Utstilling 10. februar - 6. mars 2011

May Bente Aronsen tekstil   overlyssalen

Visuelle forskyvninger
Flettverk, flyktighet, myke kontraster mellom lys/skygge. Stikkordene er mange for
May Bente Aronsens tekstile arbeider. Aronsen har ofte benyttet seg av en lamellteknikk hvor hun formskjærer ullflater som settes sammen i formale strukturer. Ettersom lamellene er formskåret, oppstår et tredimensjonalt relieffbilde når hovedmotivet ses fra frontal vinkel.

Ser man lamellmotivet på skrå fra sidene, forandrer motivet seg gradvis. Hver lamell er innsatt med ulik farge på to sider, slik at persepsjonen av kunstverket forandrer seg, avhengig av hvilken side man betrakter det fra. Observerer man tekstilmotivet på skrå fra siden, får man en tredimensjonal bølgende opplevelse. Når motivet oppleves frontalt, oppstår en relieffeffekt og lys/skyggespill mellom bølgende former. Frontalt blir hovedmotivets figurer også tydelig; ulike sirkler anvendes som grunnform.

Aronsens lamellstrukturer aktiverer tilskueren, og tvinger han/henne til å forflytte seg rundt verket. Persepsjonen av det tekstile verket er i konstant bevegelse: Når man flytter ståsted, endres inntrykket stadig i en glidende rytme. Hennes tekstile lameller utgjør således en utfordrende kombinasjon av tradisjonelt bildemotiv (=flatekunst) og en form for tredimensjonal kunst som minner om skulpturelle mobiler.

Aronsens lameller viser innflytelse fra ulike kilder. Påvirkning fra 1960-tallets Op-Art (optisk kunst) og dens fokus på visuelle effekter i bevegelse, er gjenkjennelig. Lamellarbeidene gjenspeiler også kilder fra eldre kunsthistorie. Lamellteknikkens grunnprinsipp kan ses i altertavler og profane malerier på 1600- og 1700-tallet, hvor man skapte ”dobbeltmalerier” ved å lime trekantede prismer/rifler på en tavle. Prismene ble malt med hvert sitt bilde på to sider, slik at man kunne oppleve to forskjellige motiver ved å betrakte motivet skrått – enten fra venstre eller høyre. Sett rett frontalt, ble de to motivene oppløst i meningsløse striper. I den danske Vor Frue Kirke på Fyn er altertavlen bygd opp med et slikt dobbelt ”riflemaleri” fra ca 1760. Epitafet viser to ulike motiver fra Kristus’ lidelseshistorie.

May Bente Aronsens verk er flertydige og kan på samme måte oppleves fra flere vinkler. Dette var kanskje en av grunnene til at hun ble invitert i 2008 til å utsmykke flere rettssaler i et påbygg til Stockholms Tingsrätt, etter at hun vant den prestisjetunge Nordic Award in Textiles i 2007. Hennes tekstile lameller danner motsetningsfylte synsvinkler som tematiserer grunnkonflikten i en rettssak; partenes syn og posisjoner i en konflikt; hvordan en hendelse kan oppleves på totalt ulike måter, avhengig av ståsted og gjerning i konflikten.

May Bente Aronsen jobber også med ren flatekunst i andre tekstiler, hvor silhuetter av geometriske former danner intrikate grid-strukturer. Grunnstrukturer av rette, vertikale linjer adderes med sirkelformer, slik at krysspunktene mellom de loddrette linjene og sirklene skaper en visuell dynamikk.

I Aronsens tekstile strukturer med perforering av hull, sirkler og streker, oppstår særegne lys-og skyggespill, hvor lyset filtreres og silhuetter oppstår. Ensfargede strukturer i ullflatene har en nøkternhet som minner om renheten i japansk kunst. Hvem gjenkjenner ikke dette i bretteteknikken (origami) eller i den japanske arkitekturens skjermbrett hvor lys filtreres på mykt vis? I japansk kultur er ofte filtrende bruk av lys metaforisk knyttet til religiøse handlinger som omhandler renselse og indre transformasjon. Aronsens tekstile verk oppfordrer tilskueren til å oppdage verkets ulike visuelle uttrykk ved å stadig forflytte seg og sitt ståsted som betrakter. Til tross for den tilsynelatende ”åpne” enkelheten ved May Bente Aronsens tekstile verk, rommer de samtidig en visuell kompleksitet og flertydighet.
Kaare Stang

