Utstilling 12. august - 12. september 2010

Stian Eide Kluge / Steffen Håndlykken installasjon   vindussalen

Med utstillingstittelen “bar too MAY us” bruker Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge installasjon som teknikk for å vise oss skulpturer og videoer de har laget.

De to kunstnerne har arbeidet sammen om flere utstillinger.

Steffen Håndlykken (f. 1981) har MA i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo (2008). Han har nylig deltatt på utstillinger ved Tegnebiennalen 2010, Moss; Telemark kunstnersenter, Skien og 0047, Oslo. Som del av kunstnergruppen Institutt for farge har han også stilt ut på blant annet Nasjonalmuseet for kunst, Oslo; Oslo Kunstforening; LIAF, Svolvær og Manufacturing Today, Trondheim. Steffen Håndlykken driver visningsstedet 1857 i Oslo sammen med Stian Eide Kluge.

Stian Eide Kluge (f. 1977) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og School of Visual Arts i New York. Hans arbeider er blant annet utstilt på Galleri MGM, Galleri Erik Steen, 0047 i Oslo, Galleri Trafo i Asker og Gabriel Rolt i Amsterdam. Han arbeider hovedsakelig med film, skulptur, tekst og foto. Siden 2010 har han for øvrig drevet visningsstedet 1857 i Oslo sammen med Steffen Håndlykken.

bar too MAY us, oversiktsbilde

bar too MAY us, oversiktsbilde

Per Ung skulptur   overlyssalen

Menneskekroppen og menneskesjelen er uadskillelig sammensmeltet

Denne utstillingen har “PAN” som tema. Skogguden har et navn som også omfatter all natur. Utstillingen består av nye og gamle skulpturer satt i sammenheng for å belyse temaet.

- Mine skulpturer handler om livet. Jeg vil at de skal si noe om det å være menneske. At de skal dreie seg om noe fundamentalt i menneskelig uttrykk og form. Menneskekroppen og menneskesjelen er uadskillelig sammensmeltet og dette er både mål, mening og motivasjon i min kunst. All min energi vies til å bryte gjennom overflaten og nå frem til det vesentlige. Slik har Per Ung beskrevet sin kunst og motivasjonen som gjør ham til billedhugger.

Ung tilhører en av de siste generasjoner som ble dyrket frem av den klassiske figurative etterkrigsskulpturtradisjonen. Ung begynte sin kunstneriske utdanning som 19-åring under Per Palle Storm på Kunstakademiet. Han debuterte på Høstutstillingen i 1954 og med separatutstilling på Unge Kunstneres Samfund i 1956. Sitt gjennombrudd som billedhugger fikk han i den store konkurransen av Johanne Dybwad i 1956, da han var 21 år gammel.
Per Ung har tidligere stilt ut i Kunstnerforbundet i 1979 og i 1990.

På 1970 tallet kom Per Ung frem til den romantiske og dramatiske stilen som etter hvert har blitt hans kjennemerke, og der menneskekroppen er et svært viktig motiv. Senere har det skjedd nok en dreining i hans kunstnerskap mot flere mytologiske motiver og en fri og personlig modellering.

Kjærlighet og følelser i forholdet mellom mann og kvinne er et fremtredende motiv. Flere av hans verk utmerker seg særlig med sine kjærlighetsgrupper og erotiske enkeltfigurer der formidling av følelser som glede, sorg, kjærlighet og erotikk er grunnleggende.
Per Ung har utført et stort antall portrettstatuer og monumenter i hele landet, og han er innkjøpt av en rekke offentlige og private institusjoner. Hans arbeider er representert blant annet i Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Oslo Kommunes Kunstsamlinger.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Pan
St. Sebastian
Venus
Orpheus
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Pan
gips, høyde 225 cm
7 St. Sebastian
bronse, høyde 55 cm
4 Venus
bronse, høyde 46 cm
8 Orpheus
bronse, høyde65 cm
Poseidon
Memento Mori
Korsfestet
Avgrunnen
Euripedes
10 Poseidon
bronse, høyde 42 cm
1 Memento Mori
bronse, høyde 26 cm
3 Korsfestet
gips, høyde 222 cm
12 Avgrunnen
bronse, høyde 48 cm
11 Euripedes
bronse, høyde 56 cm
Paolo og Francesca
Oversiktsbilde fra utstillingen
Endymion
6 Paolo og Francesca
bronse, høyde 31 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Endymion
bronse, høyde 76 cm

Anne Line Sund keramikk   salene i 2. etasje

- Det virkelige kan være så mangt, som for eksempel de gjenstandene som befinner seg på Anne Line Sunds utstilling, for de er virkelige nok. De er laget av leire, fyller et bestemt volum, kan måles og veies, har en spesifikk tekstur og forskjellige farger, men kan også knuses og ødelegges. Slik sett er de like virkelige som steiner og blomster, vann og fjell. For de har en materiell karakter som vi vanligvis anser som ett av kjennetegnene ved det virkelige. På den andre siden er disse gjenstandene også egnet til å forvirre oss. For vel er de virkelige, men kommer de også inn under begrepet virkelighet? Kan vi uten problemer hevde at disse keramiske objektene imiterer eller henspiller på virkeligheten?

