Utstilling 13. mars - 6. april 2014

Lina Viste Grønli

TINGING

Lina Viste Grønli stiller ut i Kunstnerforbundets Overlyssal.
Utstillingen er et utvalg verk fra en større presentasjon av Viste Grønlis kunstnerskap på Kunsthall Stavanger i november 2013 satt sammen av kurator Hanne Mugaas og kunstneren selv.

Utstillingen «Tinging» på Kunsthall Stavanger var en ambisiøs presentasjon av gamle og nye arbeider fra en produksjon med dyp forankring i språk og en dekonstruksjon av språket. Med semantiske collager, semiotisk appropriasjon og abstrakte representasjon¬¬er utforsker Viste Grønli kollektive referanser som utfordrer vår begrepsforståelse.

Tittelen «Tinging» har sin opprinnelse i en idiosynkratisk lesning av Martin Heideggers utsagn om at ‘tingen tinger’ (Das Ding Dingt). Språket taler, verden er, tingen tinger. I Viste Grønlis skulpturserie Thinging I-VIII (2012-13) har hun latt seg inspirere av dette utsagnet. Skulpturene, som minner om klassisk modernistiske utprøvelser i kobber og messing på marmorsokler, er pepret med klistremerker og kjøleskapsmagneter. Handlingen kan minne om en barnehånd som har fått fritt spillerom og gjort tingen til sin ved å tillegge sine ting (klistremerket) til tingen (skulpturen).
De nye verkene ble produsert under et opphold på Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA) i Nogent Sur-Marne utenfor Paris og er en samproduksjon mellom Kunsthall Stavanger og MABA.

Lina Viste Grønli (f. 1976 i Bergen) bor og jobber i Cambridge, USA. Viste Grønli har de siste ti årene stillt ut på en rekke anerkjente visningsarenaer for samtidskunst i Norge og internasjonalt. Blant annet MAK – Museum for Applied Art, Wien; Marres Centre for Contemporary Culture, Maastricht; Wiels Contemporary Art Centre, Brussel; Performa 09 & 13, New York; Henie-Onstad Art Center, Bærum; Office for Contemporary Art, Oslo; Kunsthall Oslo; Rachel Uffner og Salon 94, New York; Christian Andersen, København; og Gaudel de Stampa, Paris. For tiden jobber hun med en stor permanent skulptur på Manhattan i New York. Hennes arbeider kan sees på Independent, New York i mars og Frieze Frame New York i mai 2014.

Se forøvrig intervju med kunstneren her. (Ekstern lenke).
Dessuten Aftenpostens omtale her. (Ekstern lenke).

Les mer om kunstneren..

Janus Ear, 2013
Phil Collins in Euryhtmics, 2012
Big Ear, 2013
Walser, 2009
Die Arroganten, 2011
3 Janus Ear, 2013
4 Phil Collins in Euryhtmics, 2012
6 Big Ear, 2013
7 Walser, 2009
8 Die Arroganten, 2011
R for Rudeness, 2009
Classics, 2013
Columns, 2013
Dickenisan Column, 2013
Teak Helvetica Slash, 2008
9 R for Rudeness, 2009
10 Classics, 2013
11 Columns, 2013
12 Dickenisan Column, 2013
15 Teak Helvetica Slash, 2008
Grace Jones Mantelpiece, 2009
Thinging, 2013
Thinging, 2013
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
16 Grace Jones Mantelpiece, 2009
17 Thinging, 2013
18 Thinging, 2013
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Atle Selnes Nielsen Vindussalen

Komposisjon for tre lunger

Atle Selnes Nielsen arbeider innenfor feltet kinetisk lydbasert kunst. I vindussalen viser han en installasjon bestående av tre hoveddeler.

Han forholder seg på samme tid både vemodig, humoristisk og eksistensielt til tematikken menneske – maskin – økologi. Installasjonen har et forløp som forteller en historie med mange ulike innfallsvinkler og assosiasjonsmuligheter. Utgangspunktet for all lyd og bevegelse er de tre lungene, som etter hvert som de puster ut luften, aktiviserer de andre delene som er satt sammen av tannhjul, høyttalere, mikrofoner, elektronikk, tomme hermetikkbokser og kranier av sjøfugl (replica).
I løpet av en omstendelig arbeidsprosess har gjenstandene blitt limt, skrudd, loddet og sveiset sammen, for å kunne spille sammen som et lite orkester der hver eneste gjenstand har sin nødvendige funksjon innenfor installasjonens egen logikk. Mikrobrytere, elektromagneter og ventiler sørger for at lyder og bevegelser styres på en rendyrket analog måte.

Som for mange lydkunstnere, kan et av utgangspunktene for arbeidsprosessen være tilfeldige feil som oppstår ved ukonvensjonell bruk av teknisk utstyr, og deretter bevisst feil bruk av utstyr. Dette kan være audio feedback – i enkleste form en mikrofon mot en høyttaler, uten noen konkret lydkilde.
Og nettopp dette fraværet av en synlig lydkilde, eller tvert om påtrengende tilstedeværende lydkilder i andre tilfeller, kan bringe oss nærmere det eksistensielle og økologiske alvoret Atle Selnes Nielsen selv legger i sitt kunstneriske prosjekt.

Les mer om kunstneren..

Reservoar
115 °
Flam
Flam	 (detalj)
Reservoar (detalj)
1 Reservoar
2 115 °
3 Flam
3 Flam (detalj)
1 Reservoar (detalj)

Karl Hansen 2. etasje

Karl Hansen stiller ut for tredje gang i Kunstnerforbundet og presenterer nye malerier og pasteller.

Han arbeider i en billedtradisjon der form, retning og bevegelse er vesentlig – med slektskap til den analytiske kubismen på tidlig 1900 tallet. Utgangspunktet er en fri tegneprosess, eller en slags «flyt», der skissene tar spontane og ukritiske former – for deretter å balanseres i en komposisjon og et figurlandsskap. Det foregår mye i hvert eneste bilde, byggekloss legges til byggekloss, farge mot farge. Historier anes glimtvis idet de også trekker seg tilbake. Enkelte ganger er motivene nesten på grensen av noe figurativt, men hele tiden insisteres det på en nonfigurativ komposisjon.

Selv om bildene har strenge komposisjoner fortsetter de tilsynelatende utover billedflaten og fortoner seg som et utsnitt av en større helhet. Komposisjonen lever i kraft av bevegelse og motbevegelser i linjespillet, i komplementære farger og kontrasterende valørfelter. Bildene invitere seeren til å lage stadig nye koblinger av disse elementene.

Bildene er som et puslespill, hvor hver eneste form er definert, samtidig som den innordner seg en helhet. Bildene på denne utstillingen gir oss likevel en annen og mer rommelig dimensjon enn det vi har sette hos Hansen tidligere. Det er også et noe annerledes fargespråk og linjebruk. Enkelt av bildene gir oss også et inntrykk av illusjon.

Selv sier Karl Hansen at årets utstilling viser en større frihet og en mer eksperimentell billedbruk – også koloritten er endret. Mens han tidligere arbeidet med en sinoberrødt grunntone, står fargene nå mer alene og blir direkte og kraftigere, samtidig som de er presise og balanserte, og ikke minst, svært personlige. Denne friheten har tvunget seg fram i nygjerrighet under den prosessen det er å male. Det har vært en utvikling som han beskriver som naturlig og som fortsettelse av eget arbeid – som å finne noe nytt rundt neste sving!

Han er utdannet ved Kunst- og håndverkskolen og Statens Kunstakademi i Oslo. Han har deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt og stilt ut flere ganger separat i Norge. Hans arbeider er representert i samlingen til Nordnorsk Kunstmuseum. Hans verk er også innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd, Statoil, Stortinget, Utenriksdepartementet, LCA – London Contemporary Art, Helse Midt-Norge, Mesta, Oslo kommunale kunstsamlinger, Lund kommune og Utsmykningsfondet for offentlige bygg.

Les mer om kunstneren..

Ingen kan stoppe våren I
Et uventet øyeblikk
Ingen kan stoppe våren II
Home is where my art is
Non fate guerra al maggio
1 Ingen kan stoppe våren I
olje på lerret, 105x100 cm
2 Et uventet øyeblikk
olje på lerret, 105x125 cm
3 Ingen kan stoppe våren II
olje på lerret, 105x125 cm
4 Home is where my art is
olje på lerret, 50x60 cm
6 Non fate guerra al maggio
olje på lerret, 105x100 cm
Ingen kan stoppe våren III
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
7 Ingen kan stoppe våren III
olje på lerret, 105x125 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Marrakech
14 Marrakech
pastell, 88x79 cm