Utstilling 5. september - 29. september 2013

Tore Hansen

Tore Hansen har alltid vært tilknyttet Finnskogen, både på idéplanet og i det mer konkrete.

Foruten billedkunst og natur, er inntrykk fra barndommen og oppveksten på Finnskogen Tore Hansens fremste inspirasjonskilde. Skog, dyr og en og annen ensom menneskeskikkelse dominerer motivkretsen. I et bevisst forenklet formspråk, i retning av urgamle tegn som vi kan kjenne igjen fra nordiske helleristninger eller fra såkalt primitiv kunst fra andre verdensdeler, søker han å få fram en slags essens av motivet. Han plukker ikke ut detaljer, men ser naturen som en enhetlig stor bevegelse, et totaluttrykk.

Bildene byr på mange tolkningsmuligheter og skildrer ofte en indre sinnstemning. De kan være preget av en stille humor og en dempet ironi, basert på menneskets forhold til og samspill med naturen.

Hansens produksjon kan også sees som et politisk budskap, knyttet til miljøødeleggelser og forurensning.

Tore Hansen tilhører en generasjon kunstnere som innførte er nytt fokus på maleriet i begynnelsen av 1980-tallet. Nå arbeider han vekselsvis med grafikk og maleri, og innenfor grafikken står tresnittet sentralt.

Les mer om kunstneren..

Kosmonaut
Frøgran
Vinter
Skogscene
Nordmannen
1 Kosmonaut
akryl på plate, 76 x 65 cm
2 Frøgran
akryl på plate, 32 x 28 cm
3 Vinter
akryl på lerret, 120 x 120 cm
4 Skogscene
akryl på plate, 62 x 83 cm
5 Nordmannen
akryl på lerret, 190 x 200 cm
I den lyse skogen
Hvit elg
I granskogen
Mellom himmel og jord
Brent skog
6 I den lyse skogen
akryl på lerret, 196 x 229 cm
7 Hvit elg
akryl og tre på plate, 64 x 69 cm
8 I granskogen
akryl på lerret, 229 x 196 cm
9 Mellom himmel og jord
akryl på plate, 70 x 50 cm
10 Brent skog
akryl på plate, 64 x 52 cm
Snø og granskog
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
11 Snø og granskog
akryl på lerret, 196 x 229 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Maria Brinch

Maria Brinchs arbeider undersøker de ulike meningsdimensjonene i et brettet materiale.

Å brette et gitt utgangspunkt, materielt eller følelsesmessig, innebærer å vende om. Det frigjør nødvendig areal, og anerkjenner forsøket på å bøye et rom i en ny ønsket retning. Det inneholder også å pakke noe inn i seg selv, og blir slik en metode for å skrive ned sin egen historie, finne en versjon, velge side.

Til utstillingen ‘This I Promise With Dreams’ har Brinch arbeidet med printede fotografier og pigment på ull. I verkstedet lager hun disse utgangspunktene med en digital tekstilprinter, der meter for meter fylles med ulikt innhold. Dette blir som en forberedelse til neste steg i prosessen; den kritiske og aktive handlingen av å brette noe vekk, og brette noe frem.

Brinchs veggtepper er maleriske bilder i sterk tilhørighet til både klassiske prydtekstiler og vår samtids digitale oppsamling av levd liv. Arbeidene er påståelige i sin palett og form, og åpner opp for at det først og fremst er de spontane sammenhengene som står igjen som det mest solide og konstante.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Les mer om kunstneren..

This I Promise With Dreams I
This I Promise With Dreams II
This I Promise With Dreams III
This I promise with dreams (samlebilde)
The Try/ The Star
1 This I Promise With Dreams I
tekstil, 136 x 124 cm
2 This I Promise With Dreams II
tekstil, 136 x 124 cm
1 This I Promise With Dreams III
tekstil, 136 x 124 cm
1-3 This I promise with dreams (samlebilde)
tekstil
5&6 The Try/ The Star
tekstiltrykk, 101 x 98 cm x2
The Stay Aways I
oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbile fra utstillingen
4 The Stay Aways I
tekstil, 136 x 119 cm
oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbile fra utstillingen

Tor Børresen

Tor Børresens kunstnerskap kan leses som en legering av humor og alvor hvor sansen for lovmessige tilfeldigheter ofte er materialet for hans verks-produksjon. En aktivitet hvor graden av alvor blir direkte proporsjonal med banaliteten i tingene. Gjennom hans uhøytidelige sjonglering med symbolske systemer tvinges man til å gå i nærkamp med gjenstandenes bakenforliggende betydninger. En øks ligger dolket til marken, myrdet av sin mindre slektning, speiderkniven. En umulig handling, men i slike konstellasjoner oppstår det situasjoner bortenfor det alminnelige og trivielle. Og som forhåpentligvis kan virke som en forstyrrelse i alt det ordinære.
Børresen viser nye skulpturer og objekter i Kunstnerforbundet, hvor alt fra en meterlang “hommage” til Walter De Maria (RIP) står i kontrast til en kneblet elektrisk gitar, og hans noe uvanlige versjon av flaskeskipet.

Les mer om kunstneren..

Work in Progress
Master of Reality
Polished Beer Cans
Do not touch, use Gloves (R.I.P.W.D.M.)
Untitled untitled
6 Work in Progress
tre/plaststrips, varierende størrelse
3 Master of Reality
Stål/vinyl/platecover
4 Polished Beer Cans
Aluminium/øl
5 Do not touch, use Gloves (R.I.P.W.D.M.)
Messing/bomull
10 Untitled untitled
Mdf-sokkel/glass/ tusj på papir/plast/vater
Untitled etter Tom Friedman
Juggernaut
Axemurder Bronze Edition
Two of a Kind as One
The End
7 Untitled etter Tom Friedman
Papir i glass og ramme
9 Juggernaut
Glass/lakkert plast
1 Axemurder Bronze Edition
Nr 2/3 + A.P., bronse
2 Two of a Kind as One
Hvaltann/nylon
The End
laminert glass/tre/stål
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen