Utstilling 15. september - 16. oktober 2011

Mari Slaattelid maleri   overlyssalen

Non-Food er tittelen på Mari Slaattelids utstilling i Kunstnerforbundets overlyssal. Det er første gang Slaattelid viser arbeider i våre lokaler. Utstillingen består av rundt 10 nye malerier, og ett fotografi.

Mari Slaattelid (f.1960) er utdannet ved akademiene i Bergen, Düsseldorf og Oslo, og regnes som en av de fremste norske kunstnerne i sin generasjon. Hun har stilt ut ved og er representert av sentrale norske og nordiske kunstinstitusjoner, som Astrup Fearnley Museet, Nasjonalgalleriet, Louisiana(Humlebæk), Statens Museum for Kunst(København), og Kiasma(Helsinki), og er innkjøpt av en rekke private og offentlige samlinger i Norge og utlandet.

Kritiker Arve Rød i Dagens Næringsliv skriver i utstillingens katalog: ”Slaattelids medium og utgangspunkt for refleksjon er først og fremst maleriet. Drivkraften synes å være at det som sies innenfor dette avgrensede rommet, en flate i to dimensjoner, angår verden på grunnleggende vis. Maleriet er et isolert, oversiktlig sted og en håndterlig størrelse, hvor visuelle konstruksjoner står på spill og beslutninger skal brytes mot hverandre til bildet gir mening.(…)Det vi blir invitert til å reflektere over, er maleriet, og i videre forstand all kunst, som en arena for gnisninger mellom stor påståelighet og fundamental tvil – noe essensielt ubrukelig som åpner for essensielle innsikter; et statement hvor ingenting blir sagt; som noe som flyter mellom på den ene siden det trivielle og verdiløse, og på den andre et stort alvor, med potensial til å ta inn over seg liv og død.(…) Maleriets konkrete virkemidler blir endevendt med gjennomført kontroll, og der hvor den maleriske gesten truer med å overopphete uttrykket, lar Slaattelid språket gripe inn nærmest som en termostat”.

Les mer om kunstneren..

Overleve klassisismen 2 / Surviving Classicism 2
Overleve klassisismen / Surviving Classicism
Precious
Alle metall er av gull / All Metals Are Of Gold
Non-food
1 Overleve klassisismen 2 / Surviving Classicism 2
Akryl på pleksiglass , 160×200 cm
2 Overleve klassisismen / Surviving Classicism
C-print, 160×200 cm
3 Precious
Olje og lakk på pleksiglass, 160x160 cm
4 Alle metall er av gull / All Metals Are Of Gold
Olje på pleksiglass, 62x70 cm
5 Non-food
Lakk på aluminium , 125x360 cm
Får tittel / To Be Titled
Lovnad om lukke 3 / Promesse de bonheur 3
Lovnad om lukke 4 / Promesse de bonheur 4
Ideelle problem / Ideal Problems
Overleve klassisismen (lite) / Surviving Classicism (small)
6 Får tittel / To Be Titled
Olje og lakk på pleksiglass, 36x76 cm
7 Lovnad om lukke 3 / Promesse de bonheur 3
lakk på pleksiglass, 160×160 cm
8 Lovnad om lukke 4 / Promesse de bonheur 4
Lakk på pleksiglass , 160×160 cm
9 Ideelle problem / Ideal Problems
Olje og lakk på pleksiglass, 160x160 cm
10 Overleve klassisismen (lite) / Surviving Classicism (small)
C-print and oil, 40×50 cm
Beslutningsorgan (blått) / Decision-making Body (blue)
Beslutningsorgan (rødt) / Decision-making Body (red)
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
11 Beslutningsorgan (blått) / Decision-making Body (blue)
Olje på pleksiglass, 120x120 cm
12 Beslutningsorgan (rødt) / Decision-making Body (red)
Olje på pleksiglass , 120×120 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Bertil Greging maleri   vindussalen

Gregings tegninger og malerier behandler trekk ved de utsatte sidene av menneskelig eksistens. Figurer og hodeformer er projisert inn i fortettede tablåer hvor mennesket ser ut til å møte det absurde og kaotiske i randsonen av hva som er rimelig å overkomme. Greging setter spørsmålstegn ved vår evne til å projisere mening inn i tilværelsen. Han antyder dette ved å gripe til en tittel som ”How did I get out here?”. Han artikulerer også et fokus rettet mot kroppens overherredømme over våre liv og den angsten og frykten som kan være forbundet med kroppslig eksistens.

