Utstilling 12. mai - 5. juni 2011

Irma Salo Jæger maleri   overlyssalen

Irma Salo Jæger, (f. 1928), regnes i dag som en av våre fremste malere innen den europeiske modernistiske tradisjon, og er en av våre viktigste kunstnere.

Salo Jæger debuterte som maler i Kunstnerforbundet i januar 1962. Med litt slingringsmonn kan vi derfor anse denne aktuelle utstillingen som et 50-års jubileum.

I årenes løp har hun stilt ut en rekke ganger her i overlyssalen og flere av hennes verk i Nasjonalmuseets samlinger er blitt anskaffet fra disse utstillingene. Museet for Samtidskunst har nylig vist noen av Salo Jægers eldre arbeider og det er interessant å se utviklingen i hennes kunstnerskap. Hun har fram til nå fortsatt å dyrke og pleie det modernistiske billedspråket med fargens ulike nyanseområder som uttrykksbærende kraft, sammen med formen som ”fargens kropp”.

I senere arbeider av Salo Jæger framstår fargen stadig klarere og spiller sammen med et mer stringent og avklaret formuttrykk, uten å miste musikaliteten.

Irma Salo Jæger er utdannet ved Kunstakademiene i Oslo og Firenze og har en magistergrad i kunsthistorie fra Helsingfors Universitet. I perioden 1986-92 var hun professor ved Statens Kunstakademi i Oslo. Hun er representert i alle store offentlige samlinger og har utført en rekke viktige utsmykkinger.

Hun har også markert seg med en sterk stemme i norsk kunst-og kulturdebatt.

Les mer om kunstneren..

Maritimt
Rosa mellomrom til blått
Lysning mot rødt
Min magnolia
Blå sjøutsikt II
1 Maritimt
tempera og olje på lerret, 146x96 cm
2 Rosa mellomrom til blått
tempera og olje på lerret, 146x112 cm
3 Lysning mot rødt
olje og tempera på lerret, 162x131 cm
4 Min magnolia
tempera og olje på lerret, 146x118 cm
9 Blå sjøutsikt II
tempera og olje på lerret, 146x360 cm
På nært hold II
Erindring
Lysning mot gult
På nært hold III
På nært hold I
5 På nært hold II
tempera og olje på lerret, 200x162 cm
7 Erindring
tempera og olje på lerret, 200x162 cm
8 Lysning mot gult
tempera og olje på lerret, 162x200 cm
10 På nært hold III
tempera og olje på lerret, 162x200 cm
6 På nært hold I
100x81 cm
oversiktsbilde fra utstillingen
oversiktsbilde fra utstillingen
oversiktsbilde fra utstillingen
oversiktsbilde fra utstillingen

Hans Hamid Rasmussen installasjon   vindussalen

Kasbah, vandre og tenke, brodere og tegne, er en utstilling som presenteres i form av en serie på så langt seks bilder utviklet ved bruk av broderi på silke og tusj malt med pensel.
Under en studiereise til Alger by som inngikk i forskningsprosjektet En hyllest til hybriden, ble jeg invitert på middag til slektninger bosatt i Kasban. Spaserturen til og i Kasban har underbygget noen tanker om hvordan politiske og økonomiske forhold formes og former byens geografi. Jeg tenker at langstrakte gater og åpne plasser i europeiske byer på flere måter sammenfaller med en idé om at politiske og sosiale hendelser formes til historie ved at ekspertise, presse og folkelig opinion blir enig om hendelsers forløp og form. At historie former og er formet av en språklig ramme, på samme måten som gaten og plassen tar form.
Gatestrukturen i den algeriske Kasbah danner i så måte grunnlaget for historien, eller snarere historiene dannes fra person til person i en labyrintisk formasjon. Jeg tenker at et kollektivt minne kan formes langs menneskelige egenskaper, for eksempel mot som er viktig i et menneske eller et folks bestemte tidsrom, mens det i andre vil dempes og andre egenskaper fortelles fram. På den måten vil historiske hendelser felles inn der mennesker opplever seg tilstede, det være seg ved seier og framgang eller når urett og sorg rammer. Noen egenskaper styrkes og konsolideres i én epoke og svekkes og skilles fra hverandre i en annen.
På bakgrunn av to reiser til min barndoms by har jeg utviklet en arbeidsmetode Kasbah, vandring, tanker, broderier og tegning. Som allerede nevnt, medfører det å gå i en labyrintisk by andre tanker om tilkomst av historie enn den jeg er vant med i for eksempel Oslo. På en noe lignende måte oppleves tilgang til nye på samme tid sammenlignbare rom gjennom å endre uttrykksformer. I bildeserien forsøkes rom representert på en flate gjennom på den ene siden å brodere figurative motiver, på den andre å male geometriske former med blekk og pensel. Jeg har transportert formale karakterer fra broderiene som er figurative når jeg utvikler tusjtegninger på papir. Det er fra min side et forsøk på å prøve ut visuelle tanker mellom det romlige og fortellende på den ene siden og flater og geometri på den andre. Broderi på silke er svært tidkrevende måte å utvikle en fortelling på. På den andre siden oppleves å arbeide med tusj på papir nærmest som et taoistisk vers og utføres etter lang tids tenkning over et bestemt tema.

Hans Hamid Rasmussen

Les mer om kunstneren..

Hemmelige samtaler i sentrum av Alger by
Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
4 Hemmelige samtaler i sentrum av Alger by
broderi, 147x175 cm
1 Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
broderi, 67x50 cm
2 Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
broderi, 67x93 cm
6 Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
broderi, 50x67 cm
7 Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
broderi, 67x93 cm
Samler
Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
oversiktsbilde fra utstillingen
5 Samler
broderi, 90x108 cm
3 Kasbah vandre og tenke, brodere og tegne
broderi, 67x93 cm
oversiktsbilde fra utstillingen

Steinar Haga Kristensen installasjon   2. etasje

Ballast – Two new exhibitions
is a collaborative work between artists Steinar Haga Kristensen and Karen Elliot
“Combining Boris Groys´s notion of difference beyond difference and Sheldrake´s concept of morphic resonance we might catch a glimpse a new heroic art. A heroism of similarity”.1

Kirkegaard states that the figure of Jesus Christ indeed looked like any other ordinary human being at that historical time. And that Christianity is based on the impossibility to recognize Christ from God – the impossibility to recognize Christ as difference. Further this implies that Christ is really new and not merely different – And that Christianity is a manifestation of difference beyond difference. We can then say that Duchamp´s Fountain is a kind of Christ among things – because here we are also dealing with the difference beyond difference – but here the difference between the artwork and the ordinary, profane object. Accordingly, the art of the readymade is a kind of Christianity of the art world. We put Christ and the Fountain in the context of the divine without recognizing them as divine – they are the same – but yet genuinely new.

At Kunstnerforbundet, Karen Elliot and Steinar Haga Kristensen will attempt to connect Boris Groys´s idea of the difference beyond difference (the sameness leading to a new) to Rupert Sheldrake´s concepts of “morphic fields” that constantly produces the new through “morphic resonance”.

Sheldrake explained the unified formation of immigrating bird in the sky as holons (something that is simultaneously a whole and a part). The biological and mental similarity between the individual birds constitutes a “morphic field” generated by “morphic resonance”. The hypothesis suggest that a particular form belonging to a certain group can read the collective information through the process of “morphic resonance” and tune into the same “morphic field”, using it to guide its own development. This development of the particular form will then provide, a feedback to the morphic field strengthening it with its own experience. Sheldrake argues that such “morphic field” can be set up by repetition of similar acts and thoughts.

For the Ballast – Two new exhibitions project Elliot and Haga Kristensen has collaborated on sculptural interventions and imagery that investigates similarity, repetition and difference. By repeating similar forms, acts and thoughts these new works could be seen as gestalts of Groys´s difference beyond difference, defining an exuberant and context driven culture. Elliot and Haga Kristensen will attempt to take advantage of this exuberant situation of repetitions and similarities.

Treating the vernissage at Kunstnerforbundet as a ground for scientific research, and its inherent cultural memory and the homogeneous choreographed biological masses visiting these places as artistic medium Elliot and Haga Kristensen tests out the concepts of “morphic fields” and “morphic resonance”. Through telepathic techniques they intend to create a strong mental resonance that – they claim – will envision a common future, a heroic body, a political and mental know-how for the coming community.

Karen Elliot
The multiple artist identity Karen Elliot was developed in order to counter the male domination of the Neoist movement. Since then Elliot has been utilized to perform various radical artistic project. Influenced by Sheldrake´s work, Elliot´s recent artistic practice is characterized by a telepathic sensibility. When at work she radiates a strong field intended for biological and metaphysical unification between brains and bodies. Elliot claims to demonstrate that – when experiencing strong fields of similarities – she is able to conduct and manipulate collective memory to such a degree that it consecrates evolutionary development in the human brain / or any brain.

Steinar Haga Kristensen
Haga Kristensen´s montages contains diverse artistic gestures ranging from event-scores, sculpture and painting to video, performance and telepathic investigation. After publishing his “catalogue raisonné” – a dedication to Karen Elliot – Retrospective – on the un-subjectified persona.2 Haga Kristensen has developed staged theatrical readings of his assemblages. These “ideal readings” devote an uncanny occupation of the potentially communicative elements of the exhibits. Recently Haga Kristensen has been working closely with Karen Elliot: “I´m struck by Karen´s intelligence and creative sensibility, it has been a great privilege to collaborate with her on the Ballast project” Haga Kristensen states in a conversation at Gallery D.O.R. Brussels, Jan 2011

1 Marc Ribot – Heroic guitars – resonance of difference and similarity,
Das Braun Press, 2011
2 Steinar Haga Kristensen – Retrospective – on the un-subjectified persona,
Torpedo press, 2009

David Oliver Rinchler, Brussels April 2011

Les mer om kunstneren..

Ballast -   Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 11# (sannhetens lyst)
Ballast -   Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 14# (helter)
Ballast -  Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 09# (Galleri (planka)
Ballast -   Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 16# (tradisjon)
Ballast -   Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 33# (resonans)
5 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 11# (sannhetens lyst)
bøker, pva, tre, oljemaling, epoxy
8 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 14# (helter)
betong, glass
3 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 09# (Galleri (planka)
foto
10 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 16# (tradisjon)
bukser, tusj
27 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 33# (resonans)
tre, epoxy
Ballast -  Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 24# (kropper)
Ballast -  Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 10# (arkitektur)
Ballast -  Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 30# (Brun bevegelse)
Ballast -   Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 36# (heroic gitars)
oversiktsbilde fra utstillingen
18 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 24# (kropper)
gips, kvistlakk, tre, keramikk, lær, epoxy
4 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 10# (arkitektur)
teggelsten, jern, aluminium, tre epoxy
24 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 30# (Brun bevegelse)
jern, bengalakk, tre
30 Ballast - Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr 36# (heroic gitars)
to gitarer
oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen