Utstilling 15. april - 9. mai 2010

Thomas Pihl maleri   overlyssalen

Det tilsynelatende formale utgangspunktet i Pihls “monokrome” malerier er farge, lys og overflate. Arbeidene er akryl på lerret og er produsert av tynne sjikt som tillater lys å trenge gjennom overflaten og omslutte pigmentet. Disse arbeidene er utført med maling i flere lag og ved bruk av semi-transparent akrylmaling. Malerienes kunstneriske kvalitet befinner seg blant annet i den komplekse blandingen mellom det maleriske og naturlige lyset.

Det kritiske elementet i Pihls prosjekt er hvordan estetikk og den visuelle kulturen involverer og invaderer våre liv. Med sine tilsynelatende perfekte flater og sine oscillerende farger har han fanget den glatte og perfekte estetikken i den visuelle dagligdagse kulturen. Spørsmål rundt det kulturelle, politiske og etiske masseforbruk av bilder, er sentrale temaer i verkene hans.

En motor i kunstnerskapet mitt, er å observere den enorme produksjonen av estetikk som vestlig kultur har utviklet i kjølvannet av kapitalisme og globalisering. Skjønnhet er forvekslet med vanedannende perfeksjonisme som skaper total blindhet, har han en gang uttalt.

I bildene sine stemmer han det visuelle vokabularet så lavt at sjansen for ikke å kommunisere er stor. Han bearbeider maleriene til en ”smooth” – overflate, og det kan være nærliggende å tillegge dem utelukkende estetiske egenskaper. De fremstår som stressfrie, og kan se ut som de er maskinproduserte. Men den kunstneriske spenningen er mer kompleks enn som så. Spor fra prosessen, ”skjønnhetsfeil”, som bobler og riper fra behandlingen og synlige manipuleringer, blir vitale komponenter i det kunstneriske uttrykket. Dette er viktige elementer i den visuelle erfaringen. Spenningen mellom de tilslørte, nesten usynlige manipulasjonene og overflatens sensualitet, kan stå som metaforer for oppdagelse og avsløring.

Thomas Pihl bor og arbeider i New York City og i Bjørsvik i Lindås kommune.
Han er utdannet ved Kunstakademiet og Kunst- og håndverkskolen og School of Visual Arts – New York. Han er innkjøpt av offentlige og private samlinger i Norge og i utlandet. Han har hatt flere separatutstillinger i Norge og i utlandet, og har mottatt en rekke priser og utmerkelser.
Det er første gang han har separatutstilling i Kunstnerforbundet.

Følgende institusjoner har støttet utstillingen:
Sparebanken Vest Kunstnerstipend 2009
Ingrid Lindback Landgaard Stiftelse
Statens Kunstnerstipend

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Untitled #4
Untitled #5
Untitled #6
Untitled #3
Oversiktsbilde fra utstillingen
4 Untitled #4
akryl, 152,5 x 244,5 cm
5 Untitled #5
akryl, 152,5 x 244,5
6 Untitled #6
akryl, 152,5 x 244,5 cm
3 Untitled #3
akryl, 152,5 x 244,5
Untitled #2
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Untitled #2
akryl, 152,5 x 244,5 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Hanne Tyrmi skulptur/installasjon   vindussalen

Diaspora

Hanne Tyrmis nye installasjon er en logisk videreføring av hennes tidligere utstillinger, som alle har stilt spørsmål til kultur og kjønnsidentitet og utforsket menneskelige følelser og psykologi både i uttrykk og materialbruk. Selv om omfang og tema for arbeidene hennes har endret seg, tilnærmer hun seg alltid materialene på den samme gjennomarbeidete måten. De nye skulpturene fører tilskueren inn i en verden der minner, fakta og fiksjon går over i fri assosiasjon, et sted der en blir vitne til at det blir skapt nye ideer. Det er et skritt inn i et landskap der virkeligheten tilsløres, en gråsone mellom kunsten og verden utenfor galleriet. Konseptuelt fører den femdelte installasjonen hennes tilskueren bort fra etablert kunnskap og forventninger. Hun inviterer den besøkende med på en reise inn i en annen virkelighet.

