Utstilling 10. mai - 3. juni 2012

Bente Sætrang Overlyssal

RETOUCH 2012

Det bærende prinsipp for utstillingen til Bente Sætrang er materialitet og farge. Hun arbeider i grensesnittet mellom det besnærende og det ubehagelige, det tiltrekkende og det frastøtende, og undersøker et uttrykk i ytterpunktene av det tekstile landskapet.

Sætrang arbeider på store og mindre flak av lerret og annet i ulike robuste kvaliteter; brukte presenninger og lerret av lin og bomull. Hun kombinerer ulike teknikker; fra silketrykk og overmalinger med akrylfarger, til spraybokser med billakk og vanlige fargeblyanter, sandpapir og slipemaskiner.

Bente Sætrangs utstilling tar opp noen av de temaene som hun har arbeidet med de senere årene; fargen, flaten og draperiet som motiv. Hun søker denne gangen en fargemessig intensitet på grensen til det ubehagelige og fokuserer samtidig på tekstil som et kunstnerisk transportmiddel. Selv sier hun at har jobbet mot et mål der hun har ønsket å rense tekstilene for fortelling (men innser at det er umulig).

Det er tredje gang Sætrang stiller ut i Kunstnerforbundets overlyssal.

Hun er innkjøpt flere ganger til de store museene Nasjonalmuseet ved Museet for samtidskunst og Kunstindustrimuseet, Kunstmuseene i Bergen, Sørlandets Kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og andre. Norges Bank har tre store arbeider i sin samling.

Bente Sætrang var Norges første tekstilprofessor og arbeidet da seks år ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB). Hun er aktiv i kunst- og kulturpolitisk sammenheng og har gjennom årene hatt mange viktige verv og oppdrag.

Les mer om kunstneren..

pink valley view
Yellow tarpaulin
The day after was different
Milky way black sea
Breaking black
1 pink valley view
Gesso, akryl og blyant, 132x144 cm
2 Yellow tarpaulin
Gesso, akryl og blyant på presenning, 296x246 cm
3 The day after was different
Akryl og blyant på presenning, collage, 202x303 cm
5 Milky way black sea
Silketrykk, akryl og sandpapir på presenning. , 279x222 cm
6 Breaking black
Collage, lakk på lin, 209x202 cm
One size
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
7 One size
Akryl og blyant på presenning, collage, 210x300 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Bjørn Hegardt vindussalen

Dark Sun
Bjørn Hegardts utstilling ”Dark Sun” tar utgangspunkt i arkitektur som transformeres og fusjoneres til nye hybrider, organiske strukturer som har begynt å leve og vokse tilsynelatende utenfor vår kontroll.
Ved hjelp av tegning og animasjon bygger Hegardt opp en verden eller et univers, som balanserer mellom urban masse og ruin, hvor gjenstander og arkitektur hoper seg opp i kaotiske klynger og trosser tyngdekraften. Tingenes nyttelogikk forrykkes og nye ambivalente sammenhenger oppstår.
Tittelen antyder en dystopisk framtid, eller den undergangsfølelsen man får ved solformørkelse. Inspirert av bøker som Solaris av Stanislaw Lem og framtidsvisjoner som New Babylon av Constant Nieuwenhuys, en labyrintisk by uten noen begynnelse eller slutt, Hegardts tegninger viser en tvetydig framtid hvor bygninger og gjenstander ekspanderer, myldrer og løses opp.
Hegardts kunstnerskap omfatter tegning, installasjon, animasjon og publikasjonsprosjektet FUKT magasin for tegning. FUKT har eksistert siden år 2000 og ble startet av Bjørn Hegardt og Nina Hemmingsson da begge var studenter på Kunstakademiet i Trondheim. Siden 2004 er Hegardt alene redaktør for magasinet og samarbeider med grafisk designer Ariane Spanier.
FUKT er en årlig publikasjon over samtidstegning med internasjonalt fokus – et galleri i bok/magasinformat. Siste årene har FUKT etablert seg som et av de viktigste tidskriftene for samtidstegning internasjonalt.
I tillegg til utstillingen i vindussalen presenteres alle utgaver av FUKT i andre etasjen sammen med tegninger av utvalgte kunstnere som tidligere har deltatt i magasinet, bl.a. Laura Bruce, Astrid Köppe og Gert-Jan Akerboom.
Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend og Vederlagsfondets prosjektstøtte.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Black Explosion
Oversiktsbilde fra utstillingen
Continuous City (corner) II
White Implosion
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Black Explosion
Tusj på papir
Oversiktsbilde fra utstillingen
4 Continuous City (corner) II
Tusj, penn og collage på papir, 60x80 cm
2 White Implosion
Penn på papir

