Utstilling 15. mai - 6. juni 2010

Bård Ask maleri   overlyssalen

Black Light/White Heat

Installasjon

Bård Asks utstilling Black Light/White Heat tar utgangspunkt i betrakterens forventninger til stedet og spiller opp under disse. Ask gjør usynlige inngrep i Kunstnerforbundets arkitektoniske fremtoning og fører oss på denne måten inn i et univers som peker langt ut over gallerirommet. Black Light/White Heat legger an til en labyrintisk virkelighetsoppfattelse hvor skillelinjene mellom natt og dag, rom og atmosfære, glir over i hverandre.

Utstillingen spiller på hele sanseapparatet, og betrakteren blir suggerert inn i en annen verden enn den man tilsynelatende ankom; Kunstnerforbundets white cube. Black Light/White Heat er en utstilling som utfordrer de tradisjonelle oppfatningene av institusjonen samtidig som den spiller opp under overlyssalens særegne og vakre karakter. Bård Ask skaper en ambivalens som forvirrer oss samtidig som vi får sjansen til å bli henført av lyd, lys og en estetikk som hever blikket opp og ut over gallerirommets vegger.

Bård Ask (f. 1976) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og har hatt en aktiv utstillingsvirksomhet siden han ble uteksaminert i 2005. De siste årene har Ask stilt ut ved en rekke internasjonale institusjoner som Nordic House i Reykjavik, Centrum för Fotografi i Stockholm, Fuzuè Arte e Cultura i Rio de Janeiro og Paris Photo ved Carrousel du Louvre. I 2007 var Ask en av fire nominerte til Statoils Kunststipend. Videre har Ask blant annet stilt ut ved Vestfossen Kunstlaboratorium, Fotogalleriet i Oslo, Galleri NO. 5 i Bergen Kunsthall, Kunstnerforbundet, Galleri Fimbul, Momentum, og Høstutstillingen, Kunstnernes Hus. Ask bor og arbeider i Paris og Oslo.

Musikken til verket er laget av Staffan Linzatti i samarbeid med Bård Ask.

Les mer om kunstneren..

Black Light/White Heat
Black Light/White Heat
Installasjon

Kristin Kanter maleri   vindussalen

maleri

Kanter arbeider hovedsakelig med maleri og er særlig opptatt av forholdet mellom farge, flate og strek. Utgangspunktet for kunsten hennes er analytisk, utforskende og intellektuelt, og bildene gir umiddelbart inntrykk av et ”stillferdig alvor”.

Kanter er en søkende og absolutt lekende maler. Verkene hennes gir oss et inntrykk av en langsomhet, og i motivene ligger det alltid en idé. Selv om denne ideen ikke oppfattes umiddelbart.

I utstillingen i Kunstnerforbundet beveger Kanter seg vekk fra en mer abstrakt tilnærming og motivene er delvis knyttet til et naturromantisk univers av planter, trær og jord. I en avklaret form illustreres dette perspektivet i en serie akvareller med skogsmotiv.

Kristin Kanter har sin utdanning fra SHKS, kunstakademiet i Gdansk Polen og Statens Kunstakademi i Oslo hvor hun var ferdig i 1991. Siden da har hun hatt flere separatutstillinger og deltatt på flere kollektive utstilinger.

Les mer om kunstneren..

Peon I
Peon II
Peon III
Konstruksjon
Hånd i hånd
1 Peon I
olje på lerret, 100x100 cm
2 Peon II
olje på lerret, 150x160 cm
3 Peon III
olje på lerret, 100x100 cm
4 Konstruksjon
olje på lerret, 100x100 cm
5 Hånd i hånd
olje på lerret, 100x100 cm
Caltanisetta
Hildring
6 Caltanisetta
olje på lerret, 150x160 cm
9 Hildring
olje på lerret, 160x150 cm

Line Garlind smykker   2. etasje

Collection 2

Smykker

Line Garlind har valgt å bruke det engelske ordet collection i utstillingens tittel ettersom dette på norsk kan oversettes til både kolleksjon og samling. I så måte er denne utstillingen en videreføring av hennes forrige prosjekt, Collection, på Akershus Kunstnersenter i 2007.

