Utstilling 8. august - 1. september 2013

Terje Uhrn

Terje Uhrns arbeider er personlige og særpregede. Han arbeider innenfor et abstrakt, geometrisk monumentalt billedspråk, der de figurative former er forankret i det konkrete.

I motsetning til det utbredte og ekspresjonistiske ”heftige maleriet” tidlig på 1980-tallet, velger han nå å følge en mer nøktern og mindre spontan vei.

De tidligere geometriske billedoppsettene avløses tidvis av organiske formdannelser, og den vanligvis nedtonede paletten er utvidet med et større koloristisk repertoar.

Terje Uhrns malerier er preget av en tilkjempet ro. Maleteknikken er utpenslet, uttrykket stille og behersket. Likevel inneholder bildene spenninger som foregår både på det formale og det følelsesmessige planet. Bildene gjengir gjerne en tilsynelatende statisk komposisjon med en enkel stilisert form mot en bakgrunn i store, rene flater.

Noen ganger er hovedformene klart definert innenfor billedrammen, som en sluttet komposisjon. I andre tilfeller antyder form og bakgrunn en fortsettelse utenfor maleriets avgrensing. Noe som tross den lite ekspressive maleteknikken skaper en illusjon av frosset bevegelse, som i et cinematisk forløp hvor filmen plutselig stoppes og lysene slås på.

Dette er et interessant paradoks, som også har sammenheng med malerienes slektskap til musikalske bevegelser. Formdannelsene kan gi assosiasjoner til klanger og rytmer, notetegn og instrumenter, som om auditive sekvenser utspiller seg innenfor malerienes rammer, og musikk er en av Uhrns viktigste inspirasjonskilder.

På utstillingen i Kunstnerforbundet viser Terje Uhrn uventet tre portretter der de avbildede er legender nettopp innen musikkfeltet.

Terje Uhrns formene kan ellers minne om logoer og emblemer, figurer og gjenstander, men uten å etablere noen form for litterær agenda. Maleriene illustrerer ikke virkeligheten, selv om idègrunnlaget kan være svært så realistisk. Den billedmessige idèen kan faktisk springe ut fra noe så hverdagslig som en veggbryter eller en eske kullstifter.

I sum dreier det seg om en menneskeskapt idèverden, et ekko av de industrielle og maskinmessige utformingene som omgir oss. Dette er et trekk vi av og til kjenner igjen i samtidskunsten. Det teknologiske og industrialiserte samfunnet avspeiler seg i kunstfeltet, og gir grobunn for føringer i forhold til hvordan et moderne billedutrykk kan kommunisere.

Den faglige og håndverksbaserte kunnskapen til Terje Uhrn formidles med en overbevisende tyngde.

Les mer om kunstneren..

Big step in red
Big step in blue
Hello I’m a legend  (Hank Williams)
Lysspor
Lydøye II
1 Big step in red
olje på lerret, 175x140 cm
2 Big step in blue
olje på lerret, 175x140 cm
3 Hello I’m a legend (Hank Williams)
olje epå lerret, 200x145 cm
4 Lysspor
olje på lerret, 175x150 cm
5 Lydøye II
olje på lerret, 150x120 cm
Lydøye III
Hello I’m a legend  (Don van Vliet)
Rippel replica I
Rippel replica II
The wall of sound
5 Lydøye III
olje på lerret, 150120 cm
7 Hello I’m a legend (Don van Vliet)
olje på lerret, 100x77 cm
8 Rippel replica I
olje på lerret, 100x77 cm
9 Rippel replica II
olje på lerret, 100x77 cm
15 The wall of sound
olje på lerret, 200x140 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Rippel replica IV
15&16 Oversiktsbilde fra utstillingen
olje på lerret
Oversiktsbilde fra utstillingen
11 Rippel replica IV
olje på lerret, 100x80 cm

Beathe C. Rønning

Kultur og Fritid

Tekster i utvalg, Nyere norsk historie, Kultur og Fritid. Dette er titlene på noen av verkene i den utstillingen Beathe C. Rønning har i galleriets Vindussal. Den er et forsøk i det kontinuerlige arbeidet med å forsone seg. Med hva da?

