Utstilling 7. april - 8. mai 2011

Bård Breivik skulptur   overlysalen

I grenseland mellom abstraksjon og figur

Objektenes strukturer, materiale og hvordan figurene formes gjennom håndverkstradisjoner er essensielt i Bård Breiviks kunst. Han har en helt særegen måte å abstrahere figurformen på, og skulpturene hans beveger seg i et grenseland mellom abstraksjon og figur.

Breiviks sans for kombinasjon av materiale og teknisk håndtering, kommer klart til syne i hans figurformer, og i tillegg til interesse for og bruk av gamle håndverkstradisjoner benytter han seg også av avanserte teknologiske metoder.

Breiviks kunstverk omtales ofte som konkrete objekter, eller ”humansøyler” som han selv har kalt skulpturene. Utstillingen i Kunstnerforbundet viser nettopp høye slanke søyler i svært ulike materialer som stål, kobber og polyester. I tillegg til de slanke skulpturene, viser han veggarbeider, eller oljemalte ”plater” i akryl, og mindre skulpturer i den samme slanke formen som de store formene. Utenfor Kunstnerforbundet presenterer Bård Breivik tre skulpturer i diabas.

Bård Breivik har arbeidet mye internasjonalt, og mange av skulpturene på utstillingen er laget i Kina hvor han også har et verksted. Dette mye på grunn av at håndverkstradisjonene er intakte der mens de nesten er borte i Europa.

Bård Breivik er en av våre mest markante og internasjonale billedkunstnere og han har vært representert på utallige utstillinger i inn- og utland. Han er innkjøpt av private og offentlige samlinger. I Kunstnerforbundet stilte han ut i 1996.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstilingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstilingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Unn Fahlstrøm video/foto   2. etasje

Freshly frozen

I utstillingen Freshly Frozen tar Unn Fahlstrøm for seg ulike dimensjoner ved digital og informasjonsbasert kunstproduksjon. Den viser en rekke verk fra perioden 2009 til 2011, og i flere av dem, behandler Fahlstrøm sammensmeltingen av digitale foto- og videoteknikker som gjør det mulig å skape nye visualiteter i overgangene mellom stillstand og bevegelse. Når et bilde blir prosessert fra et medie og format til et annet for til slutt å få en helt ny fysisk fremtoning, forsvinner, erstattes og gjenoppstår informasjon som noe annet. Her ekspanderer kunstneren til nye territorier og utfordrer betrakterens sympatier, dybden for sin egen forståelse av digital manipulasjon og hva digital kunst kan være.

Parallelt med dette åpner kunstneren utstillingen Private Dancer på Galleri K i Oslo. I forbindelse med utstillingene utgir Fahlstrøm en katalog med utvalgte arbeider fra 2003-2011.

Unn Fahlstrøms kunstnerskap er sentrert om arbeidet med persepsjon. Forholdet mellom synsakten og forståelsen av bevegelse er aktuell på flere nivåer i informasjonssamfunnet. Det er et problemområde hvor vitenskapen i mange tilfeller fortsatt ikke kan gi sikre svar. Fahlstrøms fokus fremstår imidlertid grunnet en konkret og håndfast tilnærming til de tekniske utvekslingsbetingelsene mellom ulike medieformater og dermed kunstverkets materielle funderinger. Siden hun gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo har kunstneren først og fremst gjort seg bemerket innen video: Hun har vunnet Høstutstillingsprisen for Hundre runder (2003), Royal Caribbean Arts Grant (2006), Anders Jahres pris for unge kunstnere (2010). Videoverket fra hennes siste utstilling på Galleri K, vision_listen #2 (2008) ble kjøpt inn av Nasjonalmuseet, og vist på Museet for Samtidskunst under utstillingen ”Stir heart / Urolig hjerte” (2009).

Les mer om kunstneren..

Two Heads and a Hand
Self Tilted
The unbearable likeness of being
Oversiktsbilde fra utstillingen
15 Two Heads and a Hand
Archival flatbed print on brushed alumina, 100x100 cm
6 Self Tilted
Archival fltbed print on alumina, 103x115 cm
5 The unbearable likeness of being
Archival flatbed print on brushed alumina, 150x84 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen

Ingrid Lønningdal tegning

This City Busy With Dreams

Bygg tenkes ut. Det skal være avstivning horisontalt og vertikalt. Det skal være likevekt mellom trykk, sug og strekkrefter, og tusen andre krefter. Bygg er legemer som ikke skal få uønsket bevegelse når det blåser eller braker. Ingeniører planlegger bygg på grunnlag av teorier om statikk. De bygger så optimalt som mulig, teknisk og økonomisk.

Med samme presisjon og nøyaktighet som byggkonstruksjoner forutsetter, måler og tegner Ingrid Lønningdal omgivelsene med utgangspunkt i foto av bygg. På arket blir materialstrukturer, skjøter mellom byggeplater og fuger mellom fliser tydelige. Hun gjentar mønsteret de danner ved å forlenge linjer.

Hun flytter og fordobler størrelsen på vindusrekker.
Hun bøyer, dreier og vrir på bygg, vegger og fasader.

Byggene står hvor som helst. Kommunale bygg, boligbygg, næringsbygg og industribygg blir redusert og forminsket til et standard fotografiformat og tegnet inn i nye sammenhenger. Å trekke linjer med blyant langs en linjal og å slå buer med passer går fort. Akvarell senker farten på buer og sirkler. Fargen og vannet i penselhårene og blyet i stålholderen på passeren er to krefter med forskjellig hastighet.

Med blyant, akvarell, passer, linjal, saks, lim, teip, pensel og pantograf finner hun nye logikker ut ifra allerede eksisterende strukturer.

Ina Åsheim

Les mer om kunstneren..

Architecture Unfolded in Time
Architecture Unfolded in Time 6
Architecture Unfolded in Time 13
Architecture Unfolded in Time 5
Architecture Unfolded in Time 2
8 Architecture Unfolded in Time
blyant og foto på papir, 42x59,5 cm
2 Architecture Unfolded in Time 6
blyant og foto på papir, 59,5x42 cm
4 Architecture Unfolded in Time 13
blyant og foto på papir, 59,5x42 cm
3 Architecture Unfolded in Time 5
blyant og foto på papir, 42x59,5 cm
9 Architecture Unfolded in Time 2
blyant og foto på papir, 59,5x42 cm
Architecture Unfolded in Time 17
17 Architecture Unfolded in Time 17
blyant og foto på papir, akvarell på vegg, 42x59,5 cm