Espen Brændsrød 2. etasje

Fremskritt uten utvikling

I forlengelsen av sine maleriprosjekt har Espen Brændsrød de siste årene arbeidet stadig mer med skulpturelle problemstillinger. Han har forsøkt å sirkle inn noen grunnleggende tanker rundt egne arbeidsformer og prosesser. Arbeidet har i denne sammenhengen stadig mer dreid seg rundt prosessene i seg selv, og fokuset har vært å utforske områder og forbindelser mellom det to- og tredimensjonale og hvordan grenseområdene synliggjøres gjennom strukturelle og idémessige forbindelser og brudd.

Flere av Brændsrøds arbeider tar utgangspunkt i «avfall» fra arbeidsprosessene. Materialopphopninger fra tidligere gjerne mislykkede forsøk kan danne startpunkter for nye utarbeidelser og nye forsøk. Arbeidet til denne utstillingen har derfor gjerne vært mer motivert av masser og strukturer enn av klare forestillinger om figur og motiv. Arbeidsmotivasjonen har vært forankret i forestillinger om at det gjennom nitid utarbeidelse og konsentrasjon vil kunne oppstå masser med betydningspotensial.

Verkene som er utviklet til denne utstillingen har hver for seg tatt utgangspunkt i det man kan kalle monomaterielle strukturer. Flere av arbeidene er bygget opp rundt enkle, billige og lite oppsiktsvekkende materialer. I kunstsammenheng kan man si at flere av disse materialene er «sekundære», og som oftere brukes til å pakke inn kunsten enn å være del av den. Dette kan være bokpapp, MDF, tape eller hyssing.
Brændsrøds intensjon har vært å åpne muligheten for en uhøytidelig fordypning, gjerne gjennom enkle manuelle, automatiserte arbeidsprosesser. Og på det visuelle plan å bruke dette materialet som grunnlag for undersøkelser av hvordan enkle strukturelle elementer gjennom gjentakelse, variasjon og sammenstilling på ny kan fremkalle et figurativt eller innholdsmessig potensial.

Som et innholdsmessig bakteppe til Brændsrøds utstilling i Kunstnerforbundet ligger det en rekke referanser til amerikansk 1960-tall (f. eks. R. Smithson, R. Morris), og til f. eks. arte-povera bevegelsen. Mange av disse referanseverkene fokuserer på kunstverkets tvetydige funksjon gjennom synliggjøring av uklare grenser mellom det kunstlige og det virkelige (verdslige/naturlige). Spørsmål og undersøkelser omkring materielle kunstverk som representasjon og virkelighet, med deres økonomiske, sosiale og relative verdiplassering “innbakt” i utstillingssituasjonen, er sånn sett underliggende også for Brændsrøds utstillingsprosjekt.

Les mer om kunstneren..

resignator/supporter
ned er det nye opp
fremskritt uten utvikling
uten tittel (memory compression)
Monisme
4 resignator/supporter
bokpapp, glass, høyde 66 cm
6 ned er det nye opp
bokpapp, 39x59 cm
8 fremskritt uten utvikling
bokpapp, 50x230x205 cm
10 uten tittel (memory compression)
bokpapp, mdf, 90x60x70 cm
12 Monisme
akryl, diameter 80 cm
bloom
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
13 bloom
akryl, tape, mdf, høyde 117 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen