Utstilling 21. oktober - 21. november 2010

Ulf Nilsen maleri   overlyssalen

Views From A Balcony er tittelen på Ulf Nilsens utstilling i Kunstnerforbundet. Maleriene viser scener fra stranden og kan sammenliknes med dagbokens antydende språk, forstått som en bearbeiding av noe som har vært, men også som en fremadskuende drøm om hva som kan bli. Utstillingen rammes inn av Nilsens selvskrevne dikt om å betrakte hendelser på en spesiell dag ved stranden. Teksten henspeiler på en opplevelse de fleste kan kjenne seg igjen i, nemlig å ligge på en strand og se opp på skyene. Undres. Fantasere.

I utstillingen ser vi situasjoner hvor mennesker graver i jorden og samler vrakrester på stranden. Så begynner historien. Hva leter de etter? Skal de bygge noe? Stiger de opp av sanden, eller synker de ned? Alle scenene representerer i utgangspunktet kjente situasjoner for oss som betraktere. Men plutselig innser man at det er noe som ikke stemmer. Alltid finnes det en ventende stillhet i hans malerier.

I maleriet Sisters samler to kvinner vrakgods i vannet. Nok en kjent scene. Maleriet er fylt av et dramatisk stille lys, og et stummende mørkeblått bånd preger maleriets midtre del. De lysere punktene i det mørke feltet fungerer nesten som hull i et uferdig puslespill. Kanskje kvinnene konsentrerer seg om å løse en gåte og finne de manglende bitene? Lerretet skinner gjennom malingen flere steder slik at kroppene blir forent med lerretet. I så måte problematiserer Nilsen modernismens mediumsspesifisitet og fastslår maleriets status som todimensjonal flate, i kontrast til dets evne til å representere drømmen, det irrasjonelle og tvetydige.

Nilsen iscenesetter maleriene sine i en utstillingskontekst ved å tilføre elementer av glass og speil som forsterker, understreker og binder sammen utstillingens malerier gjennom en referanse til himmel og vann, sand og jord. Speilet i gallerirommet gir betrakteren følelsen av å være flytende og vektløs over en uendelig grunn. Himmelen trekkes ned i rommet. Drøm og virkelighet møtes i speilet. Betrakterens tilstedeværelse i forhold til verket forsterkes når han eller hun møter sitt eget blikk i speilet. Illusjonen brytes. Virkeligheten er plutselig til stede i drømmen.

Nilsen arbeider med spor, etterklang og minner. Bearbeidelser av tid. I sitt kunstnerskap har han gjennomgående arbeidet med problematiseringer av vann, jord, luft og ild. Det transparente språket i vannet, kombineres med maleriet som noe substansielt, konkret og fysisk.

Dersom man skal forsøke å beskrive et gjennomgående billedspråk hos en så variert kunstner som Ulf Nilsen, er det nærliggende å trekke frem spenningen mellom det konkrete og det tvetydige. Drøm og virkelighet. Maleriets konkrete tilværelse, og kunstens fantasiverden.
Ved denne utstillingen viderefører Ulf Nilsen sin utforskning av maleriet som et stedsvitne.

Ulf Nilsen er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, og har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Han er innkjøpt av offentlige og private samlinger.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra ustillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Geology
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra ustillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Geology
olje på lerret, 170x150 cm
Digging for Gold
Patterns
View from the Balcony
Girl Talk
Sisters
2 Digging for Gold
olje på lerret, 170x200 cm
3 Patterns
olje på lerret, 170x150 cm
4 View from the Balcony
olje på lerret, 170x200 cm
5 Girl Talk
olje på lerret, 170x150 cm
6 Sisters
olje på lerret, 170x200 cm
At Day's End
Under a Full Moon
The First Born
7 At Day's End
olje på lerret, 170x200 cm
8 Under a Full Moon
olje på lerret, 170x150 cm
9 The First Born
olje på lerret, 170x110 og 170x00 cm