Vi må ty til analogier og metaforer for å kunne gi et visst inntrykk av Anne Line Sunds keramiske arbeider. Enkelte har en nokså klar trestruktur med relativt tynne grener som fletter seg sammen oppover og avsetter vakre, hvite knopper. Mens andre ligner mer på gamle, liggende trestammer som her og der har noen grener som stikker ut og opp. En tredje gruppe har nederst visse likheter med en vase, men lar vi blikket gli oppover, forvandles den mer og mer til et tre med avskårne grener og knopper.

Samtidig har disse gjenstandene også en interessant helhetsform som vi bare kan komme i kontakt med ved å prøve og finne begreper eller konsepter som kan gi oss en viss idé om hva det dreier seg om. Men ikke bare ett konsept, for det bringer oss bare et stykke på vei – vi må ha flere som vi først prøver ut og så må bytte ut med andre i en intellektuell bevegelse som aldri når noe mål. For det er selve prosessen som er avgjørende. Det er her det finurlige ligger ved denne utstillingen. Den involverer oss på den ene siden i en erkjennelsesprosess som hele tiden driver oss videre, mens den på den andre siden lar oss oppleve objekter som i seg selv kan gi oss en meditativ stillhet og ro fordi hver av dem har så mye som krever oppmerksomhet og som vi kan grunne over – teksturer, bilder og farger.

- Jeg arbeider eksperimentelt med det tredimensjonale, farge og flate, samt funksjon, forklarer Anne Line Sund. Disse feltene bruker jeg som prinsipper for utnyttelse, og fordypninger foretas innen hvert felt, og i kombinasjoner mellom dem. Det er samtidig viktig for meg å videreutvikle keramisk faglige håndverks- og tekniske metoder da disse stadig genererer rikere registre for nye uttrykksløsninger. Gjennom leirematerialets egenskaper og utstråling synliggjør jeg egne og personlige kunstneriske uttrykk. Noe av dette handler om å forrykke forholdet mellom språk og virkelighet, slik at refleksjonen gis nye muligheter.

Sund er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge og deltatt i en mengde kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hennes arbeider er innkjøpt av større aktører i næringslivet og er representert i samlingene til de tre kunstindustrimuseene våre.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Dronning med domene
Nøkkens krone
Mycel II
Snart hos skogens gull
Oversiktsbilde fra utstillingen
8 Dronning med domene
Vingerlingleire, høyde: 52 cm
2 Nøkkens krone
Vingerlingleire, høyde 35 cm
5 Mycel II
Vingerlingleire, høyde 64 cm
6 Snart hos skogens gull
Vingerlingleire, høyde 21 cm
Vogtsgate
Inget hespetre
4 Vogtsgate
Vingerlingleire, høyde 55 cm
7 Inget hespetre
Vingerlingleire, høyde 59 cm

Joachim Cossais maleri

Det er ingen umiddelbar logikk som møter oss i maleriene til Joachim Cossais. Eller, om det er en logikk der, så er den flyktig. I det man tror man forstår referansene og kildematerialet, forsvinner denne forståelsen inn i stringente mønstre, farger vi sjeldent ser andre steder og tydelige, planlagte abstraksjoner.

Det finnes historier i bildene, men det er opptil en selv å ta vare på disse og gå videre med dem. Men også som det er med drømmer, kan det virke som om disse historiene ikke passer helt sammen med hvordan hjernen vår husker ting.

Hva bildene viser, virker så flyktig at det nesten er umulig å tro at de ikke har sitt opphav i drømmer – men i Cossais´ tilfelle er drømmene fraværende. Det er som om tenkingen om bilder fra drømmer er satt i revers. Gjennom malerier som både virker sporadisk inspirerte og møysommelig utarbeidet lenge før første penselstrøk, prøver Cossais og gjeninjisere drømmer tilbake til sin virkelighet.

Joachim Cossais er født i Oslo i 1972, og han er utdannet ved Statens Kunstakademi og Gerrit Rietwald Academie i Amsterdam. Cossais er representert ved galleriet GAD og har stilt ut der en rekke ganger. Han har deltatt på flere utstillinger i utlandet, blant annet i København og Berlin. Cossais er kjøpt inn av Statoil, Malmö Konstmuseum, Göteborg Konstmuseum, Statens Post- og Teletilsyn og av en rekke private samlere.
Samtidig med utstillingen i Kunstnerforbundet, deltar han på utstillingen Mutant Pop på Gallery Loyal i Malmö, kuratert av Joe Grillo.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Trashbat
You either follow or you lead
Night shade
TRANSFORMERS
Oversiktsbilde fra utstillingen
3 Trashbat
akryl og olje på lerret, 140x160 cm
5 You either follow or you lead
akryl og olje på lerret, 140x160 cm
2 Night shade
akryl og olje på lerret, 250x220 cm
1 TRANSFORMERS
mixedmedia
Purple prose. The Gevaudan monster
Stop blocking my vview
4 Purple prose. The Gevaudan monster
akryl og olje på lerret, 140x160 cm
7 Stop blocking my vview
olje på lerret, 120x100 cm