Garlind har arbeidet videre med lenker og kjeder som idé. Blant annet har hun latt seg inspirere og fascinere av sølv- og gullenker i metervare. Hos grossister er lenkene viklet rundt svære sneller av hensiktsmessige årsaker. Slike praktiske anordninger for oppbevaring av gjenstander, finner Garlind interessante formale kvaliteter i. Med forankring i gullsmedteknikk er snellene bearbeidet på en måte som henviser til andre betydningshorisonter enn opprinnelig. Kjedene og lenkene har også blitt gitt en presentasjonsform som kommenterer deres kommersielle verdi som kolleksjon. Samtidig siktes det til betydninger knyttet til historie og affeksjon. Arbeidet “Tiny survivors” er en samling brukte barnekjeder som åpent inviterer til potensielle fortellinger og symboler.

Garlind er en smykkekunstner som overrasker gjennom grenseløse valg og sammenstillinger av materialer. Edle tradisjonelle metaller og steiner kan inngå i fruktbare kombinasjoner med produksjonsredskaper og ting som i utgangspunktet har sirkulert i hverdagsbruk – klesklyper, kakemenn, konfekt. Hun vektlegger parallellene til det virkelige liv og understreker gjerne at smykkenes tilblivelse henger nært sammen med kroppen som skal bære dem.

Line Garlind er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hun har deltatt på en mengde kollektivutstillinger i nasjonalt og internasjonalt og hatt flere separatutstillinger i Norge. Hennes arbeider er innkjøpt av kunstindustrimuseene i Oslo og Bergen.

Les mer om kunstneren..

Sara`s pride
Uten tittel
Samlebilde
Oversiktsbilde fra utstillingen
7 Sara`s pride
menneskehår, sølv, citrin, 9x7x2 cm
9 Uten tittel
925 sølv, diamant, 0,25 c, og valnøttre, høyde 8 cm
2-5 Samlebilde
Ametyst/Koral/Agat/Serpentin, ametyst, 925 sølv og trevirke, 7x8x2 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen

Ole Møller foto   lille sal

Fotografi

I Ole Møllers billedverden skildres vår eksistens som en skjør og utsatt konstruksjon. Møller iscenesetter rom i svart/hvitt uten menneskelig tilstedeværelse og hvor det i overført betydning ligger ledetråder til oppvekstskildring som favner om det forunderlige og begripelige, det frihetsberøvende og grenseløse.

I Møllers motiver er fokus rettet mot menneskers virke i natur og arkitektur. De fotograferte miljøene synes å være tilfeldig plukket og rommer ingen antydninger om geografisk gjenkjennelse. Bygningsfragmenter og fasader er avbildet uten at deres funksjon eller videre kontekst synes åpenbar. Ofte har Møller landet på et utvalg detaljer som er framhevet i kraft av deres visuelle form og poetiske kvaliteter. Disse kan gjerne fremstå med skulpturelle egenskaper da det er lagt vekt på vesentlige elementer som lys- og skyggemodulering, overflatebehandling og komposisjon.

Bildenes flertydige fortolkningsmuligheter ligger i bruken av symboler. Fotografens blikk og hans forelagte utvalg i motivene bygger opp under et billedspråk som forteller i overført betydning. I dokumentasjonene av forlatt bygningsmasse er grunnen ryddet for sanselige og assosiasjonsskapende opplevelser.

Ole Møller er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Kunstakademiet i Oslo. Han har fotografert aktivt siden 1960-tallet. I 2010 viser han, i tillegg til i Kunstnerforbundet, også separatutstilling i Fotografiens Hus i Oslo.

Les mer om kunstneren..

Heaven Up Here
U.t.
U.t.
U.t.
Upcoming generation
1 Heaven Up Here
Inkjet print, 92x61 cm
2 U.t.
Inkjet print, 92x61 cm
3 U.t.
Inkjet print, 92x61 cm
4 U.t.
Inkjet print, 92x61 cm
5 Upcoming generation
Inkjet print, 92x61 cm
Wound
Into Your Heart
Marius (Diptych)
6 Wound
Inkjet print, 92x61 cm
7 Into Your Heart
Inkjet print, 92x61 cm
Marius (Diptych)
Inkjet print, 2 stk. 112x61 cm