Utstilling 11. februar - 7. mars 2010

Tom Lid maleri   overlyssalen

– 25 år siden Tom Lid debuterte i Kunstnerforbundet!

I 1985 hadde Tom Lid separatutstilling i Kunstnerforbundet med 7 store malerier. Etter å ha gjort seg kjent med akademiske problemer fra den franske abstraksjon, fra Matisse til 50-tallets abstraksjon, og erfart amerikansk etterkrigsmaleri der de Kooning ble den viktigste for ham, kom 80-tallet med ny interesse for maleriet med full styrke.

80-årenes ”Back to Painting” og dets radikale malergrep, ble en bekreftelse og en start for nyutdannede Lids anskuelser omkring det energifylte rene maleri i stort format – godt rustet og godt kjent med kodene innenfor sen-modernismens abstraksjoner. Lid har nå også kjennskap til samtidige europeiske bevegelser som arte povera, support-surface, tysk installasjonskunst og nyekspresjonisme m.m. Med disse nye impulser deltok han i gruppen Provins (80-84). Her arbeidet han med en objektorientert prosesskunst hvor overflaten hadde et nært forhold til de fysiske bestanddeler.

Tom Lids arbeidsform har alltid vært preget av radikal utprøving. Få malere har ødelagt flere bilder enn Lid i sine forsøk på å transendere velkjente og oppbrukte fargeklanger eller konvensjonelle komposisjoner. Han foretrekker det informale med de særegenheter det gir fremfor de overleverte billedbyggerprinsipper.

Fargen er for Lid en forflytning fra forventninger og forestillinger – over til fargens fysiske utbredelse der den ekspanderer i et abstrahert innhold og gir oss en annen erfaring. Etter alle de årene Tom Lid har arbeidet med abstraksjon i maleriet, har han gjort en rekke erfaringer som har bidratt til å utvikle hans særegne billedvisjoner. Reidar M. Kraugerud

Tom Lid er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
og Statens Kunstakademi under Ludvig Eikaas. Han har deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt hvor Kunst In Norwegen Heute
og Borealis kan nevnes, og han har stilt ut flere ganger separat i Norge, blant annet i som festspillutstiller ved De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand i 2002.

Hans arbeider er representert i samlingen til bl.a. Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum og Oslo kommunale kunstsamlinger. Han har hatt utsmykningsoppdrag i offentlig og privat sektor.

Les mer om kunstneren..

Sirkelbølge
Piano
Likner det usynlige
Pentagram
Avstand
9 Sirkelbølge
olje på lerret, 106x95 cm
1 Piano
olje på lerret, 200x170 cm
2 Likner det usynlige
olje på lerret, 200x190 cm
7 Pentagram
olje på lerret, 208x200 cm
6 Avstand
olje på lerret, 60x50 cm
Havgang
Resonans
Liten anskuelse
Resonans
Resonans
11 Havgang
olje på lerret, 150x142 cm
14 Resonans
eggtempera på papir, 66x53 cm
5 Liten anskuelse
olje på lerret , 60x60 cm
Resonans
eggtempera på papir, 90x63 cm
Resonans
eggtempera på papir, 90x63
oversiktsbilde fra utstillingen
Kveldene morgenene
Resonans  I-X
Nettene dagene
Resonans
oversiktsbilde fra utstillingen
12 Kveldene morgenene
olje på lerret, 200x170 cm
14-23 Resonans I-X
eggtempera på papir, 90x63 cm
13 Nettene dagene
olje på lerret, 200x170 cm
19 Resonans
eggtempera på papir, 90x63 cm

Christer Karlstad maleri   vindusalen

Christer Karlstads utstilling Good Night To All fortsetter der Return to Slumberland (LNM i 2007) slapp. Disse 14 nye maleriene videreutvikler idégrunnlaget og motivkretsen fra denne og de foregående utstillingene I Prophesy Disaster (Blomqvist i 2005) og Little Earth Lost (7011 i Trondheim, 2007).

Endetidsfrykten i de to sistnevnte utstillingene er fortsatt reell nok, men fokuset er etter hvert forskjøvet fra undergang til overgang, søvn, drøm og død.

I hans billedverden opphører det ordinære tidsperspektivet. Skildringene av realistiske situasjoner viker plassen for en annen agenda. Komposisjonene kretser rundt scenarier der normaliteten er på vei til å utfordres, gi etter eller slukes av noe annet, noe ukjent.

Karlstad har markert seg med stemningsmettede malerier hvor realistiske figurtegninger danner symbolistiske tablåer. Motivene kan karakteriseres som “iscenesatt mystikk”.

