Utstilling 14. januar - 7. februar 2010

Toril Redalen, Katrine Køster Holst, Monica Marcella keramikk   salene i 2. etasje

Som fagfelt er keramikk i dag både svært mangfoldig og i stadig utvikling. De tre unge keramikere som Kunstnerforbundet her presenterer, viser det til fulle. De tilhører, til tross for sine forskjellige uttrykk, alle en generasjon kunsthåndverkere som legger stor vekt på det konseptuelle i arbeidene sine.

Toril Redalen er i sine arbeider opptatt av det foranderlige i materialet. Som kunstner reiser hun mellom Todalen, der hun bor, og andre forskjellige steder. – Det å flytte på seg, å se ting fra et annet ståsted, er helt avgjørende for arbeidene mine, sier Toril Redalen. – Men vel så ofte faller ting på plass på selve reisen, for eksempel når jeg sitter på nattbussen til Todalen.

STONEWHERE
700 kilo hvit stein, stablet i varde og porselensavstøpning av en dame som spiller piano.
ROLLER
Byste av dame i ubrent porselen, kvae og grankongler.

Katrine Køster Holst fastlegger ytre spilleregler, som i grove trekk er basert på tallsystemer, vekt og tid, og disse kombineres med tilfeldighetsprinsipper. På tross av denne utvendige strukturen, søker hun en form for logikk mellom materiale, teknikk, system og det visuelle uttrykk. Prosessen er viktig, og dermed også oppdagelsen underveis. Hun gjentar samme handling igjen og igjen og kommer fram til resultater som ikke kunne ha vært uttenkt på forhånd. Leiren er et materiale som har opptatt henne lenge. Den skaper en følelse av tilstedeværelse, ikke bare fordi det er et fysisk materiale, men også fordi tanken på at alt man foretar seg setter spor som kan avtegnes direkte i leiren.

Monica Marcella deltar med to arbeider (“If I was a planet” og “Air borders”) bestående av en kombinasjon av foto og modellerte fartøy i insektstørrelse.
Tema for verkene er oppdagelse, utforskning, invasjon og okkupasjon med kunstnerens kropp som geografi.

Les mer om kunstnerne her:
Toril Redalen
Katrine Køster Holst
“Monica Marcella ":http://www.kunstnerforbundet.no/kunstnere/790

Kast versjon 3
Stonewhere
If I were a planet
Airborders
Avleiringstegning #1
Katrine Køster Holst
4 Kast versjon 3
110 kg terracotta på vegg, 366x205 cm
Toril Redalen
8 Stonewhere
Kalkstein,kvarts og porselen , 94x60 cm
Monica Marcella
6 If I were a planet
fullstendig installasjon , 61x68 cm
Monica Marcella
5 Airborders
porselen og papir, 101x81 cm
Katrine Køster Holst
1 Avleiringstegning #1
porselen på behandlet mdf, 75x63,5 cm
Roller
Toril Redalen
7 Roller
ubrent porselen, kvae, sement., 190x44 cm

Anne Rolfsen maleri   overlyssalen

Skjønnhet og erkjennelse som viktige drivkrefter
Om Anne Rolfsens kunst kan det sies at den springer ut fra en utpreget feminin holdning og et ønske om å gjøre ting vakkert. Dette kan kanskje være en lite påaktet holdning i samtidskunsten. Etter dagens definisjoner kan det være naturlig å plassere hennes kunst innenfor tendensen «Den nye inderligheten».

Drivkraften i arbeidene hennes er en lengsel etter skjønnhet og erkjennelse. Skjønnheten gir seg uttrykk i en utsøkt palett, og i det at hun ofte bruker blomster som grunnmotiv. Erkjennelsen uttrykker seg som geometrier. Hun arbeider ofte på rutepapir, noen ganger med rene mandalaer, eller sentralkomposisjoner. Lengselen er ikke rettet mot framtiden, den er tilbakeskuende. I dette ligger det også en melankoli.
Det er sagt om hennes kunst er at den er intuitiv. Hun har hatt problemer med å akseptere sin direkte tilgang til det stoffet hun arbeider med og ut i fra, men det har i de siste blitt mer selvfølgelig i uttrykket. Det er ikke lenger noen avstand mellom den som gjør og det som blir gjort.

En tid var Anne Rolfsen involvert i en gruppe som var opptatt av metoder for helbredelse og utvikling. Her studerte hun planter og geometri, og et redskap for å stille diagnoser var pendelen. Det var på denne tiden hun ble kjent med kunstneren Emma Kunsz, som også hadde pendelen som hovedredskap for å lage sine diagrammer. Disse diagrammene ble vist i 2005 på en utstilling i New York, og var bygget opp rundt de tre kunstnere: Hilma av Klint, Emma Kunsz og Agnes Martin. Alle tre var velkjente navn for Anne Rolfsen og hun var vel vitende om hvor stor innflytelse det spirituelle hadde hatt på framveksten av den abstrakte kunsten.

Gleden ved det ornamentale sammen med lengselen og melankolien er nøkkelord i hennes kunstnerskap. Reiser, spesielt til India og Japan, har også betydd mye for utviklingen hennes som kunstner.
Anne Rolfsen er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, og
Statens kunstakademi. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på flere gruppeutstillinger.

(Pressemeldingen er utformet på grunnlag av tekst fra katalog – skrevet av Hilmar Fredriksen).

Les mer om kunstneren..

The Joyous
Vendepunkter
Between advance and retreat
collage
Sirkulasjon
17 The Joyous
olje på lerret, 80x100cm
4 Vendepunkter
olje på lerret, 92x74cm
2 Between advance and retreat
olje på lerret, 70x90cm
19 collage
olje på lerret
14 Sirkulasjon
olje på lerret, 65x55 cm
Standing still
Sweet and strong, Å holde noe sammen, Klaser
Alvorlig glede
Oversiktsbilde fra utstillingen
Mulig forandring
9 Standing still
olje på lerret, 150x170 cm
9,10,11 Sweet and strong, Å holde noe sammen, Klaser
olje på lerret, 90x70 cm
7 Alvorlig glede
olje på lerret, 130x105 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
3 Mulig forandring
olje på lerret, 145x100 cm

Birgitte Sigmundstad video/foto/objekter   vindussalen

I sitt arbeid med video og fotografi blander Birgitte Sigmundstad fakta og
visjon. Med utgangspunkt i eksisterende bilder og tekster får hun oss til å reflektere over de mengder av visuell informasjon vi mottar hver dag men som sjelden gjøres til objekt for et forskende blikk, før de forsvinner ut av bevisstheten. Historie er et gjennomgangstema i Sigmundstads arbeider, og særlig er det populærkulturens behandling av denne som opptar henne. Hennes videoer er tankevekkende, oppfinnsomme og ikke minst underholdende.

En dag med Historien
HD Video 2009

På kvitt eller dobbelt var det en deltager som hadde lest boken om Max Manus 15 ganger. Hvordan er det mulig å lese en bok hele 15 ganger? Hva er denne morbide fascinasjonen for Krigen.
Mannen som opptrer i Sigmundstads film har, som mange i sin generasjon, en enorm boksamling om den andre verdenskrig. Filmen er et portrett av ham og samtidig en analyse av vår interesse for akkurat denne krigen.

Che Guevaras Rolex
DV Video 04: 40 min 2009

Et bilde av Che Guevara med sin Rolex ble brukt i bladet Watch Time. Dette førte til voldsomme reaksjoner fra lesere, både positive og negative. Deres innlegg omkring denne fotnoten i vår nære historie ble uventet et micro-kosmos der rettferdighetssans, ytringsfrihet og kommersialisme slåss om oppmerksomheten.

Dette er Birgitte Sigmundstads sjette separatutstilling, og hun viser helt nytt materiale. Hennes videoer er tankevekkende, oppfinnsomme og ikke minst underholdende. I 2007 ble hun tildelt Einar Granums Kunstpris.

Les mer om kunstneren..

Che Guevara`s Rolex
En dag med historien
Che Guevara´s Rolex
2 Che Guevara`s Rolex
DV Video
3 En dag med historien
HD Video
2 Che Guevara´s Rolex
DV Video