Det å leve i et byråkratisk samfunn, og forsøke å fylle det med organisk og menneskelig innhold. Utvide lommene av frihet. Rammeverket har stramma seg til, og mitt virke sorterer under Kultur og Fritid. Mens de «urbane oasene» vokser seg tette, høye og polerte, og politikerne bestiller kunst der tematikken allerede er bestemt, blir det stadig vanskeligere å anerkjenne den menneskelige erfaringen som noe verdifullt, og mer enn en privat unntakstilstand. Det ligger mye frihet i det å ta sin egen erfaring på alvor.

Hva med sansningen, er den ikke også et kompass? Hva med de fortellingene som ikke lar seg kategorisere som hverken det ene eller det andre, men som allikevel finnes? Vi kaller dem små og virkelighetsnære, for liksom å antyde at de ikke er store, politiske visjoner. På den måten undergraver vi kunstens styrke. I visjonene er det ingen som har sprukne fliser på badet, ingen som har problemer med å betale studielånet, ingen som har en bror på amfetamin. Tilhører dette småtingsavdelingen?

I de politiske visjonene er det heller ingen kvinner som kjører sakte i junivarmens rushtrafikk gjennom Bygdøy Allé, i en rusten Toyota Corolla, og har latterkrampe i stereo ut av de åpne vinduene på grunn av uttrykket Omforladels. Latteren spretter mot murfasadene og kastes tilbake inn i bilen bak.

Utstillingen består av store og små fotografier, tegninger, materialbilder og tekststykker.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Metallisk blå / Metallic blue
Nyere norsk historie /Recent History II
Scene III, Sitron og sykketter
Virkelighet / Reality Light
Drømmeskjema / Dream form
1 Metallisk blå / Metallic blue
C-print på metallisk papir, 50 x 76cm
3 Nyere norsk historie /Recent History II
Installasjon. Ferskt metallskrap fra gjenvinningsstasjonen i Sande i Vestfold, august 2013. , Variabel størrelse, 8-15 kvadratmeter
Scene III, Sitron og sykketter
C-print, opplag 15 , 50x50 cm
9 Virkelighet / Reality Light
92 x 67,5 cm.
2 Drømmeskjema / Dream form
Gicleeprint/Archival inkjetprint på Hahnemühle, opplag 30, A4 print på 36 x 46 cm ark
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Hanne Borchgrevink / Hanne Christiansen

HODER OG HUS
I utstillingen i 2. etasje presenterer Hanne Christiansens frodige hoder og Hanne Borchgrevinks presise hus.
Bilder av hoder og hus, har de noe som er felles? En av barnets første tegninger er et hode, et ansikt med øyne, nese og munn. En annen er et hus med pipe, vinduer og dør. Barnets tegninger er et hus som ser ut som et ansikt. Hodet og huset er grunnformer, arketyper som vekker gjenkjennelse og minner. Huset skjuler liv og erfaringer, hoder uttrykker tanker og følelser. I utstillingen presenteres liv og erfaring.

Hanne Borchgrevinks hus er enkle, folkelige hus og uthus, og av og til er det konkrete hus som Hanne har sett. Formene er forenklede former konstruert av utskårne flater som møter hverandre på måter som motsier vanlige regler om perspektiv – og skaper uvanlige spenninger. Planene har raffinerte, kontrasterende farger som føyes sammen langs presise linjer. Hannes hus vekker lett assosiasjoner hos betraktere. Husene har individuelle særpreg og kan fremstår som portretter av hus og metaforer for menneskelige følelser. Det ensomme hus, det stolte hus, det glade hus. Husene kan fortelle andre betraktere om menneskers tilstedeværelse, om livet bak veggen, om arbeid, omsorg og trygghet.

Hanne Christiansens hoder er ikke portretter og har ikke som mål å ligne enkeltmennesker, de er snarere opplevelser av mennesker formet etter flyktige inntrykk. Hodene er sett fra forskjellige synsvinkler, forfra, fra siden og bakfra. Hodene uttrykker forskjellige stemninger, og mange har en humoristisk eller gåtefull tone.

Rød husform
Camp Zoe
Silhuett
16.	Husflate
17.	Hvitt hus
Hanne Borchgrevink
12 Rød husform
tresnitt 2/30, 54x56 cm
Hanne Borchgrevink
14 Camp Zoe
tresnitt, 44x59 cm
Hanne Borchgrevink
15 Silhuett
tresnitt, 44x44 cm
Hanne Borchgrevink
16 16. Husflate
tresnitt 26/30 , 44x44 cm
Hanne Borchgrevink
17 17. Hvitt hus
tresnitt 22/30, 44x44 cm
18.	Enkelt hus. Svart.
Jensebu
Nilsebu 2
Nilsebu
Jensebu 2, turkis
Hanne Borchgrevink
18. Enkelt hus. Svart.
tresnitt 13/40, 45x63 cm
Hanne Borchgrevink
19 Jensebu
tresnitt 9/30, 44x50 cm
Hanne Borchgrevink
20 Nilsebu 2
tresnitt 2/30, 53x67 cm
Hanne Borchgrevink
22 Nilsebu
tresnitt 17/30, 44x68 cm
Hanne Borchgrevink
23 Jensebu 2, turkis
tresnitt 9/30, 44x44 cm
Lys i hus, blått
Lys i hus, grønt
Liten husflate, gul
Uthus				us
Oversiktsbilde fra utstillingen
Hanne Borchgrevink
54 Lys i hus, blått
tresnitt 28/30, 30x32 cm
Hanne Borchgrevink
53 Lys i hus, grønt
tresnitt 8/30, 30x32 cm
Hanne Borchgrevink
42 Liten husflate, gul
tresnitt 29/40, 16x16 cm
Hanne Borchgrevink
44 Uthus us
tresnitt 24/40, 13x14,5 cm
Hanne Borchgrevink
Oversiktsbilde fra utstillingen
2.	Med gul sløyfe
Med rød sløyfe
Med sorgmuntert hår
Med hodeplagg
Sammensatt
Hanne Christiansen
2. Med gul sløyfe
tresnitt 1/1, 150x150 cm
Hanne Christiansen
3 Med rød sløyfe
tresnitt 1/1, 150x150 cm
Hanne Christiansen
4 Med sorgmuntert hår
tresnitt 1/20, 42x42 cm
Hanne Christiansen
Med hodeplagg
tresnitt 3/62, 75x60 cm
Hanne Christiansen
5 Sammensatt
tresnitt 1/20, 42x42 cm
Lugg I
Hverdagshelt
Savnet profil
Sommerfugl
Lugg
Hanne Christiansen
7 Lugg I
tresnitt 3/6, 75x60 cm
Hanne Christiansen
8 Hverdagshelt
tresnitt 5/6, 75x60 cm
Hanne Christiansen
26 Savnet profil
tresnitt 2/20, 60x60 cm
Hanne Christiansen
38 Sommerfugl
tresnitt 1/30, 25x25 cm
Hanne Christiansen
50 Lugg
tresnitt, 14x14 cm
Rød
Portrett III
Blå
Dårlig sikt
Oversiktsbilde fra utstillingen
Hanne Christiansen
48 Rød
tresnitt, 15x14 cm
Hanne Christiansen
47 Portrett III
tresnitt, 14x14 cm
Hanne Christiansen
11 Blå
tresnitt, 45x45 cm
Hanne Christiansen
31 Dårlig sikt
tresnitt, 25x25 cm
Hanne Christiansen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Hode og hus

58 Hode og hus
tresnitt, 20x37 cm