Utstilling 2. mai - 2. juni 2013

Arne Malmedal

I Kunstnerforbundets overlyssal vises en serie monokrome malerier av Arne Malmedal utført i perioden 1990-1994. Flere av maleriene ble vist i 1994 som en del av en større separatutstilling på Kunstnernes Hus, og var starten på Malmedals mangeårige beskjeftigelse med den monokrome flaten.
I de utvalgte arbeidene som nå vises i Kunstnerforbundet skimtes jevne penselstrøk i homogene flater utført i jordfarger. Variasjonene i strøkene og fargevalg forankres til naturen, samtidig som de maleriske grepene problematiserer og utforsker det helhetlige billedfeltets kvaliteter. Sentralt i forståelsen av Malmedals kunstnerskap er persepsjonen, betrakters erfaring og utforskning av verket og hans stadige evne til å formidle en abstrakt og harmonisk balansert virkelighet som inviterer til nærlesning og noe å strekke seg mot.

Malmedal har lenge vært en viktig aktør i det norske kunstlivet. Som etablerer og leder for grafikkavdelingen ved Statens Kunstakademi i Oslo på 1970-tallet, og som formann i direksjonen ved Kunstnernes Hus på 1980-tallet, bidro han til å vise en rekke viktige utstillinger for det norske publikum. Han tok sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, 1956-1960, og holdt sin første separatutstilling i 1963. Malmedal har tidligere, i perioden 1979-2003, hatt fire separatutstillinger på Kunstnerforbundet.

I 2003 ble han hedret med en stor retrospektiv mønstring i daværende Museet for Samtidskunst som samme år forflyttet seg til Bergen Kunstmuseum. Siden 2007 har Malmedal jevnlig stilt ut på Galleri Riis i Oslo.

Parallelt med utstillingen i Kunstnerforbundet viser Malmedal nye malerier på Galleri Riis
(2.5 – 21.6) der referansen til naturen igjen er å finne.

Les mer om kunstneren..

Uten tittel
Uten tittel
Uten tittel
Uten tittel
Uten tittel
2 Uten tittel
olje på lerret, 120 x 275 cm
3 Uten tittel
olje på lerret, 130 x 140 cm
4 Uten tittel
olje på lerret, 85x90 cm
5 Uten tittel
olje på lerret, 200x212 cm
5 Uten tittel
olje på lerret, 146x155 cm
Uten tittel
Oversiktsbilde fra utstillingen
7 Uten tittel
olje på lerret, 151,5 x 261 x 12 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen

Øystein Aasan

SHELF-LIFE
Why would you map a territory that does not exist?
Is illegitimate questions more legitimate?
To what do we owe pleasure?
Eruption or erasure?
Breakdown of heap/barrier of language?
Is questioning good?
Is it a good question?
Is it Beckett enough?
Is it enough, Beckett?
When is contrived contrived?
Is there such a thing as a clean memory?
Could there be a ceremony without a sermon?
What’s up with the context?
Is Benjamin still irrelevant?
What happens, to the work, when a work is destroyed?
Does work have shelf-life?
Is the catalogue complete?
Can a work have no context?
Importance? Is that important?
Does making mean breaking?
How does one go on and on, about erasure?
If pictures are pleasure, is pleasure plain?
Language with undercurrent, does that mean it is outdated?
Command of language, does that make you a soldier, or a general?
Foresight, does that go well with forever?
What are the terms for contradictions?
Is continuation still important?
Whatnot? Whynot? Wherenot?
Beat? Is that a good rhythm?
Is it okay to explain?
Does someone have/need the full overview?
Viewover? Makeover? Over?
What if one only makes, to later erase?
Textual barrier, needs to be jumped?
How to dispose of work?
Something up the sleeve?
Clean slate?
What does early mornings got to do with it?
Exposure, does that help?
What remains?
Is something unsaid?
Unsaid? Unseen? Unknown?
Where is the opening?
Is it only? Is it lonely?
Do you censor?
Construction or production?
What more? What less?
Primal needs, are they for mixed use?

The exhibition “SHELF-LIFE” consist of 10 years of works that has been reworked, thereby destroying the originals. The only thing that remains is a series of black and white photos (and two lamps).

Since his graduation from the National Collage of Art and Design, Oslo in 2004, Øystein Aasan has had a number of exhibitions in Norway and abroad. Selected solo shows include: Gemälde Galerie, Statliche Museum, Berlin, Germany; Sørlandets Art Museum, Kristiansand, Norway; Kunstverein Arnsberg, Germany; Lautom, Oslo; PSM, Berlin; Galerie Katharina Bittel, Hamburg; FORDE, Geneva and La Vitrine, Paris. His work has also been shown in exhibitions at venues such as C24 Gallery, New York; Thierry Goldberg Gallery, New York; ISCP, New York; Museum Quartier, Vienna; Migros Museum, Zürich; Astrup Fearnley Museet, Oslo, Norway, D21 Kunstraum, Leipzig, the sixth Momentum Biennial, Norway and many others. He has since 2002, published a number of reviews and essays in international art magazines. Øystein Aasan, born 1977 in Kristiansand, Norway, lives and works in Berlin and New York.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Shelf-life
Shelf-life
Oversiktsbilde fra utstillingen
installasjon
1-3 Shelf-life
arkiv og lamper, 11 meter
4 Shelf-life
bok

Hilde Svalheim

Svalheim viser nye malerier i en utstilling hun har kalt “Tragisk prosjekt”.
Sentralt i utstillingen står en serie bilder hvor mennesker i dag betrakter museets eldre malerier i store rammer.
Betrakterne er velkledde og velstelte, men maleriene på veggene viser kappekledde, halvnakne mennesker i lidelse, sorg og død.

Denne betraktningen av andres lidelse i avmakt, men også i fascinasjon, har dype røtter i vår kultur til kristendommens korsfestelse og død. Men vi møter den også i vår samtid hvor en hel verden, på trygg avstand, kan være vitne til andre menneskers lidelser i terror, krig og ulykker.

Samtidig kan bildene fortelle noe om maleriets evne gjennom historien til å fremstille stort alvor, og dets mulighet til å få oss til å se tilbake gjennom tiden. Kanskje kan de også fortelle noe om århundrenes evige fascinasjon for maleriet. Inneholder myten om at ethvert maleri speiler en bit av en lidelseshistorie likevel noe sant?

Svalheim er utdannet ved Statens Kunstakademi, har en lang utstillingsvirksomhet, og er kjøpt inn av Nasjonalmuseet og flere andre samlinger.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Utenfor katalog
Del av det store bilde
En levende og en død
Ecce Uomo
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Utenfor katalog
olje på lerret, 135x190 cm
3 Del av det store bilde
olje på lerret, 100x115 cm
4 En levende og en død
olje på lerret, 98x92 cm
6 Ecce Uomo
olje på lerret, 190x135 cm
Ville hester
Fondvegg
Arbeidshest
Lille sal
Jeg ser
7 Ville hester
olje på lerret, 98x92 cm
9 Fondvegg
olje på lerret, 115 x120 cm
8 Arbeidshest
olje på lerret, 98x92 cm
12 Lille sal
olje på lerret, 120x115 cm
14 Jeg ser
olje på lerret, 87x67 cm
Død mann og dame med håndveske
Portrett
5 Død mann og dame med håndveske
olje på lerret, 89x92 cm
Portrett
56 tegninger. Blyant på papir