Utstilling 4. oktober - 28. oktober 2012

Aurora Passero Overlyssalen

IVORY TACTICS

Aurora Passeros nye arbeider i vevd og farget nylon kan oppleves som monumentale installasjoner, i sjiktet mellom skulptur og maleri. Med utgangspunkt i teknikker som vev og innfarging, kombinerer og manipulerer Passero materialer i syntetiske og naturlige fibre med maleriske prosesser. Arkitekturen er sterkt tilstede som et strukturerende element. Motstanden og balansen mellom materiale, form, rom og innhold er omdreiningspunkter hos Passero.
Det rå og bastante møter det sensuelle og skjøre i Passeros arbeider, som gjennomgående arbeider med kontraster og abstraksjon. Med fri inspirasjon fra folklore og mangslungen populærkultur, håndverkstradisjon og kunsthistorie oppnår Passero en særegen taktil visualitet, som ofte er tatt ut i rommet. Arbeidene blir som resultat både ekspansive og tilbakeholdne. De kommuniserer, men fremstår samtidig som gåter, ritualer eller intriger. Hun vever regelmessige enkle strukturer der utrykket er tidvis åpent og ujevnt, med en formløshet som ikke uten videre kan settes på begrep. Nylonmaterialet motsier i en viss forstand den organiske dybden og konturen i formene. Det er rent syntetisk, industrielt fremstilt og anvendt, et glatt, slitesterkt og sterilt materiale som gjennom Passeros hender absorberer farge og antar maleriske kvaliteter. En risiko og nerve oppstår gjennom en styrt tilfeldighet, og denne taktikken får betydning i dette eksakte rommet.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Young Nudes
Heroïne
Erosion
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Young Nudes
nylon, 195x225 cm
2 Heroïne
vevet og farget nylon, 435x90x110 cm
3 Erosion
vevet og farget nylon, 310x380 cm
Ecstatic Manner
5 Ecstatic Manner
vevet og farget nylon, 435 x 125 x 135 cm

Annette Kierulf og Caroline Kierulf 2. etasje

Nattarbeid i hagen II
Annette Kierulf og Caroline Kierulfs utstilling, Nattarbeid i hagen II, berører tema som livsstil og økologi på en hverdagslig konkret, men også drømmeaktig og absurd måte. Bildene siterer kunstverk og ulike tekstlige kilder, og sammenføyer kjente elementer i nye kombinasjoner.

Utstillingen består av en serie store tresnitt, og utfordrer grafikkens ofte intime format.

The medium is the message – tresnitt som kulturkritikk
I en tid dominert av høyteknologi kan det lavteknologiske mediet tresnitt danne utgangspunkt for et distansert blikk på dagens samfunn. Tresnittet har begrensninger som gir det karakteristiske egenskaper. Ethvert medium etablerer, som Marshall McLuhan har vist, sitt eget nivå av mening. Mens McLuhan, på sekstitallet, analyserte rollen nye media hadde som bærere av fremskrittets ideologi, og som i seg selv konstruerte den verden vi lever i, så snur Annette Kierulf og Caroline Kierulf på dette og bruker denne refleksjonen til å utforske hva som skjer hvis man presenterer samtidige, hegemoniske former (hentet fra finansverdenen, reklame, populærkultur og new public management) i et gammelt medium som tresnitt. Ved å bruke disse og lignende “feilkoblinger” mellom tema og teknikk, ønsker de å rette fokus på noen underkommuniserte områder i samtidens media, som verdien av “sakte tid”, håndverk, økologi og opplevelsen av fellesskap.

Tematisk dreier prosjektet seg om sosiale problemstillinger rundt sammenhengene mellom gjeldende økonomisk tenkning og økologisk bevissthet. Videre ser de på relasjoner mellom livsstil, verdier og estetiske koder.

Annette Kierulf (f.1964) og Caroline Kierulf (f.1968) er begge utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og har samarbeidet om utstillinger siden 1999. De jobber hovedsakelig med tresnitt og et gjennomgående trekk i deres arbeider inneholder kombinasjoner av tekst og bilde med referanser til blant annet plakatkunst og folkekunst.

Søstrene Kierulf har deltatt på en rekke utstillinger, senest på Brannon, Büttner, Kierulf, Kierulf, Kilpper på Bergen Kunsthall. Annette er professor og Caroline er høgskolelektor i grafikk ved Kunst og designhøgskolen i Bergen.

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Biotop

Oversiktsbilde fra utstillingen

Oversiktsbilde fra utstillingen
Annette Kierulf
Biotop
tresnitt, 110x115 cm

Else Marie Hagen Vindussalen

Den, den og det

Else Marie Hagen arbeider hovedsakelig med fotografi og fotobaserte installasjoner. Begrepet overflate har stått sentralt i de siste utstillingene hennes. “Pure Surface” i Vigeland-museet tok utgangspunkt i disse utstillingsrommenes særpregede overflater, mens utstillingen ”Det synlige” i Galleri K i 2010 plasserte begrepet inn i en større samfunnsmessig sammenheng ved å knytte an til det kommersielle billedspråkets overflate.

Med utstillingen i Kunstnerforbundet har Else Marie Hagen tatt tak i gjenstanden som overflaten legger seg rundt. Hun åpner for en diskusjon også om kunstens objekt; objektet som verkets motiv og verket selv som objekt.

I arbeidet “Untitled”, er to T-skjorter fotografert og montert i glass uten ramme. På framsiden av glasset er det festet en ikke-identifiserbar logo. Logoen kunne tilhørt klesplagget, men siden den er på utsiden av glasset, er det selve arbeidet som blir typebestemt og gitt en potensiell verdi. Slik fremheves et uavklart forhold mellom det avbildete objektet og den tingen verket selv blir.

Hagen debuterte på Høstutstillingen i 1996, og har siden den gang deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt, sist på G44 Centre for Contemporary Photography i Toronto september – oktober 2012.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Untitled
Whiteout
Motivkrets 1-5 (no. 2)
Four times tomorrow
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Untitled
C-print, glass, 166x140 cm 2 deler
6 Whiteout
fotografi på lerret og spot, 120x105 cm
4 Motivkrets 1-5 (no. 2)
C-print, 149x125 cm
5 Four times tomorrow
Inkjetprints i pleksiboks, 142x114 cm
Motivkrets 1-5 (no 3)
1:1
7 Motivkrets 1-5 (no 3)
C-print, glass, 149x128 cm
1 1:1
Lerret på blindramme, 11 deler, 23x16 cm