tilfeller relateres til kulissedesign for ballettscenen som Hansen har hatt som kunstneriske oppdrag. I bildene får større figurdannelser tvinne og sno seg i og mellom hverandre, frigjort fra den fortettede massen som råder grunnen i den andre gruppen malerier.

Karl Hansen er utdannet ved Kunst- og håndverkskolen og Statens Kunstakademi i Oslo. Han har deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt og stilt ut flere ganger separat i Norge. Hans arbeider er representert i samlingen til Nordnorsk Kunstmuseum og arbeider er også innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd, Statoil, Det Norske Storting, Utenriksdepartementet, LCA – London Contemporary Art, Helse Midt-Norge, Mesta, Oslo kommunale kunstsamlinger, Lund kommune og Utsmykningsfondet for offentlige bygg.
✶ Mae West

Les mer om kunstneren..

Alle er barn når de sover
Mumblejoy
Where the wild things are
What a difference a day makes
Home is where my art is
Alle er barn når de sover
olje på lerret
1 Mumblejoy
olje på lerret, 150x150 cm
2 Where the wild things are
olje på lerret, 100x100 cm
4 What a difference a day makes
olje på lerret, 150x300 cm
5 Home is where my art is
olje på lerret, 50x50 cm
Espace d'Amour I
Espace d'Amour II
Espace d'Amour III
Home is where my art is V
Home is where my art is IV
6 Espace d'Amour I
olje på lerret, 105x105 cm
7 Espace d'Amour II
olje på lerret, 105x105 cm
8 Espace d'Amour III
olje på lerret, 105x105 cm
13 Home is where my art is V
50x50cm
12 Home is where my art is IV
olje på lerret, 50x60 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Liv Tandrevold Eriksen tegning   vindussalen

Awake in sleep
Et sted mellom drøm og virkelighet.

Ungdomstiden og de tanker man har i utviklingen fra barn til voksen er sentrale temaer for Liv Tandrevold Eriksen. Gjennom tegning gjenskaper hun det mentale rommet som oppstår i møtet mellom virkelighet og drøm.

Hun konstruerer abstrakte historier av figurative elementer fra samtidens språk og symboler. Mareritt og drømmer er vesentlige temaer for tegningene hennes. Mellom virkeligheten og en fantasiverden av film, tegneserier og bøker skapes et rom hvor en ny virkelighet oppstår for å bøte på kaoset.

I de siste årene har hun hatt fokus på søvnforstyrrelser og deriblant søvnparalyse og søvngjengeri. Kanskje kan man si at dette er en fysisk opplevelse av drømmen. Søvnparalyse har blitt fremhevet som en mulig forklaring på paranormale fenomener som opplevelsen av å bli bortført av UFOer, remote-viewing og andre utenomjordiske møter. Som møter med engler eller demoner.

Tandrevold Eriksen er inspirert av barns forklaringer og fortellinger om hva de har sett når de har vært våkne i drømme, uten å ta stilling til om det har vært en drøm eller biter av virkeligheten. Noen barn har kalt fenomenet ”my inner tv”, og hun liker tanken om at de har en indre tv som viser dem bilder de kanskje ikke helt skjønner hva er.

-Gjennom tegning ønsker jeg å fokusere på hva som er drøm og virkelighet, og om det finnes et sted midt i mellom, sier hun. Det er dette som danner bakteppet for utstillingen hennes i Kunstnerforbundet.

Liv Tandrevold Eriksen har hatt flere separatutstillinger rundt om i landet, og deltatt på flere kollektive utstillinger. Hun er blant annet utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, institutt for Farge, og innkjøpt av private og offentlige samlinger.

Les mer om kunstneren..