I denne tilstanden preget av konstant fare for sammenbrudd, holder Greging intensiteten oppe med høy puls i strekføring og en disharmonisk bruk av billedflaten. Han vikler betrakterens blikk inn i et kaotisk nett av linjer og farger. Ledninger og tråder driver retningsløst omkring i billedrommet og avspeiler sjelens ustyrlige uro. Bruddstykker av gjenkjennelige og fremmedartede fragmenter flyter fritt mellom personenes indre og ytre landskaper. Flommen av visuelle elementer og tekstbrokker kan minne om graffitiens eller taggingens uttrykksform, men beveger seg mer i retning av et barnlig og impulsivt behov hos kunstneren for å ”tømme ut” og bearbeide mentale erfaringer. Gregings arbeid med malerier som holder seg innenfor et mer konstruktivistisk og geometrisk formspråk, løper parallelt med dem med ekspressive særtrekk og utgjør en sterk kontrast i sin hang til enkelhet og ryddig komposisjon.

Bertil Greging har utdannelse fra Westerdals reklameskole og Einar Granum Kunstfagskole. Han har hatt flere separatutstillinger i Norge og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Malmö Konstmuseum, Det norske Storting og Statoil. Han har hatt utsmykningsoppdrag for bl.a. Bærum kommune, Stabekk skole, Ålesund sykehus, Multiconsult og Chrysler Norge.

Les mer om kunstneren..

Car in black
Angel
Zigzag
Nothing more to do
Fear
4 Car in black
akryl på lerret, 160x200 cm
3 Angel
akryl på lerret, 160x200 cm
2 Zigzag
akryl og bengalakk på lerret, 100x90 cm
20 Nothing more to do
akryl på lerret / bengalakk / aluminium / plast , 192x126 cm
1 Fear
akryl på lerret, 200x160 cm
White paper line
Abstracat
Jorda rundt
19 White paper line
akryl/papir/stål/tre/plast, 182x53 cm
5 Abstracat
akryl, kull, tørrpastell, oljepastell på papir, 75x54 cm
10 Jorda rundt
akryl, kull, tørrpastell, oljepastell på papir, 75x54 cm

Ulla-Mari Brantenberg glass   2. etasje

BROKEN DREAMS

Ulla-Mari Brantenberg er vår fremste glasskunstner, og har vært ledende innen norsk glasskunst i 30 år. Brantenberg er kjent for sine drikkeglass og sine særegne og flotte utsmykninger.Naturen og naturfenomener er hennes viktigste inspirasjons- og energikilde. Dette er også bakteppet for hennes sjette utstilling i Kunstnerforbundet.

Hendelsene og ulykker påvirker oss, og det er disse hendelsene som legger grunnlaget for hvordan vi vokser og utvikler oss som mennesker. Disse hendelser kan være svært smertefulle, og gir oss sår og arr av ett eller annet slag.

I Kunstnerforbundets 2. etasje har installasjonen blitt til etter den katastrofale tsunamien og den påfølgende ulykken med atomkraftverket, som rammet Japan. Brantenberg har flere ganger besøkt ulykkesområdet.

Mens hun arbeidet fram utstillingen i Kunstnerforbundet ble Oslo rammet av bomben i regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Dette gjorde noe med Ulla-Maris arbeider. Hun brøt ut av formene hun kjente og ble ført inn i noe hun hadde forsøkt å bearbeide i atelieret sitt i lang tid.

Installasjonen ”Broken Dreams”, består av 77 glasskuber hvor det er montert 77 ulike fargede roseglass.

Ulla-Mari Brantenberg er innkjøpt av de største institusjoner i inn – og utland, og hun er blant annet representert i Victoria and Albert Museum i London og EPCOT-senter i USA. Hun er utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden. Har forestått en rekke prestisjetunge utsmykningsoppdrag, sist ved Skimuseet i Holmenkollen i 2010. Hun har også mottatt Anders Jahres kulturpris. I over 30 år har hun hatt sitt atelier på Frysja Kunstnersenter i Oslo.

Les mer om kunstneren..

Broken-dreams
Broken-dreams (detalj)
Broken-dreams, glasskube med blomsterglass
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
14 Broken-dreams
glass
14 Broken-dreams (detalj)
glass
14 Broken-dreams, glasskube med blomsterglass
glass
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Jeg er som jeg er
Champagne
Full av lyd
Dype spor
Ut fra ruinen
8 Jeg er som jeg er
glass, høyde 51 cm
11 Champagne
glass, høyde 54 cm
10 Full av lyd
glass, høyde 45 cm
5 Dype spor
glass, høyde 38 cm
1 Ut fra ruinen
glass, høyde 55 cm