Utstilling 31. oktober - 22. november 2009

Marianne Bratteli maleri   overlyssalen

Marianne Bratteli er en av de sentrale norske malerne i de siste tiårene.
Bildene hennes i Kunstnerforbundet inneholder malerier og tegninger. Det er fortolkninger av mennesker, dyr og landskaper – rare, forunderlige og melankolske.
– Den svarte verdenen fylte meg, og jeg ble et mørkt og alvorlig barn. Slik har Marianne Bratteli en gang gitt en forklaring på hvorfor kunsten hennes oppfattes som mørk og melankolsk. Hun vokste opp i Oslo i 50-åra i en familie som var preget av krigen.
Kunsten ble hennes måte å finne hull i det svarte på, og å male det har blitt som å leke. Slik har hun tatt igjen leken som voksen. – Jeg blir aldri ferdig med å være barn, har hun uttalt.
Bildene i Kunstnerforbundet gir et innblikk i menneskesinnet og erfaringen med å ha opplevd sorg, det å ha opplevd bortgang av mennesker som har stått nær og som har betydd mye i livet hennes.
Menneskene i bildene er komplekse. Men det er alltid et håp om forsoning, og bildene har innslag av noe mildt og humoristisk. Du kan få et glimt av noe som kan lysne. Det er alltid et lite håp. Dette kan slå ut i religiøse forestillinger.
Humoren er også til stede i bildene med referanser til kvinnefigurer i europeisk maleri.
Brattelis arbeider uttrykker sterk vilje. Kunsten hennes er oppriktig. Ekspressiv symbolisme har vært brukt som beskrivelse av kunsten hennes. Først og fremst er den umiskjennelig Marianne Bratteli.
Marianne Bratteli er maler, grafiker, video- og installasjonskunstner. Hun er utdannet ved Statens kunst- og håndverkskole og Statens kunstakademi i Oslo og var elev av Ludvig Eikaas. Hun har vært meget aktiv som kunstner og hatt en rekke utstillinger og er innkjøpt blant annet av Nasjonalmuseet, Kulturrådet, Utenriksdepartementet og Telenor. Hun har mottatt priser og stipendier. Nylig var hun med på prosjektet “HAMSUNfantasier” der hun laget bilder inspirert av romanen ”Sult”.

Les mer om kunstneren..

Gode fotspor i stjernestøvet
Melkeveien
Maja (Goya)
Unn
Trykkplate
1 Gode fotspor i stjernestøvet
blandingsteknikk på papir, 124x178 cm
2 Melkeveien
akryl på lerret, 110x130 cm
3 Maja (Goya)
akryl på lerret, 150x100 cm
4 Unn
akryl på lerret, 75x75 cm
6 Trykkplate
finérplate, 150x150 cm
Nattskog
Infanta II (Velasques)
Hjørnestein
Gåte
Et annet landskap
5 Nattskog
akryl på lerret, 220x250 cm
7 Infanta II (Velasques)
akryl på lerret/assemblage, 140x100 cm
9 Hjørnestein
akryl på lerret / assemblage, 200x230 cm
10 Gåte
akryl på lerret, 150x170 cm
11 Et annet landskap
blandingsteknikk på papir, 225x225 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Petrine Lillevold Vinje skulptur/tegning   vindussalen

Myteomspunne naturfenomen og møte med det sublime er bakgrunnen for utstillingen ”Sort Sol”. Utstillingen visualiserer forestillinger av verdens ende, det grufulle og det storslagne i naturen og mennesket selv.

Sentralt i utstillingen står skulpturen ”Sort Sol”. Verket tar utgangspunkt i vesteuropeiske fremstillinger av det sublime. Skulpturen – en gigantisk modellert sol i sort tre – fyller utstillingsrommet fra gulv til tak. Verket illuderer en gjenkjennbar forestilling om soloppgang i kirker og palasser fra europeisk storhetstid. I kontrast til disse historiske tolkningene står fysikkens definisjon av solen som et tilnærmet sort legeme som absorberer all kraft i rommet. Den representerer både en potensiell fare og en livsnødvendighet. Skulpturen brytes opp av speil som henger fra taket og danner rammen for utstillingens andre verk – objekter i tre og tekstil samt tegning.

Ett redigert utklipp fra Bjørneboes bok ”Kruttårnet” (fra trilogien ”Bestialitetens historie”) beskriver en annen sanselig opplevelse av naturen, her gjennom en LSD-tripp i psykiatrisk behandling. Teksten kontrasteres av en tegning av en dobbeltørn – kjent som symbolet for det tyske luftvåpenet, Waffen SS, og dessuten trolig et symbol for en altseende guddom før antikken.

Utstillingen inkluderer en større tegning av et annet naturfenomen – en flokk stær i flukt – et fenomen som også blir kalt sort sol i nordisk mytologi. Fuglearten er kjent for å danne store formasjoner på himmelen når de trekker sydover. Det sies at man i møte med en slik fugleflokk blir varslet om en stor fare eller at synet av den bringer ulykke.

Utstillingen kan i sin helhet sees på som en dunkel vev av sammenknyttede historier, et utgangspunkt for nye myter, forbindelser og betydninger.

I sitt kunstnerskap interesserer Kjesrud Lillevold seg for menneskets forhold til historien og det allmenne behovet for åndelighet eller tilhørighet i en større sammenheng. Hun har fokus på faktorer som påvirker det kollektive minnet – som historisk og religiøs fenomenologi. Arbeidene danner et refleksjonsgrunnlag over bruken av symboler, innholdsløse tradisjoner og bildets kraft.

Petrine Kjesrud Lillevold er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo med hovedfag fra 2005. Hun har hatt separatutstilling og deltatt kollektivt flere ganger.

Les mer om kunstneren..

Sort sol
Starling
Uten tittel 1
Uten tittel 2
Kruttårnet
1 Sort sol
mdf, tre, stål, speil, varierende mål
3 Starling
kull og grafitt på Fabrianopapir, 100x70 cm
5 Uten tittel 1
mdf, høyde 32 cm
6 Uten tittel 2
mdf, høyde 32 cm
2 Kruttårnet
kull og grafitt på papir, 36x48 cm
Tohodet ørn
Uten tittel
2 Tohodet ørn
kull og grafitt på papir, 36x48 cm
7 Uten tittel
skulptur med tekstil, varierende størrelser

Elisabeth von Krogh keramiske arbeider   2. etasje

Elisabeth von Krogh er kjent for sine fargesterke keramiske arbeider. Flere av hennes tidligere verk kjennetegnes av krukkeformer med geometriske strukturer som har gitt betrakteren inntrykk av at de er flatere eller rundere enn formene egentlig er. Denne illusjonen har gitt arbeidene et surrealistisk preg, og de har fremstått som bilde og skulptur på samme tid.

På utstillingen i Kunstnerforbundet er krukken brukt som referanse og utviklet gradvis mot abstrakte skulpturelle former. Koloritten er dempet, formene er fritt modellert og kontrasten mellom lys og skygge inngår som en vesentlig del av uttrykket.

I serien ”Optica” har Elisabeth von Krogh utviklet arbeidet med krukken som motiv over i skulpturelle veggobjekter. Keramiske bokser med innfelte, konkave former gir på avstand en opplevelse av at de beveger seg mellom å ligge utenpå boksen eller inni. Nyanserte graderinger mellom lys og skygge skaper denne illusjonen.

I flere av utstillingens arbeider er formenes avgrensing ut mot rommet markert med en konturlinje som gradvis oppløses mot figurenes hvite flater. På denne måten har hun lagt vekt på møtet mellom linje og form.

Elisabeth von Krogh forholder seg til det modernistiske skulpturbegrepets hovedtrekk der formenes abstrakte egenkvalitet og dynamikken mellom rom og masse, det konkave og det konvekse blir betraktet som skulpturens basiske grunnprinsipper. Disse tankene er selve fundamentet i hennes arbeid som gir en musikalsk opplevelse gjennom bevegelse, farge, form og rom.

Som alltid er arbeidene til Elisabeth von Krogh utført med håndverksmessig presisjon, og dette utgjør en vesentlig dimensjon i hennes arbeider. Vi finner en kjærlighet til det keramiske håndverkets lange tradisjoner.

Elisabeth von Krogh er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Hennes gjennombruddsutstilling som keramiker var nettopp i Kunstnerforbundet i 1982. Hun har utført flere utsmykninger, blant annet på Oslo Lufthavn Gardermoen. Hun er kjøpt inn av en rekke offentlige kunstinstitusjoner, blant annet Norsk Kulturråd og kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Les mer om kunstneren..

Mørk figur
Duo
Skygge
Grønn bølge 5
Grønn bølge 3
1 Mørk figur
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, høyde 56 cm
2 Duo
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, høyde 69 cm
3 Skygge
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, 29x20x6,5 cm
4 Grønn bølge 5
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, høyde 61 cm
5 Grønn bølge 3
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, høyde 64 cm
Grønn bølge
Skikkelse 1-3
Mambo
Optica
Figur 3
4-8 Grønn bølge
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning
9-11 Skikkelse 1-3
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, høyde 68-75 cm
12 Mambo
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, høyde 46-53 cm
15 Optica
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, 370x101 cm
14 Figur 3
frihåndsmodellert i rødleire med smeltebegitning, høyde 65 cm