Utstilling 12. mai - 3. juni 2007

Steinar Elstrøm gouach   overlyssalen

I overlyssalen viser Steinar Elstrøm nye malerier i små formater. Elstrøms bilder kan leses inn i en allegoritradisjon, som en billedlig fremstilling av en abstrakt egenskap eller av en idé. Allegorien kan ses som en kjede av symboler som til sammen danner en liten fortelling, gjerne med et pedagogisk formål. Fortellingene i arbeidene som presenteres er blitt åpne og uforpliktende og innholdet i det enkelte verk eksperimenterende og mangetydig. Elstrøm viser 55 verk og utstillingen kan leses som kunstnerens personlige prosess for å bygge opp og tilgjengeliggjøre et objektivt billedarkiv.

Elstrøm er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo (1978-1980) og Statens Kunstakademi (1980-1984). Han har tidligere deltatt på en rekke kollektivutstillinger og hatt flere separatutstillinger. Elstrøms arbeider er innkjøpt av flere offentlige og private samlinger, blant andre Norsk kulturråd, Museet for samtidskunst, Utenriksdepartementet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og Bergen Kunstmuseum.

Les mer om kunstneren..

Anrop
Mentalitet
Blow
U.t.
Mentalitet II
18 Anrop
gouache, 30x24 cm
Mentalitet
gouach, 30x40 cm
16 Blow
gouache, 34x28 cm
U.t.
gouach, 34x34 cm
Mentalitet II
gouach på papir, 30x40 cm
Tom Tits drøm
Status
Mentalitet III
Borea
Poeten venter
Tom Tits drøm
gouach på papir, 30x30 cm
14 Status
gouach på papir, 30x24 cm
38 Mentalitet III
gouach på papir, 40x30 cm
30 Borea
gouach på papir, 30x24 cm
Poeten venter
gouach, 34x25 cm

Kari Steihaug installasjon   vindussalen

I vindussalen viser Kari Steihaug tre installasjonsarbeider hvor verkene består av klær som rakner, spoler og tråder i rommet, samt foto. Steihaug velger utslitte eller ufullendte strikkede klær som utgangspunkt. Arbeidene er prosessorienterte og bygges opp gjennom dekonstruksjon og konstruksjon. Hun fortsetter på noe som finnes, river ned og bygger opp, legger til og trekker fra. Tid og forgjengelighet opptar Steihaug og avspeiles i hennes arbeider. I herværende utstilling har hun gått tettere på temaer hun har arbeidet med tidligere, som poesien i det uperfekte, den skjøre overgangen fra en form eller tilstand til en annen, oppløsning og forskyvning av innhold og mening.

Steihaug er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen, Inst. for Tekstil 1994-2000, Manchester Metropolitan University 1997, Kunsthøgskolen i Oslo, Tegning, modellér og grafikk 1990-1992. Hun har deltatt på en rekke kollektivutstillinger i inn- og utland, og hatt flere separate utstillinger. Hennes arbeider er innkjøpt av flere offentlige samlinger, blant annet Norsk Kulturråd, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim og Pilotgalleriet, Akershus Kunstnersenter. Hun har også hatt flere utsmykningsoppdrag.

Les mer om kunstneren..

Arvegods
3 Arvegods
opprekte klær, spoler, strikket genser, variabel størrelse

Siri Brekke keramikk   2. etasje

I 2. etasje viser Siri Brekke en rekke verk i materialene steingods og porselen, med utstillingstittelen er Eit Slags Paradis. Arbeidene er skapt i form av fat for frukt, fontener, blomstrende grener med mer. Brekke benytter gjerne trompe l’oeil (lure øyet)-effekten som i kunsthistorien er kjent fra barokkens malerkunst, og er ment å gi et synsbedrag. Gjenstander framstilles så naturtro at betrakteren forledes til å tro at det er selve gjenstanden som materialiserer seg i stedet for en illusjon.

Brekke er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. for spesialisert kunst, med hovedfag ved seksjon for keramikk i 2005, Utveksling ved Konstfack, avd. for keramik och glas, Stockholm 2002, Høgskolen i Akershus, Formgiving og produktdesign, avd. for keramikk 1996-98 og Høgskolen i Telemark, Folkekulturstudier 1995-96. Hun har deltatt på en rekke kollektive utstillinger og holdt flere separate utstillinger i inn- og utland. Brekke er foreløpig ikke innkjøpt til offentlige eller private samlinger.

Les mer om kunstneren..

Bløming
Bløming
Fat for ti pærer
Lyspærer
Bløming
5 Bløming
steingods, 3x4m
2 Fat for ti pærer
steingods, diam 32 cm
11 Lyspærer
porselen, 8x5 cm

Hanne Haukom keramikk   2. etasje

I 2. etasje viser Hanne Haukom to verksserier med titlene er Gul vår, god sommer og Blomsterkasser. Hun har i mange år hatt mønster, ornamentikk og flatekomposisjon som tema i sine arbeider, og undersøker begrep som rytme, mellomrom, mengde og farge på plater av støpt porselen (fliser). Hun utforsker gjerne grenselandet mellom mønster og bilde og lar det uforutsigbare spille sammen med det kontrollerte og planlagte.

Haukom er utdannet ved Statens lærerhøgskole i forming, Blaker 1989-91, Statens høgskole for kunsthåndverk og design, Bergen 1991-97. Hun har deltatt på en rekke kollektive utstillinger og hatt flere separate utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider er innkjøpt av blant andre Pilotgalleriet, Akershus Kunstner-senter, Norsk Kulturråd og Vestlandske Kunstindustrimuseum. Hun har også hatt en rekke utsmykningsoppdrag.

Les mer om kunstneren..

Gul vår, god sommer
Blomsterkasser
Gul vår, god sommer
19-27 Blomsterkasser
porselen, 21x21 cm.