Tyrmi kan på samme måte som buktaleren få en livløs gjenstand til å snakke. Hennes skulpturer snakker med kunstens språk, som betyr at de er synlige tegn på noe som vi kan tolke meninger ut av. Installasjonene er hennes middel til kommunikasjon med publikum. De skaper sammenhenger og gir ordene nytt innhold.

Diaspora er tittelen på utstillingen. Ordet betyr forflytning, eller å spre seg i alle retninger, men har også en betydning om noe mer tilbakeskuende enn rettet mot målet. Vi ønsker å vite mer om hvor disse skapningene kommer fra enn hvor de skal. I forestillingen om diaspora representerer start og mål uunngåelig motsatte krefter. Som i en magnet styrer disse kreftene vandringen og målet i en evig runddans, der det ene driver det andre. Utstillingens reise er uten mål og mening. Beliggenheten er ubestemt og aluminiumsflaten som dyra går på kopler dem fra ethvert kjent sted.

Hanne Tyrmi er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, hun har foretatt flere og lange studiereiser. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på mange kollektive utstillinger. Hanne Tyrmi har hatt flere utsmykningsoppdrag, og arbeidet med ulike film- og videoprosjekter. Det er første gang hun stiller ut i Kunstnerforbundet.

Les mer om kunstneren..

Diaspora, bord II
Diaspora, bord III
Diaspora, bord I
Diaspora, bord IV
2 Diaspora, bord II
kamfertre, 102x152x125 cm
Diaspora, bord III
metall, (bronse), 102x102x125 cm
1 Diaspora, bord I
porselen, 102x250x125 cm
4 Diaspora, bord IV
resin, 102x202x125 cm

Edith Lundebrekke relieffer   salene i 2. etasje

Interaksjon

I prosjektet Interaksjon viser Edith Lundebrekke relieffer av trespiler montert på bemalte treplater. Enkle systemer danner basis for hennes kunst. Slik hun har utforsket det her, vil bakgrunnen ha den samme inndelingen i alle relieffene, mens spilenes oppbygging samt valg av farge gir grunnlag for en variasjon av mønster. Spiler og bakgrunn danner sjikt som gjensidig påvirker hverandre. Spilene skaper en tredimensjonal virkning som gjør at bildet endrer seg ved bevegelse, og det oppstår en visuell tvetydighet som påvirker betrakterens persepsjon av verket.

I arbeidet med regelbundne systemer som har relasjoner til rom, sted og kontekst, har Lundebrekke blitt tildelt en rekke større utsmykningsoppdrag, blant annet for sykehus, skoler og Regjeringens Representasjonsanlegg.

Utstillingstittelen Interaksjon henspiller på arbeidenes farge, materiale og system og hvordan sammenvevingen av disse elementene kan påvirke til flere nivåer av opplevelse. Betrakterens blikk utfordres gjennom perseptuelle og optiske virkninger. I objektenes rike kompleksitet ligger nedfelt muligheter for både emosjonell og intellektuell tilnærming. Interaksjon refererer til samhandlingen mellom trespiler og bakgrunn, mellom farger og deres blandinger og mellom verk og betrakters bevegelsesmønster.

Edith Lundebrekke er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, med hovedfag ved institutt for tekstil. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge og deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene hennes er innkjøpt av landets ledende kunstinstitusjoner, og hun har utført mange utsmykninger for offentlige aktører. Hun har opparbeidet seg lang erfaring som kunstnerisk konsulent og kurator.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Vibrant Green
Deep Purple
Sycamore
Deep Purple / Blue Velvet
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Vibrant Green
bemalt tre, 100 x 120 cm
3 Deep Purple
bemalt tre, 120x100 cm
7 Sycamore
bemalt tre, 100x120 cm
5 og 6 Deep Purple / Blue Velvet
bemalt tre, 2 stk. 120x 100 cm
Mellow Yellow
Peroba Rosa
Peroba Rosa
Magenta Moaré
4 Mellow Yellow
tre, 100x120 cm
8 Peroba Rosa
tre relieff, 100x100 cm
8 Peroba Rosa
tre, 100x100 cm
3 Magenta Moaré
trerelieff, 90x120 cm