Utstilling 7. mars - 31. mars 2013

Geir Yttervik

Geir Ytterviks bilder er tegnet fra hans egen forestillingsverden. Dette kan være hentet fra direkte opplevelser, fra massemedia eller fra kunsthistorie, som et direkte spørsmål på hva som er autentiske opplevelser.

I en verden som overflommes av bilder kan alt og ingenting ha verdi, og samtidig være et utgangspunkt for et kunstnerisk prosjekt, sier Geir Yttervik.

Maleriene konstruerer bilder du føler at du har sett før. De spiller på en følelse av gjenkjennelse eller på det hjemlige.

Yttervik sammenligner bildene sine med film, og han lyssetter og komponerer bildet slik at det passer med det han vil uttrykke. Dramatiserte, men uten dramaets utagering. Mer som stille øyeblikk i kjølevannet av en hendelse, eller like før noe skal skje.

-Jeg prøver å skape fiksjoner som har noe av det arketypiske over seg. Bygget opp omkring våre felles myter og fra vårt underbevisste liv, sier han.

Les mer om kunstneren..

Underskog
Møte
Skumring
Bagasjerommet
I skyggen
1 Underskog
akryl og olje på lerret, 197x270 cm
2 Møte
akryl og olje på lerret, 120x200 cm
3 Skumring
akryl og olje på lerret, 270x400 cm
13 Bagasjerommet
akvarell, 63x81 cm
14 I skyggen
akvarell, 63x82 cm
Speilbilde
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Konspirasjon
Tause Vitner
22 Speilbilde
akvarell, 56x70 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
6 Konspirasjon
akvarell, 63x82 cm
Tause Vitner
bok, innbundet 104 sider
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Janne Kruse

Behind Silence

Janne Kruses utstilling Behind Silence består av skulpturer og todimensjonale arbeider. Verkene befinner seg i møtet mellom kroppen og materialet. I materialene søker Kruse etter motstand som genererer handlingsforløp. Det fysiske møtet mellom kroppen og materialet etablerer en forskyvning i tid som gjør oss oppmerksomme på dikotomiske forhold mellom det potensielle og det som faktisk blir til.

Bevegelse og tidsforløp materialiseres som tegn i rommet. Verkene oppstår i et møte mellom handling og refleksjon. Kruses formgivning er både hard og varsom på samme tid. Hun er interessert i hvordan det organiske formes av strukturerende prinsipper i et både fysisk og psykisk nærvær.

Janne Kruses arbeider er ofte en utveksling mellom flate og romlighet, de er et spill mellom det abstrakte og det antropomorfe. I verket In Search of Temporality folder hun rustfrie stålplater med egen kroppskraft og skaper skulpturelle former gjennom en dialog med materialet.
Verket Document of Empty Space er monotypier trykt med olje og pigment fra to kroppsfoldede stålplater. Her undersøker hun på en annen måte forholdet mellom flate og form hvor fraværet er vel så viktig som nærværet.

Janne Kruse (født 1979 i Århus, Danmark) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo og Central Academy of Fine Art i Beijing. Seneste utstillinger inkluderer blant annet The Poetry of Continuity på Orange Gallery i Guangzhou, Kina, Narrative Sentence på DDCK Gallery i Dongguan, Kina, The Act of Making as an Act of Making på RAM Galleri i Oslo og Borrowed Times på One Night Only i Oslo.

I tillegg til utstillingen utgis et hefte med tekster av Inger Wold Lund, Katrine Kildal og Mette Karlsvik og originale rustavtrykk av Janne Kruse.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Statens Utstillingsstipend og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Les mer om kunstneren..

1	In Search of Temporality
Oversiktsbilde fra utstillingen
Document of Empty Space
Behind Silence
Autograph
1 1 In Search of Temporality
Kroppsfoldet rustfritt stål, (variable størrelser)
Oversiktsbilde fra utstillingen
3 Document of Empty Space
Pigment og olje på papir, 135 x 114 cm
Behind Silence
bok, lyrikk
2 Autograph
Hamret armeringsjern, 82 x 53 cm x3

Kjell Rylander

Rylander har siden starten av utdannelsesløpet på Konstfack i Stockholm undersøkt hvilke verdier som kan avdekkes og videreutvikles i tilknytning til det keramiske materialet. Tingene som inngår i undersøkelsene, er i hovedsak readymades og anonyme masseproduserte varer som gjennom kunstnerlig refleksjon ikles et nytt språk og innhold.

I utstillingen vises både nye og eldre arbeider. De eldre delene er fra Rylanders stipendiatutstilling, kontentum, 2011¹.

Allt som stöttar, bär och håller objekten i utställningen är av relevans, väggar, hyllor, podier och högar av papper fungerar som delar av skulpturer, detta är element som i en utställningssituation ofta är neutrala, de har stödjande funktioner, i, under, runt och bakom den ”egentliga” konsten och fungerar som ett kontentum i konstvärlden varje dag, utställningen framhåller deras närvaro och värde.
Till exempel har A4-papperet blivit en symbol för min utvidgade roll som konststipendiat. I den rollen förväntas jag föra min praktiska verksamhet närmare textbaserade förklaringar och kontextualisera min konst. A4-papper är ett standardformat, självklart och enkelt. Papperet förvarar tecken och symboler som därigenom blir till information och meddelanden. Pappret blir ett underlag, en sockel för tecken, och därigenom också en vidare transportör för dessa tecken och symboler. Ett dokument. En förvaringsplats. Ett fundament.

Utställningen innehåller, lera, porslin, papper, gips, lim, metall, arbetsbord/skrivbord, vita målade podium av trä, hyllor och hyllplan av mdf-skivor, trävägg av spånskiva, reglar, brädor, träplugg, skruv, samt obränd lera. Leran blir genom sin geologi och senare vid bearbetning till ett keramiskt föremål en sammanpressning och förtätning av vår historia, ett arkivmaterial.
-
¹Under åren 2009-2011 har jag varit stipendiat i det norska Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid och forskningsprojektet ”Kunstnerisk verdiskapning, et prosjekt om søppel og readymades, kunst og keramikk” (K-verdi). Forskningsprojektet har varit finansierat av Norges forskningsråds KULVER-program. Arbetet har genomförts vid Kunst- og designhøgskolen i Bergen, vid sektionen för keramik.

Les mer om kunstneren..

Uten tittel
detalj av kat nr. 3
detalj av kat nr. 3
detalj av kat nr. 3
detalj av kat nr. 3
3 Uten tittel
leire, papir, tre, 270x120x237cm
3 detalj av kat nr. 3
leire, papair
detalj av kat nr. 3
leire, papir
detalj av kat nr. 3
leire, papir
3 detalj av kat nr. 3
leire, papir
detalj av kat nr. 3
detalj av kat nr. 3
detalj av kat nr. 3
detalj av nr. 3
Uten tittel
3 detalj av kat nr. 3
leire, papir
3 detalj av kat nr. 3
leire, papir
3 detalj av kat nr. 3
leire, papir
3 detalj av nr. 3
leire, papir
2 Uten tittel
porselen, papir, tre, 270x120x237cm
detalj av nr. 2
detalj av nr. 2
detalj av nr. 2
detalj av nr. 2
detalj av nr. 2
detalj av nr. 2
leire, papir
2 detalj av nr. 2
leire, papir
2 detalj av nr. 2
leire, papir
2 detalj av nr. 2
baderomsflis, plastplugg, papir
2 detalj av nr. 2
porselen, papir
Uten tittel
detalj av nr. 4
4 Uten tittel
leire, gips, papir, tre, metall
4 detalj av nr. 4
gips, papir