Horse
Lady on the shore
House
Awake in sleep
Awake in sleep
3 Horse
tusj på papir, 56,5x70,5 cm
4 Lady on the shore
tusj på papir, 56,5x70,5 cm
5 House
tusj på papir, 56,5x70,5 cm
6 Awake in sleep
tusj på papir, 43,5x55,5 cm
7 Awake in sleep
tusj på papir, 43,5x5,5 cm
Awake in sleep
Awake in sleep
Uten tittel
8 Awake in sleep
tusj på papir, 43,5x55,5 cm
9 Awake in sleep
tusj på papir, 43,5x55,5 cm
1 Uten tittel
akryl på vegg, 300x200 cm

Vidar Koksvik glass   2. etasje

Til utstillingen i Kunstnerforbundet har Vidar Koksvik laget enkle og stramme høystrakte former. Flasker, vaser, krukker og pokaler har hentet sitt formspråk gjennom sampling i glassets historie kombinert med Koksviks egen lek med forventninger og humor.

Glassblåsing er en teknisk krevende øvelse. Vidar Koksvik liker å utfordre de tekniske mulighetene i glasset, og til denne utstillingen har han bl.a. tatt i bruk en teknikk som kalles Murrini. Varmt, farget glass blir dratt ut til stenger som i kombinasjon med nye farger blir dratt ut på nytt. Stengene blir delt i skiver og danner en mosaikk. Denne smeltes inn i overflaten på glasset som blir blåst og bearbeidet til ønsket form. Glassets ekstreme elastisitet kommer også til uttrykk i arbeider med et intrikat nettverk av hvite streker. Også her er glasset strukket gjentatte ganger, men nå er stengene lagt side om side før de smeltes sammen og bearbeides videre. Resultatet blir et ofte kaotisk virrvarr i overflaten som i likhet med Murrini-arbeidene holdes på plass i et stringent formspråk. Gjennom sitt lekende forhold til glassblåsing minner Koksvik om en improviserende jazzmusiker som leter seg frem til et unikt tonebilde.

I tillegg til de fargerike arbeidene viser Koksvik krukker og pokaler i klart, ufarget glass, inspirert av tradisjonelle ”kongepokaler” og 1700-tallets Nøstetangenglass. Arbeidene er like royale, men de inngraverte motivene er hentet fra vår egen tid.

Lysekronene til Koksvik er inspirert av venezianske og norske rokokkokroner, men de er laget for elektrisk lys og er høyst anvendelige. I motsetning til de fargerike forbildene, holder Koksvik seg som oftest til én farge. Lysekronene er heller ikke sirlig perfekte eller symmetrisk bygget opp. Noen er enkle og satt sammen av få elementer, andre er overdådige og fulle av detaljer. Dette gir de særpregede lysekronene en ny vri, og de får et dekadent, men også et humoristisk uttrykk.

Vidar Koksvik har sin utdannelse i glassblåsing fra Glasskolan i Orrefors i Sverige og har en BA i tredimensjonal design ved The Surrey Institute of Art and Design i England. Han har også bred erfaring fra glasshytter i mange land i tillegg til tid ved det nå nedlagte Randsfjord Glassverk på Jevnaker. De siste 10 årene har Koksvik vært etablert som glasskunstner i Norge. Først fire år ved glasshytta Egenart på Bærums verk, siden på stedet Tjura i Grue i Hedmark sammen med partner i alt fra familie til kunstnerkarriere, Kari Håkonsen.

Koksvik regner seg selv som en glassblåsingspurist. Han uttrykker seg utelukkende med blåst, frihåndsformet glass og er opptatt av å utforske glassets egenskaper gjennom denne teknikken. Koksvik har heller aldri tatt steget ut i fri skulpturell utforming av glass men har funksjonelle egenskaper som utgangspunkt i sine objekter.

Les mer om kunstneren..

9
7 basic types of faces
Konge
25
3
9
glass, høyde: 22 cm
16 7 basic types of faces
glass, høyde: 46 cm
15 Konge
glass, høyde: 68 cm
25
glass, høyde: 57 cm
3
glass, høyde: 38 cm
8
10
26
Konge II
22
8
glass, høyde: 38 cm
10
glass, høyde: 35 cm
26
glass, høyde: 38 cm
18 Konge II
glass, høyde: 42 cm
22
glass, høyde: 94 cm
Typical stages in the evolution of the 19th century costume, including the tube, the bell and the bustle
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
14 Typical stages in the evolution of the 19th century costume, including the tube, the bell and the bustle
glass, høyde: 64 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
glass
Oversiktsbilde fra utstillingen
glass