Josephine Lindstrøm fotografi   salene i 2. etasje

I fotografiene sine tar Josephine Lindstrøm utgangspunkt i en problemstilling knyttet til øyet og hvordan vi opplever våre omgivelser gjennom erfaringen av å se. Bildene gjør betrakteren oppmerksom på sitt eget blikk og hvordan man forstår og tolker det øyet ser. Fotografiene befinner seg i et felt mellom det helt konkrete og abstraksjonen; hva vi faktisk ser og det vi ikke ser eller klarer å lese. Bildene forteller om den eksistensielle opplevelsen av å tape oversikt og hvordan det som er kjent og konkret plutselig kan fortone seg diffust og abstrakt. Det som avbildes er noe helt vanlig som vender seg mot seg selv og blir til noe mer, noe annet. Betrakteren må se en gang til.

Tildekningen i fotografiene er ikke konstruert; mørket, lyset eller tåken er virkelig til stede; vi ser det som tildekker, ikke nødvendigvis det vi trodde vi skulle se. Det abstrakte er konkret. Denne opplevelsen gjør noe med bildet som får oss til å reflektere over ikke bare det vi ser, men også på hvilken måte vi ser. I møtet med bildet er det mer enn én virkelighetserkjennelse. Usynligheten, tildekningen og det som tilhører bildets abstrakte kvaliteter er i seg selv en del av bildets virkelighet. Denne erkjennelsen problematiserer vår erfaring av å se; vårt blikk er preget av kulturelle, sosiale og psykologiske føringer når vi prøver å begripe; å sette begrep på det vi forstår som virkeligheten.

I serien Lys vises interiør med utsyn gjennom ulike vindu. Lyset som strømmer inn gjennom vinduet er av den typen som blender blikket og visker ut; det som er utenfor vinduet er i ferd med å oppløses av dagslyset. Den skarpt gjengitte vinduskarmen er rammen og referansen som gjør at vi begynner å lete etter noe gjenkjennelig utenfor vinduet, men dette ”noe” er i ferd med å forsvinne i abstraksjonen. Opplevelsen minner om det å bli blendet; hvordan øynene skifter mellom det mørke og det lyse rommet.

Serien Mørke portrett viser portretter av mennesker der ansiktet er bortimot usynlig i mørket mens omrisset av hodet er opplyst og klart. I samtlige av portrettene får vi inntrykk av at personen som er avbildet ser rett på oss; undrende, vurderende, men vi kan ikke tydelig se blikket som ser på oss/kameraet. Det kan oppleves som ubehagelig å stå ansikt til ansikt uten å skjelne, uten å kunne lese, uten å kunne gripe mennesket, men dette tilhører også en grunnleggende erfaring i møtet med andre mennesker.

Glunz camera
Blant alle eiendelene som var igjen etter at Lindstrøms mormor døde i 1997, var en liten pappboks med den trykte teksten Glunz camera. Hun åpnet denne boksen i 2009 og fant over 250 gamle negativer. Det fulgte ingen informasjon med, ingen notater som fortalte hvor eller når fotografiene var tatt, hvem personene på bildene er eller hvem som har stått bak kameraet. Det at mange av fotografiene ikke er stedlig eller tidsmessig plassert og personer og steder er ukjente, ga henne muligheten til å oppleve ’bildet som bilde’. Glunz camera er et møte og en utveksling mellom tekst og bilde; hun har samlet litterære og kunstteoretiske tekstutdrag og satt dem sammen med bilder fra boksen. Arbeidet kan sees som et ”artist statement”; en kunstnerisk erklæring som betegner det som interesserer og fascinerer henne som kunstner.

Lindstrøm er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og har gjennomført et masterstudie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Les mer om kunstneren..

