Utstilling 13. februar - 9. mars 2014

Karen Ingeborg Bye

Nord for Warszawa

Med Nord for Warszawa har Karen Ingeborg Bye skapt en ladet stemning i Kunstnerforbundets overlyssal. Som i tidligere arbeider tematiserer hun naturen og landskapet, både som tilfluktsted og slagmark.

Utstillingen består av arbeider som strekker seg fra gulv til tak, montert rett på vegg. Verkene er utført med sort og hvit akryl og gesso på preparert lerret og dyptrykkspapir. Flere av motivene er hentet fra en togreise i Polen, gjennom slettelandet nord for Warszawa.

Karen Ingeborg Bye har alltid vært fascinert av å jobbe med det sorte, og med å gjøre farge overflødig, eller få gråtonene så variert at de nesten kan oppfattes som farge. Med akrylmaling og gesso, skaper hun et uttrykk som minner om kulltegninger og det sorte man får ved teknikker som koldnål og akvatint.

De siste årene har Bye hovedsakelig jobbet med åpne landskap, luftrom, sletter og vannflater. Hun har brukt disse elementene blant annet i store tegneinstallasjoner, med kull på papir. På grunn av belastningsskader knyttet til det å jobbe med kull i store format, begynte Bye å lete etter andre teknikker som kunne erstatte kulltegningen, og likevel videreføre den stemningen og uttrykket hun lette etter. Prosjektet som vises på Kunstnerforbundet ble til under arbeidstittelen Erstatningsteknikk. Svart. Maling. Utstillingen er et direkte resultat av arbeidet med nettopp disse temaene.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Sjikt
Med tog gjennom Polen
Med tog gjennom Polen (detalj)
Med tog gjennom Polen (detalj)
Oversiktsbilde fra utstillingen
Sjikt
pastell og kull på lerret, 18x27 cm
1 Med tog gjennom Polen
Akryl på papir, 15 bilder, 125 x 200 cm
1 Med tog gjennom Polen (detalj)
akryl på papir, 125x200 cm
1 Med tog gjennom Polen (detalj)
akryl på papir, 125x200 cm
Nord for Warszawa
2 Nord for Warszawa
Akryl på lerret , 314 x 1080 cm

Reinhold Ziegler

Cosmic Debris
Meteoritter og Smykkeobjekter

Reinhold Ziegler er en av Norges fremste smykkekunstnere, og som den første på sitt felt, lanserer han nå en serie smykkeobjekter laget av meteoritter. De fleste meteoritter er rester fra dannelsen av vårt solsystem og er ca 4,5 milliarder år gamle; ca. 1 milliard år eldre enn vår egen planet. Zieglers intensjon har vært å gi et innblikk i den fremmedartede skjønnheten som skjuler seg i dette materialet. Samtidig har han ønsket å rette oppmerksomheten bort fra det individuelle og mot forhold som ligger utenfor vår umiddelbare erkjennelsessfære.

Gjennom et minimalistisk formspråk viser Ziegler frem spektakulære fenomener som ikke finnes i jordisk materiale. For eksempel kondruler; en kulelignende struktur, som stammer fra koagulert stjernestøv, og som forskerne betegner som selve urstoffet som vårt solsystem er bygget opp av.

”Cosmic Debris” er et kunstprosjekt som utfordrer vår virkelighetsoppfattelse, både når det gjelder smykkekunsten og hvordan vi ser på oss selv og verden.

Alle arbeidene er preget av høy håndverksmessig presisjon og er utstyrt med ulike tekniske elementer i oksidert sølv, som gir assosiasjoner til koblinger og festemekanismer. For å understreke det opprinnelige som dette materialet representerer, er det visuelle uttrykket konsentrert om urformer som kule, kvadrat og oval. Zieglers kunstneriske grep er nøye avstemt for å lede oppmerksomheten bort fra det individuelle og henimot det universelle. Det er et radikalt grep innenfor et fagfelt som vanligvis forbindes med et sterkt individfokus.

Samtidig er Zieglers meteorittarbeider tema for en bokutgivelse på det prestisjefylte kunstbokforlaget Arnoldsche Art Publishers. Boken inneholder to tekster som går nærmere inn på de eksistensielle spørsmål som ligger til grunn for prosjektet. Filosof Halvor Nordby har skrevet om meteoritter i et filosofisk perspektiv i ”DISTANCE AND NEARNESS. A philosophical Essay on primary Qualities in Art Objects.” Den andre teksten, ”ON IDENTITY in Art and Life”, er basert på en samtale mellom kunstneren og André Gali (redaktør for KUNSTforum og Norwegian Crafts Magazine).

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Universal Joint Meteorite
Weathered Fusion Crusted Meteorite 2
Meteorite Cone
Oversiktsbilde fra utstillingen
8 Universal Joint Meteorite
Steinmeteoritt NWA (Uklassifisert, Nord-vest Afrika) sølv, nylonsnor
7 Weathered Fusion Crusted Meteorite 2
Steinmeteoritt Gao-Guenie (Burkina Faso, Mali), sølv, nylonsnor
1 Meteorite Cone
Steinmeteoritt NWA (Uklassifisert, Nord-vest Afrika) sølv, nylonsnor

Ingeborg Resell Elieson

PLAYING IT SAFE

Tidligere har et funnet objekt vært fast innslag i skulpturene til Ingeborg Resell Elieson. Hun har brukt disse som utgangspunkt for formstudie, og sett etter individuelt potensiale i alle objektene hun har valgt ut. Skulpturene har videre blitt formgitt ut ifra denne assosiasjonen. Verkene hennes har ofte fremstått som hybrider, der det kjente og ukjente møtes. I arbeidet med denne utstillingen har Elieson tatt et steg videre i måten hun forholder seg til readymades på. Det gjenkjennelige blir dekonstruert og fremstår som hentydninger av omgivelsenes detaljer. Verkene er helhetlig komponert og alle delene er laget og formet av henne.

Ingeborg Elieson benytter seg av gjenbruksmaterialer, kapp og avfall. Det som er igjen etter skapelsen av et nytt miljø transformeres, for deretter å vende tilbake til miljøet. På denne måten kan skulpturene sees som mixtapes av omgivelsene de er skapt i.

I møtet mellom tre, stål, mdf og corian inntar Elieson rollen som mikroingeniør i det hun eksperimenterer med bæreevne, vekt og bevegelighet. Med et høyt tyngdepunkt leker verkene med balanse. Lodd og armers tyngde, tåleevne og utforming søker et vippepunkt, en presisjon som gjør at alt stemmer og faller på plass.

Nettopp dette vippepunktet har hun valgt å dra videre inn i utstillingsarkitekturen. I utstillingen ”playing it safe” er enkelte av objektene direkte konfrontert med sin egen balansekunst ved at de står helt på kanten av sokkelen. Tilførselen av et visst ubehag i miljøet skulpturene er plassert i, refererer til en grenseverdi – eller et kritisk punkt hvor den aller minste forandring kan endre på tilstanden. Objektene finner ikke balansen før de har nærmet seg kanten, stått der, kanskje tippet over.

- Som kunstner prøver jeg hele tiden å finne nye måter å utrykke meg på, uttrykke problemstillingen i at det ikke finnes en utvalgt måte, en bestemt tilnærming. Her speiles, mener jeg, den menneskelige tilstanden og det som driver oss fremover. Dette er en spennende, men sårbar situasjon som jeg i denne utstillingen har villet konkretisere i en handling, sier Ingeborg Elieson.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Play
Seek
Push
Leap
Oversiktsbilde fra utstillingen
3 Play
Div. teknikker. Eik, stål, corian , 27x7x21 cm
8 Seek
Div. teknikker. Eik, stål, corian, farget mdf, sølv, kobber, 40x8x28 cm
5 Push
Div. teknikker, Eik, stål, farget mdf, corian, sølv, kobber. , 22x8x29 cm
6 Leap
Div. teknikker. Eik, stål, finer, farget mdf, 20x7x34 cm
Reach
Fly
Stretch
Catch
1 Reach
Div. teknikker. Finer, corian, marmor, 14x7x4 cm
9 Fly
Div. teknikker. Farget eik, stål, aluminium, 30x8x40 cm
5 Stretch
Div. teknikker. Eik, stål, pleksi , 20x6x23 cm
7 Catch
Div. teknikker. Eik, stål, corian, farget mdf, 43x12x20cm

Stein Koksvik

Tusen takk det blir aldri nok /
Tusen takk det holder nå

Om utstillingen Tusen takk det blir aldri nok / Tusen takk det holder nå sier Stein Koksvik at det kan være et forsøk på å favne en kanskje humoristisk og misantropisk holdning til begjær og lyst på den ene siden og lede, livsangst/dødsangst på den andre siden. Her kan også kunstnerens vinglete og etter hvert lange karriere som en rundt 50 årig billedkunstner også kunne leses som en innfallsvinkel til tittelen, mener han selv!

Det visuelle i denne utstillingen spenner mellom et tivoli eller «funfare» aktig uttrykk og et mer åpent billedkunstuttrykk. Historiefortellingene eller det narrative ligger i spennet mellom blyanttegningene og de andre gruppene med mere skulpturelle arbeider, og krysskoblingene av historier og mothistorier som kan oppstå i dette spennet. Utstillingens form tilstreber et skjørt og samtidig kontant uttrykk, og balanserer mellom struktur og kollaps. Dette er en holdning som har utviklet seg i det prosessrettede atelierarbeidet og fra utstilling til utstilling gjennom mange år.

Stein Koksvik fokuserer på sammenhengen mellom tegninger på papir/digitalt og utstilling som romlig installasjon. Det vil si tegning på makro og mikro nivå. Installasjonen er i tre deler foruten tegningene som er integrert i en av de tre.

En del er et kinoliknende rom, som en skulptur for å vise tegninger digitalt i storformat. Her kan vi gå inn og se på idematerialet til skulpturen i dens indre. Tegningene blir vist tematisk i loop etter utallige temaer og undertitler. Også de fysiske tegningene er presentert I et eget tegnearkiv. Antall tegninger utgjør ca. hver dag i to år.
Siden forrige separatutstilling i Oslo for to år siden har kunstneren, hver eneste dag, publisert en digital reproduksjon av en tegning i bloggen med tittelen “Dagens tegning”. Bloggen er på Facebook og avsluttes, i alle fall midlertidig, etter åpningen av denne utstillingen. De fleste av de rundt 700 tegningene er presentert på utstillingen i enten fysisk eller digital format.

En annen del, «Tusen takk det blir aldri nok / Tusen takk det holder nå», er en installasjon/skulptur laget av vel 300 Britannianostalgiske og tegneserieaktige ølseidler, forskjellige hyllesystemer, aluminiumsprofiler, røde lyspærer, ditto ledninger og intervallbryter. Lyspærene går av og på i lange blink. Bokstaver i plast som også har påmontert lyspærer, er festet i vinduet på Kunstnerforbundet og former tittelen på utstillingen.

Utstillings tredje del, «Utstansede landbruksmaskindeler / Svart transparent Joker», består av konkrete malerier på veggene og på gulvet, former av sotet pleksiglass og speil som utgjør en forlengelse av maleriet på gulvet.

Les mer om kunstneren..

Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen