Utstilling 11. august - 11. september 2011

Kjell Torriset maleri   overlyssalen

Dersom dette ikke er virkelig

Kjell Torrisets separatutstilling i Kunstnerforbundet føyer seg inn i en rekke større lanseringer dette året hvorpå hans arbeider blir vist, deriblant sommerens utstilling på Haugar Vestfold Kunstmuseum og som en av de nominerte deltakerne i Carnegie Art Award 2012’s utstillingsserie som åpner i november på Stenersenmuseet. Torriset har siste tiårene hatt bopel i England. Han fremstår som en av våre profilerte malere med betydelige utsmykningsoppdrag og separatutstilling på Astrup Fearnley Museet i 1999 bak seg samt oppdrag som festspillutstiller i Bergen i 1992. I tillegg til maleri, tegning og installasjon inngår også scenografi og kostymer for teater og opera i hans visuelle kunst.

Når Torriset har bygget opp sitt foretrukne maleriske vokabular, har han holdt seg til en konsistent og særegen form. Vokabularet inneholder ledetråder i retning av filosofi, kunsthistorie, religion, arkitektur og skriftspråk. Figuren, og da spesielt den kvinnelige akten, har opptatt et essensielt og framtredende rom i komposisjonene, men fragmenter fra disse andre ulike faglige kontekstene opptrer gjerne parallelt i billedkomposisjonen. Denne sammenstillingen skaper et mangfold hvor linjer strekkes i flere retninger med hensyn til temporalitet og kontinuitet. Samtidig trer aspekter omkring realitet og drømmeliknende tilstander tydelig fram. Som innsamler og opphavsmann til en mengde maleriske elementer, vil intensjonen forsøksvis ligge i ønsket om å revitalisere og nyskape et gitt materiale og å gjøre det universelt tilgjengelig.

I Torrisets siste malerier er figurene fremstilt mer realistisk enn tidligere og tillagt klare individuelle trekk. Menn og kvinner er karakterisert med tilhørighet i forskjellige geografiske områder i verden, og de kan knyttes an til vår egen tid. Torrisets grundige behandling av figuren i maleri og tegning, føyer seg inn i en kunsthistorisk tradisjon men rommer også andre og nye perspektiver om hva kropp og figurasjon i kunsten kan symbolisere.

Gjennom hele Torrisets kunstnerskap bidrar den rent maleriske kvalitetens presisjon til å framheve de poetiske og forfinede sidene ved motivet. Koloritten, den tegnede strek og nyanserte penselføring får fram romlighet og transparens og underbygger virkningen av at personene svever både i og utenfor den virkeligheten hvor de er plassert.

Kjell Torriset er utdannet ved Statens Kunstakademi, Brighton Polytechnic, England og St. Martin’s School of Art, London. Han er representert i de viktigste offentlige samlinger i Norge og blant annet i samlingen til British Museum. Utstillingsvirksomheten omfatter visninger i en rekke land siden 1980.

I Kunstnerforbundet blir det lansert en monografi som omhandler Kjell Torrisets arbeider fra perioden 2000 og fram til i dag, basert på utstillingen ”Geometry and Flux” på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Artiklene er forfattet av Tone Lyngstad Nyaas (kurator på Haugar Vestfold Kunstmuseum), Tore Rem (forfatter og professor i litteraturvitenskap) og Geir Hellemo (professor i teologi).

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Hare
The Premonition
Landlessness
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
3 Hare
olje på lerret, 65x54,5 cm
1 The Premonition
olje på lerret, 235x312 cm
2 Landlessness
olje på lerret, 228x270 cm
Largo
Dutch Interior
Sansovino
Black Leaf
Reflections of Stars
4 Largo
olje på lerret, 235x312 cm
5 Dutch Interior
olje på lerret, diam. 200 cm
2 Sansovino
tusj, shellac og kritt på glassinepapir, 49x37 cm
34 Black Leaf
tusj, shellac og kritt på glassinepapir, 49x37 cm
38 Reflections of Stars
tusj, shellac og kritt på glassinepapir, 49x37 cm
The Garden
Gullgrunn
Thorne
The Italian
Actions louder than Words
24 The Garden
tusj, shellac og kritt på glassinepapir, 49x37 cm
28 Gullgrunn
tusj, shellac og kritt på glassinepapir, 49x37 cm
35 Thorne
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 38x25 cm
37 The Italian
tusj, shellac og kritt på glassinepapir, 37x25 cm
1 Actions louder than Words
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
Margareta v. E
The Deer
Symmetry in Nature
Soane
Alberti
15 Margareta v. E
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
7 The Deer
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
29 Symmetry in Nature
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
20 Soane
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
12 Alberti
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
Darwin
A Lesson in Perspective
Copper and Crown
Small Despair
22 Darwin
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
10 A Lesson in Perspective
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 49x37 cm
41 Copper and Crown
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 38x25 cm
39 Small Despair
tusj, shellac og kritt og olje på glassinepapir, 38x25 cm