Christer Karlstad (1974) er utdannet ved Statens Kunstakademi og Glasgow School of Art. Arbeidene hans er innkjøpt av Kistefos-Museet, Norges Bank, Statoil og Norsk Kulturråd. Han har hatt utsmykningsoppdrag på Refsnes Gods.

Les mer om kunstneren..

Threnody
Wonder Dog
Family Tree
Godspeed
Her Beasts
Threnody
olje på lerret, 150x140 cm
2 Wonder Dog
155x150 cm
1 Family Tree
olje på lerret, 180x125 cm
4 Godspeed
olje på lerret, 170x80 cm
13 Her Beasts
71x66 cm
Ghost At Noon
Jar of Flies
Though The Days Are Long, Twilight Sings A Song
Good Night To All
Outlying Realms
Ghost At Noon
olje på lerret, 37x55 cm
Jar of Flies
olje på lerret, 71x66 cm
7 Though The Days Are Long, Twilight Sings A Song
olje på lerret, 49x55 cm
6 Good Night To All
olje på lerret, 37x55 cm
3 Outlying Realms
olje på lerret, 175x74 cm
oversiktsbilde fra utstillingen
Golden dawn
Evening Star
Morning Dew
oversiktsbilde fra utstillingen
11 Golden dawn
olje på lerret, 37x55 cm
8 Evening Star
olje på lerret, 45x55 cm
10 Morning Dew
olje på lerret, 40x55 cm

Arne Aalberg metall   salene i 2. etasje

Aalbergs utradisjonelle smykker bærer bud om trusler og invasjon. Det pågående møtet mellom bærerens kropp og smykket fortoner seg som en dramatisk situasjon hvor reaksjon og motstand blir aktivisert.

Aalberg ønsker å reflektere over andre sider av virkeligheten enn det vakre og behagelige. Han søker en form for skjønnhet i det urovekkende som synliggjøres i forholdet mellom sårbar figur og aggressivt objekt. Arbeidene kretser om en tilstand der den imaginære personen blir tvunget eller lar seg underkaste. Er dette et selvpålagt reaksjonsmønster, eller er det en påtvunget behandling? Smykkeinstallasjonene fokuserer både på sammensmeltning og motsetning i de representerte verkene. Enkelte elementer relateres til kroppsfunksjoner og berøring, andre viser til mer brutale framgangsmåter å gjennomtrenge kroppens hudlag på.

Gullsmedhåndverket er fundamentet for Aalbergs virke. Han anvender disse ferdighetene når han beveger seg mellom prosjekter som ligger nært opptil skulptur, mekaniske installasjoner og smykker. Et bredt repertoar materialer, tilfeldig funnet eller tilvirket, inngår ofte i komplekse kombinasjoner når ideen til et arbeid skal utformes. Små komponenter kan ha en essensiell betydning, formmessig eller innholdsmessig, men underlagt betydningen av en mer omfangsrik opplevelse.

Utstillingen slik den er utformet og vist i gallerirommet, er gjort i samarbeid med arkitekt Erik Aasheim.

Aalberg er utdannet ved Statens lærerhøgskole i forming og Statens Håndverks- og kunstindustriskole, Oslo. Han har deltatt på mange kollektivutstillinger og hatt flere separatutstillinger siden hans første visning i Kunstnerforbundet i 1992. Hans arbeider er innkjøpt offentlig av Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, NK’s fond for innkjøp av samtidskunsthåndverk og Norsk Kulturråd. Han er tildelt utsmykning ved Forsvarets Forsyningskommando, Kjeller.

Les mer om kunstneren..

Armskrue
Slangesmykke
Stikker med glass
Hudspiss med trykk-knapp
Kaossmykke
15 Armskrue
Lær, kobber, stål, 70x150x60 mm
14 Slangesmykke
Kobber og stål, 2x23x3 cm
2 Stikker med glass
Stål, gummi, glass, 50x30x10 cm
17 Hudspiss med trykk-knapp
Stål, akryl, lærrem og tre, 50x5x5 cm
18 Kaossmykke
Stål og gummi, 40x50x5 cm
Armdjevelskap
Søpleklave med fiskekrok
Smertesmykke
Innoverstikkende klave
oversiktsbilde fra utstillingen
Armdjevelskap
Stål og messing, 13x7x14 cm
9 Søpleklave med fiskekrok
Stålbånd, tape, blykuler (med forgylling), sølvkrok med fjær, fiskesnøre, ( 2 akrylkuler), 40x70x5 cm
20 Smertesmykke
Stål og gummi, Ø: 50x5 cm
1 Innoverstikkende klave
stål, 29x43x3 cm
oversiktsbilde fra utstillingen
En Stikker med gummisirkler
Fuglestikker
4 En Stikker med gummisirkler
stål, gummi, 45x30x8 cm
5 Fuglestikker
stål, akryl, gummi, 14x10x4 cm