Utstilling 3. oktober - 27. oktober 2013

Book & Hedén

“Hotellnotater 1982 – 2012”

Materialet til Hotellnotater 1982-2012 er hentet fra Book & Hedéns arkiv av fotografier fra en rekke hotell i perioden 1982 – 2012.
På hvert nytt hotell har de fotografert kunstverket på veggen, et maleri, en reproduksjon av et maleri eller et fotografi og deretter utsikten fra hotellrommets vindu. Dette har resultert i flere hundre fotografier tatt med det kameraet som var tilgjengelig.

Utstillingen utspiller seg i overlyssalen på Kunstnerforbundet, som er blitt rekonstruert i denne anledning. ”Kunstnerforbundets overlyssal er et utstillingsrom hvor historiens vingeslag har trengt inn i veggene. Det fremstår som normen for et godt utstillingsrom for kunst.” (Book & Hedén)
Veggene i utstillingen er malt i to mellommørke farger, og de innrammede fotografiene (inkjet prints, uten glass) henger tett, noe i stil med de historiske hengningene på Kunstnerforbundet. Noen enkle møbler er utplassert i rommet, en sittegruppe med kurvstoler, et sidebord og et rundt bord. Møblene er malt i en mellombrun farge. ”Vi tenker oss installasjonen som en modell. Vi vil fremkalle det forgangne for å bearbeide det.”

I denne utstillingen kan man si at det opprettes en dialog med Kunstnerforbundet som sosialt og historisk rom. Noen av de oppfatninger om kunst som utgjør kunstlivets konsensus, undersøkes. Det gis andre rammer for det individuelle kunstnerskapets valgfrihet, dets begrensninger påvises. Å ta inn på ”budsjetthotell”, hvor man blir tildelt et rom, hvor det henger et maleri som avfotograferes, hvorpå utsikten fra rommet også fotograferes. Det ene blir en konsekvens av det andre. Billedkoblinger oppstår utenfor kunstnerens egne valg. En metode tas i bruk for å utnytte slumpen. (Jamfør Duchamp, for hvem det å unngå den personlige smaken, var noe å etterstrebe.) Ideen om resirkulering av noe som allerede finnes i verden – i et forsøk på å forstå, får aktualitet.
I hotellserien blir spørsmålet om individuell signatur, ”personal authorship” satt spørsmålstegn ved.

”Man kan også si at alle de anonyme hotellkunstnerne, representanter for alle de som aldri fikk stille ut på Kunstnerforbundet, gis en fiktiv fremgang, når de nå får komme frem fra sine hotellrom der de har levd et passe bortgjemt liv.”
Prosjektet kan også oppfattes som en pseudoetnografisk undersøkelse og er ment å danne utgangspunkt for de mest varierte refleksjoner omkring uventede samband mellom kunst og utsikt, idé og fakta, maleri og fotografi, drøm og virkelighet, kunstverkets imaginære rom og verdens materialitet. Relasjonen mellom den anonyme kuratoren/hotelleieren og den ofte anonyme opphavsmannen til hotellkunstverket. Våre forestillinger om verden og verden.

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Salvador 2004
Forshaga 1996
Cachoeira 2004
Book & Hedén
Oversiktsbilde fra utstillingen
Book & Hedén
Oversiktsbilde fra utstillingen
Book & Hedén
Salvador 2004
Book & Hedén
Forshaga 1996
foto, 29x42 cm
Book & Hedén
Cachoeira 2004
foto, 40 x 61 cm + 40 x 61 cm
Scheibbs 2007
Berlin 2010
Düsseldorf 2009
London 2009
Port de Pollenca 2011
Book & Hedén
Scheibbs 2007
foto, 30 x 40 cm + 30 x 40 cm
Book & Hedén
Berlin 2010
foto, 58 x 87 cm + 58 x 87 cm
Book & Hedén
Düsseldorf 2009
foto, 30 x 40 cm + 30 x 40 cm
Book & Hedén
London 2009
foto, 30 x 40 cm + 30 x 40 cm
Book & Hedén
Port de Pollenca 2011
foto, 30 x 40 cm + 30 x 40 cm