Mørke portrett
Mørke portrett
Mørke portrett (IJ)
Mørke potrett (O)
Mørke portrett (H)
1 Mørke portrett
c-print, 74x74 cm
4 Mørke portrett
c-print, 74x74 cm
2 Mørke portrett (IJ)
C-print, 74x74 cm
6 Mørke potrett (O)
C-print, 74x74 cm
5 Mørke portrett (H)
c-print, 74x74 cm
Mørke portrett (I)
Mørke portrett (L)
Lys
Lys (snor)
Lys (vinduskarm)
Mørke portrett (I)
c-print, 74x74 cm
7 Mørke portrett (L)
c-print, 74x74 cm
8 Lys
c-print, aluminium, 110x135,5 cm
9 Lys (snor)
c-print på aluminium, 110x121 cm
10 Lys (vinduskarm)
c-print på aluminium, 110x135,5 cm
Lys (rundt bord)
11 Lys (rundt bord)
c-print på aluminium, 110x135,5 cm

Torbjørn Kvasbø keramiske objekter   vindussalen

Lek og eksperimentering med materialitet, former, teksturer og farger karakteriserer Torbjørn Kvasbøs
keramiske virksomhet. Kvasbø forsøker å samle alle disse spor i leire til mer komplekse romslige sammenhenger: et golv, en vegg eller et helt rom. Det skal være sterkt og levende, og et trøkk i solar plexus, sier han selv om arbeidene sine. Kvasbø arbeider med store objekt og store format i keramikk, og han utvikler mer og mer arbeidet i sammenheng med det rom eller de omgivelser gjenstandene skal fungere i. Han utforsker og utvikler de språklige mulighetene som er i materialet, håndverket og prosessene samt finner relevans i større sammenheng enn bare i objektet selv.

Ved en tidligere utstilling har Øivind Storm Bjerke blant annet skrevet om Torbjørn Kvasbø:

“Torbjørn Kvasbø er et verdensnavn innen moderne keramikk og alene verdt et besøk til Ringebu. Kvasbø har hatt bopel i Venabygd i mer enn tretti år – i tolv av dem var han professor først i Gøteborg og senere i Stockholm med ansvar for utdanningen av keramikere.
Gjennom en flittig aktivitet som lærer ved internasjonale workshops er han en drivende kraft i arbeidet for å utbre sitt håndverk.

Kvasbøs keramikk har et materielt nærvær som etter hvert er tilført en sofistikert spenning mellom det grove og barokke til det forfinet enkle som hever hans kunst over å settes i bås. Kunstnerisk smelter han sammen med et rikt felt av referanser som kan assosieres både til østasiatiske håndverkstradisjoner og vestlig abstrakt ekspressiv skulptur som peker langt utover lokale tradisjoner.

Torbjørn Kvasbø er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, Institutt for keramikk. Han har vært professor og leder ved Institutionen för keramikkonst ved Högskolan för Design och Konsthantverk ved Gøteborgs universitet, og professor og leder ved Institutionen för keramik och glas ved Konstfack, Stockholm. Kvasbø har hatt flere separtautstillinger i inn- og utland og er innkjøpt av private og offentlige institusjoner.

Les mer om kunstneren..

Brun/svart sandblåst stakk
Rød stakk
Hvit stakk
Grønn stakk
Vaseklase
1 Brun/svart sandblåst stakk
leire, høyde 80 cm
2 Rød stakk
leire, høyde 74 cm
3 Hvit stakk
leire, høyde 86 cm
4 Grønn stakk
leire, høyde 74 cm
9 Vaseklase
Porsgrunn porselensvaser
Hvit sandblåst stakk
Terracotta sandblåst stakk
Oversiktsbilde fra utstillingen
Gul stakk
Turkis stakk
7 Hvit sandblåst stakk
leire, høyde 84 cm
8 Terracotta sandblåst stakk
leire, høyde 79 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
6 Gul stakk
leire, høyde 77 cm
5 Turkis stakk
leire, høyde 85 cm