Utstilling 7. februar - 3. mars 2013

Kjell Varvin

“Jeg liker det best om mine installasjoner og jernskulpturer ikke gir assosiasjoner med lange tankerekker. Det er heller ikke interessant å lete etter endelige løsninger, jeg vil gjerne at andre skal kunne forestille seg muligheter for nye kombinasjoner. Dermed åpnes det for dialog og videreføring», sier Kjell Varvin foran sin utstilling i Kunstnerforbundets overlyssal.

Uansett utstillingsforhold, så blir installasjonene til Kjell Varvin tilpasset rommet han arbeider i. Det er derfor de kalles ustabile variabler, for de er underlagt omgivelsene og hans egne dagsluner.

- Alt kan skje uten forvarsel, har han sagt. – Jeg liker å bli overrasket, for eksempel over at det ikke trengs mer for å festne grepet om rommet, aktivisere det, aktualisere det. Noe annet har jeg ikke på programmet. Jeg er ikke ute etter å fortelle historier, utbrodere teorier, skape assosiasjoner. Om det allikevel oppstår tankerekker, og om man begynner å analysere, stille spørsmål, så er det ikke min skyld, det er ikke min intensjon, sier Kjell Varvin

Hans kunst er en lek med geometri, en lett selvironisk honnør til de store modernistiske installasjonskunstnerne. Som han selv sier det: ”Jeg bygger. Den ene biten føyer seg til den andre”. Verket ser ordnet og planlagt ut, men er resultatet av en kaotisk prosess.

Tegningene, skulpturene og installasjonene hans formidler et overskudd, og et uttrykk for lek og glede som ikke uten videre føyer seg inn i norsk kunsttradisjon. Arbeidene kommuniserer et uttrykk for åpenhet, både i bokstavelig og overført betydning.

Les mer om kunstneren..

Ustabile variabler (detalj)
Ustabile variabler (detalj)
Ustabile variabler (detalj)
Ustabile variabler (detalj)
Oversiktsbilde fra utstillingen
Ustabile variabler (detalj)
installasjon, diverse materialer
Ustabile variabler (detalj)
installasjon, diverse materialer
Ustabile variabler (detalj)
installasjon, diverse materialer
Ustabile variabler (detalj)
installasjon, diverse materialer
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Steinar Elstrøm vindussalen

Steinar Elstrøm stiller ut 15 nye malerier i Kunstnerforbundet. Elstrøms utstilling har ikke en
opplagt overordnet tematikk, men det enkelte bilde er utformet med en indre logikk som relaterer til verkets igangsettende ide. Ideene spenner fra rent tankespinn, absurd poesi, bearbeidelse av uforståeligheter til iscenesettelse av reelle hendelser, satt inn i nye omgivelser.

Elstrøms malerier er utført i en stram og stiliserende form med en tørr, saklig visualitet. Komposisjonene hans er nøye konstruert og han bruker sparsomt med virkemidler. Han har en konsis fortellerstil hvor uvesentlige elementer er fjernet, men det gis rom for interessante visuelle virkninger.

Elstrøm sammenstiller dagligdagse ting og hendelser i en lett surrealistisk fremstillingsform. Det oppstår en mystisk poesi gjennom den underlige kontrasten mellom det konkret håndgripelige og det tilsynelatende fraværende. Motivene er preget av ro og aksept samtidig som noe underliggende forstyrret setter betrakterens sedvanlige forståelse på prøve.

Les mer om kunstneren..

Regalskipet ¨Kronan¨ reaktivert
Hyperboreisk II
Uten tittel
Allé
Dhurm
1 Regalskipet ¨Kronan¨ reaktivert
Gouache, 104 x 73 cm
2 Hyperboreisk II
Gouache, 103 x 74 cm
3 Uten tittel
Tempera/Olje, 104 x 75 cm
4 Allé
Gouache, 73 x 80 cm
5 Dhurm
Tempera/Olje , 104 x 74 cm
Tom-Tit-aktig
Spaner
Uten tittel
Hyperboreisk I
Debris
6 Tom-Tit-aktig
Gouache, 95 x 74 cm
8 Spaner
Gouache, 100 x 75 cm
7 Uten tittel
Tempera/Olje, 75 x 75 cm
9 Hyperboreisk I
Gouache, 83 x 67 cm
10 Debris
Tempera/Olje , 82 x 122 cm
¨How much wood…¨
Sag
Nattergal
K
Uten tittel
11 ¨How much wood…¨
Gouache, 104 x 74 cm
12 Sag
Gouache, 102 x 73 cm
13 Nattergal
Tempera/Olje, 104 x 74 cm
14 K
Gouache, 76 x 70 cm
15 Uten tittel
Gouache, 56 x 53 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Elise Storsveen

Posisjonering – pust ut og ligg helt stille

Med utgangspunkt i illustrasjonsfotografiene i boken Positioning in Radiography, en instruksjonsbok for radiografer, har Elise Storsveen malt en rekke malerier i ulike formater. Fotografiene hun benytter som forelegg er i svart/hvitt og viser personer plassert i korrekte stillinger i forhold til røntgenfotografering av ulike kroppsdeler. Storsveen har valgt å fokusere på de romlige elementene i disse fotografiene, dvs objekter og flater, lyst kontra mørkt.

Elise Storsveens malerier er i farger og tilsynelatende abstrakte, men forestiller enkle rombeskrivende objekter som står i forhold til hverandre. I tillegg har hun jobbet med ulike valører av svart og nærliggende mørke toner i kontrast til de hvite ”hullene” i bilder som kan oppstå i et overeksponert fotografi.

I dette prosjektet, prøver hun ut mulighetene for å jobbe i et kjent, og kanskje uttømt, billedspråk med nær tilknytting til både russisk Konstruktuvisme og amerikansk Hard Edge. Storsveen stiller seg selv spørsmålet om det, etter nesten hundre år og tusenvis av mer eller mindre gode kunstneres utforsking av det abstrakte og flate maleriets mulighet til å presentere tredimensjonale romopplevelser, fremdeles kan ha en relevans for henne som kunstner i 2013.

Elise Storsveen arbeider innen ulike medier, men med hovedvekt på collage og maleri. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1988-92) og Statens Kunstakademi i Oslo (1992-96).

Les mer om kunstneren..

Posisjonering #15
Posisjonering #8
Posisjonering #13
Posisjonering #16
Oversiktsbilde fra utstillingen
11 Posisjonering #15
akryl på lerret, 50 x 40 cm
10 Posisjonering #8
akryl på lerret, 90 x 75 cm
3 Posisjonering #13
akryl på lerret, 75 x 60 cm
8 Posisjonering #16
akryl på lerret, 80 x 100 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Posisjonering #11
Posisjonering #6
Posisjonering #14
Posisjonering #9
Oversiktsbilde fra utstillingen
9 Posisjonering #11
akryl på lerret, 140x200 cm
12 Posisjonering #6
akryl på lerret, 45x35 cm
7 Posisjonering #14
akryl på lerret, 30x40 cm
6 Posisjonering #9
akryl på lerret, 60x75 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Posisjonering #1
Posisjonering #12
Posisjonering #5
Posisjonering #10
5 Posisjonering #1
akryl på lerret, 75x90 cm
1 Posisjonering #12
akryl på lerret, 45x30 cm
2 Posisjonering #5
akryl på lerret, 110x130 cm
4 Posisjonering #10
akryl på lerret, 130x110 cm