Øivind Brune vindussalen

Øivind Brunes utstilling i Vindussalen tar for seg hans senere fargetresnitt. Utstillingen presenterer 5 av de i alt 6 betydelige tresnittseriene som Brune produserte mellom 1990 og 2010.
Strendene (1990), Fjellene (1990), Kafé i solnedgang (1996), Friluftsmannen (1998), Stuperen (1999). Joggeren (2006). Det vises også to tidligere silketrykk med studier av geometriske figurer fra 70-tallet, som er med som en referanse til hans tidligere arbeider.
Referansen til 70-tallets geometriske studier er ikke tilfeldig. Impulsene fra disse bildene er tydelige i den formale scenografien i fortellingene fra virkeligheten 20 år senere.
Motivgruppene i Øivind Brunes serier danner en omfattende og sammenhengende billedsyklus som gir plass til skildringer av vår isolasjon i vår private verden. De viser ensomhetens sinn – bilder med en trist humor. Selv sier han det slik i en tidligere katalog: ”De er ikke realistiske i den forstand at de for eksempel refererer til konkret sted, tid og belysning. Stranden vil gjerne for et moderne bymenneske forbindes med ferie og det gode liv. Men mine strandbilder er kanskje mer sinnbilder enn bilder, og særlig optimistiske tror jeg ikke de er.”
Billedsyklusen er utført i fargetresnitt 1990 – 2006. De har et eksistensielt, og til dels, selvbiografisk innholds fellesskap, knyttet til det individuelle menneskets interne ensomhet med handlingsbetingelser bestemt av den eksterne verdens vilkår. Med serienes variasjoner rundt et virkelighetsnært innhold fastholder Øivind Brune en narrativ poetikk. Seriene har en særegen kunstfaglig betydning. De undersøker den intime og eksistensielle gjenkjennelsen som nødvendig for dialog, og knytter en rik narrativ billedtradisjon til vår samtidskunsts pluralistiske og konseptuelle praksis. Med et slikt fokus løfter de fram fortellingen som aktuell ramme for billedkunstens individuelle referansegrunnlag.
Seriene har fått sin naturlige avslutning i trykkene: Joggeren (1-3), som venter i veikrysset på grønt lys, som aldri kommer.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Gult bryter frem
Jogger
Strendene
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Gult bryter frem
serigrafi, 70x100 cm (rammemål)
Jogger
tresnitt
Strendene
tresnitt
Strendene X
Strendene X
tresnitt, 35x55 cm

Gunvor Nervold Antonsen

Spring Burial

Gunvor Nervold Antonsens utstilling består av tekstile montasjer, treskulpturer, funnede og samlede objekter, monotypier, maleri og tegning, samt et 71 minutter langt lydverk. Store, fysiske formater veksler med mindre formater i en helhetlig romlig, visuell og materiell komposisjon.

Nervold Antonsen arbeider etter en idé om å skape visuelle sykluser og komposisjoner der tematikk knyttet til eksistensielle spørsmål forenes med materialitet. De eksistensielle temaene kan referere både til menneskelige og materielle egenskaper. Hun er opptatt av kunstens flerstemte, urene uttrykk, mange identiteter og prosessens imperative tilstand.

Tittelen “Spring Burial” er en metafor som kan romme ytterpunkter og motsatser i prosessene omkring eksistens. Den omhandler avhengighetsforhold og motsetningsforhold i ”den store sammenhengen” mellom menneske, bevissthet, natur og syklus. Tiden mellom vitalitet og død kan også speile den kunstneriske prosessen der kunstens objekter er levende idet de er under arbeid og tilblivelse, men fryses i en endelig presentasjon.
Til mange av verkene hører historier. Historiene er tilgjengelige i lydverket Det mekaniske åndedrett, som åpner opp ulike privatmytologiske rom. Tittelen betegner de mekanismer som inngår i utveksling av oksygen og karbondioksid mellom en levende organisme og dens omgivelser. To motsatser som alltid er gjensidig avhengig av hverandre, på samme måte som forholdet mellom menneske, bevissthet, natur og syklus. Lydverket er en blanding av prosa og dikt av ulike refleksjoner, private og allmenne historier. Noe erkjent og opplevd, annet fantasert og drømt, men alt forsøkes bindes sammen av den kontinuerlige tematiske bevegelsen, der verkene opptrer i forlengelse av hverandre.

Til utstillingen vil det følge en trykksak med tekst av Line Ulekleiv.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Spring Burial
The Life, Illness, and Death of the Old Man Inside
The Clock
Early Pictures (Red Fruit)
Oversiktsbilde fra utstillingen
Spring Burial
Tekstilmontasje, monotypi, objekter, tau , Variable størrelse
12 The Life, Illness, and Death of the Old Man Inside
Tekstilmontasje, olje og objekter av tre , 380x210x25 cm
4 The Clock
Tekstilmontasje, olje, kull og fargeblyant, 305x176 cm
3 Early Pictures (Red Fruit)
Tekstilmontasje, olje og spray på papir, objekter av tre , 450x280 cm
September 19, 2013
The Sickness (detalj)
Kompott, (skisse)
Hybridenes poesi
Early pictures
14 September 19, 2013
Tekstilmontasje, monotypi, olje på lerret og papir, variabel størrelse
9 The Sickness (detalj)
Olje, kull fargeblyant på papir, Variabel størrelse
Kompott, (skisse)
olje på papir og papp, 33x23 cm
17 Hybridenes poesi
tekstilmontasje, olje på papir og lerret, samt objekter av tre, variabel størrelse
6 Early pictures
tekstilmontasje, olje, kull og fargeblyant på papir og lerret. Objekter av tre
Oversiktsbilde fra utstillingen (Untitled, Spheres)
Oversiktsbilde fra utstillingen (Untitled, Spheres)