Lotte Konow Lund tegning   vindussalen

Etter bildet

- Utvalgte arbeider fra Konow Lunds samling kuratert av Tone Hansen

For aller første gang blir deler av Lotte Konow Lunds unike kunstsamling presentert for den norske offentligheten. Samlingen har blitt til over flere år og spenner over norsk billedkunst fra 1850-tallet og helt frem til i dag. Det er en svært personlig tolkning av kunsthistorien som har blitt til gjennom kopiering og tolkning med sort tusj på A4 ark.

Gjennom å reprodusere kunstverk for hånd, med kun en teknikk, en farge og ett format, utformer Konow Lund et slags rom for likestilte objekter. Kunstneren har valgt sine studieobjekter ut i fra egne preferanser og interesser, og publikum vil kunne finne retningslinjer, historiske og politiske så vel som sosiale og idebaserte.

I sin utstillingstekst skriver Hansen at:
Kunstverkene blir innenfor Konow Lunds avgrensende rammer til ensartete objekter. Til brikker i et spill. De har blitt strippet for sine spesifikke, historiske, økonomiske, og sine spektakulære attributter – og tømt for disse skapes et idealt rom for samtale kunstverkene imellom.

Samlingen presenteres i en stedsspesifikk utstillingsarkitektur designet av arkitekt Hedda Leivestad.

Lotte Konow Lund er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Chelsea Academy of Fine Arts i London. Hun er maler, tegner, videokunstner og grafiker. Hun er innkjøpt av offentlige og private institusjoner i inn og utland.

Les mer om kunstneren..

Thorvald Erichsen
Elisabeth Mathisen
Herman Mbamba
Marte Aas
Bendik Riis
Thorvald Erichsen
penn på papir, 30x20 cm
Elisabeth Mathisen
penn på papir, 30x20 cm
Herman Mbamba
penn på papir, 20x30 cm
Marte Aas
penn på papir, 20x30 cm
Bendik Riis
penn på papir, 30x20 cm
Edvard Munch
Ivan Galuzin
Per Christian Brown
Bendik Riis
Edvard Munch
penn på papir, 20x30 cm
Ivan Galuzin
penn på papir, 20x30 cm
Per Christian Brown
penn på papir, 30x20 cm
Bendik Riis
penn på papir, 30x20 cm

Marit Tingleff keramikk   2. etasje

Blå landskap

Marit Tingleff er en av våre mest anerkjente keramikere. Tingleff arbeider med den keramiske historien, som hun henviser til og omformer til et meget personlig og moderne formspråk. Særlig er det hennes monumentale og maleriske fat som med sterk dekorativ kraft har skapt interesse.

Marit Tingleffs fat gir assosiasjoner til både maleri og skulptur – og fatene utfordrer vår oppfatning av hva fat kan være, og gir oss tanker om tradisjon og faglige holdninger til kunsthåndverksbegrepet.

Tingleff hadde sin debututstilling i Kunstnerforbundet for tjuefem år siden, og hun sier selv at noen av fatene hun laget den gangen ble nøkkelarbeider videre. På utstillingen i annen etasje viser hun to store fat og en vegg med arbeider som kan ligne tallerkener: – å lage mange handler om effektivitet, praktiske og rasjonelle løsninger, noe som er utfordrende og paradoksalt når produksjonen er så primitiv som min, sier hun selv.

Motivet er en tolkning av det landskapet Tingleff beveger seg i på Ringerike til daglig, et vakkert østlandslandskap.

Tingleff er utdannet keramiker ved Bergens Kunst og Håndverkskole mellom 1974-77. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger i inn og utland. Tingleff er innkjøpt av private og offentlige institusjoner både i inn og utland.

Det er femte gang Marit Tingleff stiller ut i Kunstnerforbundet, og i 2006 var hun den første keramikeren som stilte ut i overlyssalen.

Les mer om kunstneren..

Blå landskap
Blått landskap
Blått landskap
Blått landskap
Blått landskap
3 Blå landskap
leire, tallerkenhylle med 32 arbeider, hver med en diameter på ca. 80 cm.
3 Blått landskap
leire, diam. 80 cm
3 Blått landskap
leire, diam. 80 cm
3 Blått landskap
leire, diam. 80 cm
3 Blått landskap
leire, diam. 80 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Panorama I
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Panorama I
leire, 93x168 cm