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Curtain
Stretched
Curtain, detalj
Curtain og Stretched
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Curtain
filt, 330x710x25 cm
1 Stretched
håndskåret filt, 235x940 cm
2 Curtain, detalj
håndskåret filt, 330x710x25 cm
1 og 2 Curtain og Stretched
håndskåret filt

Terje Nicolaisen tegning   vindussalen

Unge Melankolikeres Samfund
Terje Nicolaisen er for tiden aktuell med en stor utstilling på Henie Onstad Kunstsenter, med en rekke idèbaserte tegninger rundt temaet Offentlig Rom. På Kunstnerforbundet viser Nicolaisen et helt annet prosjekt; en vegg bestående av hundrevis av tegnede portretter samt en del andre arbeider som utgjør kjernen i en av hans fiktive organisasjoner; Unge Melankolikeres Samfund.

Unge Melankolikeres Samfund kjemper for retten man som enkeltmenneske har til ikke å ha synspunkter eller intensjoner med alt man foretar seg. En fiktiv organisasjon som arbeider for retten til ikke å ville ha meninger.
Bakgrunnen for organisasjonen er behovet kunstneren har til å dvele ved de retningsløse, ikke-intensjonelle, ofte svært fjerne tankerekker og irrasjonelle slutninger. Dette rommet – som Nicolaisen finner i atelieret – er truet av verden utenfor, av kravet til å skulle ha en oppfatning om all verdens ting til enhver tid.

Det handler om en rekke klossete, akkurat passe engasjerte, men ektefølte meddelelser. Om ikke og nødvendigvis ville noe spesifikt med arbeidene. Om en selvmotsigende offentliggjøring av dette fravær av meddelelsesbehov. Et sterkt forsvar rundt et tomt ingenting; Unge Melankolikeres Samfund.

Det vil bli publisert en liten bok i forbindelse med utstillingen – i et svært begrenset opplag, med en tekst av Marianne Heier.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde
Syk kunstner
Fra serien Unge Melankolikeres Samfund
Fra serien Unge Melankolikeres Samfund
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde
Syk kunstner
Fra serien Unge Melankolikeres Samfund
akvarell
Fra serien Unge Melankolikeres Samfund
akvarell
Oversiktsbilde fra utstillingen
10 Attempts on Haruki Murakami
Syk kunstner
Syk kunstner
Syk kunstner
Patron Apple Pulp
10 10 Attempts on Haruki Murakami
blekk og akvarell på papir
16 Syk kunstner
blekk og akvarell på papir
17 Syk kunstner
blekk og akvarel på papir
18 Syk kunstner
blekk og akvarell på papir
1 Patron Apple Pulp
epler, glass, skrivemaskin, høyde 7 cm

Ole Martin Lund Bø maleri

Lund Bø har jobbet hovedsaklig med installasjoner og fotografi i sin kunst, gjennom å bruke ulike elementer fra visuell massekommunikasjon og autoritære maktstrukturer. Ved å isolere virkemidler og presentere nye synsvinkler har det innholdsmessige utgangspunktet blitt strippet for mening og ny mening har oppstått. Den senere tiden har disse virkemidlene blitt mer og mer oppløst og abstrahert slik at den kommuniserende siden ved dem uteblir og deres formale sider får en mer autonom funksjon. På utstillingen på Kunstnerforbundet viser han en rekke treplater som er bearbeidet på ulike måter. Felles for alle arbeidene er det mørke blanke treverket som deretter er påført papir og folie. Samlingen av bilder fremstår som en serie oppdelt i grupper. Med minimale grep maler Lund Bø frem bilder i kraft av hva materialiteten han bruker assosieres med. Bildene har ingen entydige referanser, men antyder ulike føringer med en åpen port til lesning.

Ole Martin Lund Bø (f. 1973) fullførte sin utdannelse ved Kunstakademiet i Bergen i 2002, og har siden bodd og arbeidet i New York, Berlin og Oslo. I 2006-07 ble han tildelt ISCP (International Studio and Curatorial Program) i New York som hvert år blir gitt en norsk kunstner for å etablere seg i USA. I 2008 deltok han på utstillingen “LIGHTS ON – norsk samtidskunst” på Astrup Fearnely Museet, der de viktigste norske samtidskunstnerne gjennom de ti siste år ble presentert.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Untitled
Untitled
Untitled
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
9 Untitled
Metallfolie på tre, 98x121 cm
6 Untitled
papir på tre, 98x121 cm
1 Untitled
papir på tre, 98x121 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen